WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2016 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.01.2019


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Gemeenschappelijk advies HGR Nr9311 en SciCom 21-2016 (PDF) Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij specifieke en kwetsbare doelgroepen (dossier SciCom 2016/12) Voeding
Advies 20-2016 (PDF) Toe te passen actielimiet voor tetrodotoxine (TTX) in tweekleppige weekdieren (dossier SciCom 2016/19) Voeding
Advies 19-2016 (PDF) Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (dossier SciCom 2016/21) Varia
Advies 18-2016 (PDF) FAVV analyseprogramma: pesticidenresidu’s
(dossier SciCom 2015/22)
Varia
Advies 17-2016 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV: microbiologische contaminanten in melk, eieren, bereidingen op basis van melk of eieren, eiproducten en melkproducten (dossier SciCom 2016/09) Voeding
Advies 16-2016 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV: microbiologische contaminanten in vlees, vleesbereidingen, vleesproducten en diervoeders (dossier SciCom 2016/07) Voeding
Advies 15-2016 (PDF) Ontwerp KB tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en sommige hobbypluimvee (dossier SciCom 2016/17) Dier
Sneladvies 14-2016 (PDF) Actielimieten voor fumonisine B1+ B2 in granen en producten afgeleid van andere granen dan maïs (dossier SciCom 2016/23) Plant
Advies 13-2016 (PDF) Risicobeoordeling en risicobeheersmaatregelen van bepaalde types melkproducten bestemd voor diervoeding (dossier SciCom 2016/03). Dier

Advies 12-2016 (PDF)

    - Bijlage I (PDF)

    - Bijlage I - Appendix IX (PDF)

Evaluatie van het Belgische boviene tuberculose bewakingsprogramma (dossier SciCom 2015/11) Dier
Sneladvies 11-2016 (PDF) Voorstel van actielimiet voor waterstofcyanide in bittere en zoete abrikozenpitten (dossier SciCom 2016/14) Voeding

Advies 10-2016 (PDF)

    - Bijlagen (PDF)

Vooruitzichten voor een monitoring van risico-indicatoren (dreigingsanalyse) om alarmsignalen van het opkomen van dierenziekten te kunnen uitbrengen (dossier SciCom 2014/05 - eigen initiatief) Dier
Advies 09-2016 (PDF) Groei van Listeria monocytogenes in rauwmelkse hoeveboter (dossier SciCom 2016/06) Voeding

Advies 08-2016 (PDF)

    - Bijlage 1 (PDF)

    - Bijlage 2 (PDF)

    - Bijlage 3 (PDF)

Aanbevelingen voor het uitvoeren van studies voor het aantonen van de microbiologische veiligheid van levensmiddelen tijdens bijzondere bewaaromstandigheden (dossier SciCom 2016/04 - eigen initiatief) Voeding
Advies 07-2016 (PDF) Controle van lentivirus infecties op schapen- en geitenbeslagen (dossier SciCom 2015/13) Dier

Advies 06-2016 (PDF)

    - Bijlage (PDF)

Non-paper van de Europese Commissie om bijlage IV, deel A, rubriek II van richtlijn 2000/29/EG te wijzigen ten aanzien van de fytosanitaire eisen voor gecertificeerde fruitplanten (dossier SciCom 2016/02) Plant
Advies 05-2016 (PDF) Heropkomen van runderbrucellose in België tussen 2010 en 2013 (dossier SciCom 2011/10 - eigen initiatief) Dier
Advies 04-2016 (PDF) Controle van dourine bij paardachtigen (dossier SciCom 2015/14) Dier
Advies 03-2016 (PDF) Oorsprong van antrachinon en bifenyl in gedroogde diervoerders (dossier SciCom 2015/21) Dier
Advies 02-2016 (PDF)
    - Bijlage 1 (PDF)
    - Bijlage 2 (PDF)
    - Bijlage 3 (PDF)

Provocatietesten en houdbaarheidstesten voor Listeria monocytogenes in kaas (dossier SciCom 2015/17)

Voeding
Advies 01-2016 (PDF) Ontwerp KB betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheitis (dossier SciCom 2015/20) Dier
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.