Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Wetgeving > HygiŽne > Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong - Hygiëne (H2) 

Belgische wetgeving

K.B. van 30/11/2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (B.S. 15/12/2015).

(Nummer NUMAC - 2015018401 - voor de gecoördineerde wetgeving)

 
 

K.B. van 07/01/2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.

(Nummer NUMAC - 2014018021 - voor de gecoördineerde wetgeving)

 

Europese wetgeving

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

(Nummer CELEX - 32004R0853 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Leidraad bij Verordening (EG) nr. 853/2004

 
 

Verordening (EG) nr. 1688/2005 van de Commissie van 14/10/2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bijzondere garanties ten aanzien van salmonella voor de verzending naar Finland en Zweden van bepaalde soorten vlees en eieren.

(Nummer CELEX - 32005R1688 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 
 

Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 05/12/2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004.

(Nummer CELEX - 32005R2074 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.02.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet