Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Wetenschappelijk Comité > De barometer voor de veiligheid van de voedselketen > Dierengezondheid
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


De dierengezondheidsbarometer 
 
Meten van de dierengezondheid
Resultaten
F.A.Q.
F.A.Q.

  De voedselveiligheidsbarometer werd voor het eerst voorgesteld op het internationaal symposium "Measuring Food Safety and comparing self checking systems" georganiseerd door het FAVV te Brussel op 17 november 2010.
De barometers voor de dierengezondheid en de plantengezondheid (fytosanitaire situatie) werden voor het eerst gepubliceerd in het activiteitenverslag 2011 van het FAVV en baseren zich respectievelijk op de adviezen 09-2011 en 10-2011 van het Wetenschappelijk Comité.Wat is de dierengezondheidsbarometer ?

De dierengezondheidsbarometer is een meetinstrument ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV dat toelaat, op jaarbasis, een algemeen beeld te krijgen van de dierengezondheid in ons land en dit in vergelijking met een voorgaand jaar. Het is een uniek meetinstrument voor het meten en opvolgen van de globale dierengezondheid binnen België en het is een primeur voor Europa.Wat meet de dierengezondheidsbarometer ?

De dierengezondheidsbarometer meet de toestand van de dierengezondheid bij productiedieren gedurende een bepaald jaar en dit hoofdzakelijk op basis van de resultaten van de controle activiteiten van het FAVV. Kenmerkend voor de barometer dierengezondheid (in vergelijking met de barometer voedselveiligheid en plantengezondheid) is het feit dat bepaalde gegevens afkomstig zijn van bronnen buiten het FAVV: MelkControleCentrum Vlaanderen, Comité du lait, Rendac.Waaruit bestaat de dierengezondheidsbarometer ?

De dierengezondheidsbarometer bestaat uit een korf van 13 dierengezondheidsindicatoren die de volledige voedselketen omvatten: van toeleveranciers tot distributie van dierlijke producten. Zowel controles voor dierengezondheid (sterftecijfers, abortus, celgetal en dierenziekten), controles van dierlijke producten (slachthuiskeuring en celgetal) als controles op processen (inspecties en audits) zijn opgenomen in de korf. Ook de preventieve aanpak (autocontrole, meldingsplicht, traceerbaarheid) zit vervat in de barometer.Heeft ieder dierengezondheidsindicator evenveel impact op de globale waarde van de barometer ?

De indicatoren werden gewogen door verschillende stakeholders en experts van de voedselketen. Zij beoordeelden het relatief belang van de individuele dierengezondheidsindicatoren in de barometer. Indicatoren die te maken hebben met de meldingsplicht van aangifteplichtige dierziekten en met de inspecties van infrastructuur, inrichting en hygiëne hebben relatief hoge wegingsfactoren. De indicatoren die te maken hebben met sterfte bij vleesvarkens, bij kleine herkauwers en bij vleeskalveren en met observaties in het slachthuis zijn gekenmerkt door een lage wegingsfactor.Kan uit de barometer worden afgeleid hoe hoog de dierengezondheid is in België ?

Uit de visuele voorstelling van de barometer kan niet onmiddellijk worden afgelezen hoe hoog de absolute toestand van de dierengezondheid is in ons land. Wel kan worden vastgesteld hoe de dierengezondheidsbarometer evolueert ten opzichte van een voorgaand jaar. De achterliggende cijfers geven evenwel aan dat een belangrijk aantal indicatoren zeer hoge waarden scoren (meer dan 95 % conformiteit). Dit betekent dat de dierengezondheid in ons land zich op een hoog niveau bevindt.Waarom geeft de barometer slechts resultaten vanaf 2007 ?

Het is bijzonder moeilijk gebleken om voor alle dierengezondheidsindicatoren betrouwbare historische gegevens terug te vinden. De planmatige en op risico-gebaseerde controle van de veiligheid van de voedselketen is een activiteit die het FAVV de laatste jaren heeft ontwikkeld en waarvan de resultaten op een systematische wijze worden bijgehouden en gerapporteerd. Het verder teruggrijpen in de tijd levert slechts gegevens op over een te klein aantal indicatoren.Waarom wordt het resultaat van de barometer uitgedrukt als een vergelijking van de toestand van een voorgaand jaar ?

Dierengezondheid betekent in het kader van deze barometer de globale gezondheid van de nutsdierenpopulatie (o.a. sterfte, meldingen van aangifteplichtige ziekten,…) en de veiligheid van de dierlijke producten (aanwezigheid van schadelijke gevaren). De hoogte van de diergezondheid en het veiligheidsniveau van de dierlijke producten is echter moeilijk in absolute cijfers uit te drukken. Dit hangt ondermeer af van de normen of actielimieten die het beleid hanteert en die kunnen evolueren. Vandaar dat geopteerd werd om bij de voorstelling van de barometer een vergelijking te maken met een voorgaand jaar.Waar kan er meer informatie worden gevonden over de ontwikkeling van de barometer ?

Advies 28-2010 van het Wetenschappelijk Comité waarin het concept uitgelegd wordt van de ontwikkeling van de barometer van de veiligheid van de voedselketen.

Advies 09-2011 van het Wetenschappelijk Comité waarin de ontwikkeling van de barometer voor de dierengezondheid wordt uit de doeken gedaan.

Advies 10-2011 van het Wetenschappelijk Comité waarin de ontwikkeling van de barometer voor de plantengezondheid wordt uit de doeken gedaan.

Advies 11-2012 van het Wetenschappelijk Comité waarin het concept van de wegingsfactoren voor de indicatoren van de barometers van de voedselveiligheid, van de dierengezondheid en van de plantengezondheid wordt uitgelegd.

Measuring the safety of the food chain in Belgium: development of a barometer : presentatie Baert K., Van Huffel X., Wilmart O., Jacxsens L., Berkvens D., Diricks H., Huyghebaert A., Uyttendaele M., Food Research International, May 2011, 44:4, 940-950.
Kunnen er nog andere veiligheidsaspecten in de voedselketen worden gemeten ?

Naast de dierengezondheidsbarometer werden tevens een plantengezondheidsbarometer (fytosanitaire situatie) en een voedselveiligheidsbarometer ontwikkeld.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.05.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet