WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Procedures voor de aanvraag van een advies Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.06.2022

Het Wetenschappelijk Comité kan geraadpleegd worden door de Voogdijminister, de Gedelegeerd bestuurder of de crisismanager van het FAVV. Vragen van derden (beroepsorganisatie, privé bedrijf, overheidsdienst, …) worden eerst voorgelegd aan de Gedelegeerd bestuurder die over de relevantie van de adviesaanvraag zal oordelen. Het Wetenschappelijk Comité kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.

Het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV kan geraadpleegd worden op basis van 3 types van adviesaanvragen :
  • een aanvraag van een formeel advies (inclusief de versnelde procedure),
  • een aanvraag van een advies over een autocontrolegids,
  • een aanvraag van een spoedraadgeving (bij een crisis in de voedselketen).

De keuzemogelijkheid tussen deze 3 procedures wordt verduidelijkt in het algemeen document “Identificatie van de te volgen procedure voor het aanvragen van een advies aan het Wetenschappelijk Comité”. De aandacht wordt getrokken op de procedure bij adviesaanvragen over reglementaire teksten. Waar vroeger alle ontwerpen van wet en koninklijk besluit met betrekking tot de bevoegdheidsdomeinen van het FAVV onderworpen waren aan een adviesaanvraag bij het Wetenschappelijk Comité bestaat nu enkel nog een wettelijke verplichting voor ontwerpen van wet en koninklijk besluit die te maken hebben met risico-evaluatie en risicobeheer in de voedselketen. Dit wordt verder verduidelijkt in het document aan de hand van een beslissingsboom. Voor ontwerpen van ministerieel besluit bestaat er geen wettelijke verplichting voor het aanvragen van een formeel advies aan het Wetenschappelijk Comité. In het document wordt wel een beslissingsboom weergegeven om het Wetenschappelijk Comité, ter informatieve titel, op de hoogte te brengen van ontwerpen van ministeriële besluiten.


Identificatie van de te volgen procedure voor het aanvragen van een advies aan het Wetenschappelijk Comité (PDF)
   

Procedure voor het aanvragen van een formeel (snel)advies aan het Wetenschappelijk Comité (PDF)

Model van toelichtingsnota_Formeel (snel)advies (enkel te gebruiken door het FAVV of de Voogdijminister);

pas de titel aan naargelang het al dan niet een aanvraag van een sneladvies is

   

Procedure voor een adviesaanvraag over een autocontrolegids aan het Wetenschappelijk Comité (PDF)

Model van toelichtingsnota_Autocontrolegids (enkel te gebruiken door het FAVV)

   

Procedure voor een aanvraag van een spoedraadgeving aan het Wetenschappelijk Comité (PDF)

Model van toelichtingsnota_Spoedraadgeving (enkel te gebruiken door het FAVV of de Voogdijminister)

   
Procedure voor de opmaak van een advies op eigen initiatief door het Wetenschappelijk Comité (PDF)
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.