WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2015 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.12.2023


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 25-2015 (PDF) Evaluatie van het hoofdstuk “Verpakkingsmateriaal voor levensmiddelfabrikanten” ter aanvulling van de reeds bestaande autocontrolegidsen (dossier SciCom 2015/16) Voeding
Advies 24-2015 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 ter organisatie van fokprogramma's ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapenrassen (dossier SciCom 2015/19) Dier
Advies 23-2015 (PDF) Methodologie voor de verificatie en de validatie van alternatieve parameters voor de hittebehandeling van centrifuge- en separatorslib afkomstig van de verwerking van melk (dossier SciCom 2015/01) Varia
Gemeenschappelijk advies SciCom 22-2015 en HGR Nr9289 (PDF) Potentieel effect van de dioxinecrisis (dossier SciCom 2015/10) Voeding
Advies 21-2015 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
Toepassing van trendobservatie en trendanalyse op de resultaten van het controleplan van het FAVV (dossier SciCom 2013/07: eigen initiatief) Varia
Advies 20-2015 (PDF) Beoordeling van een aanvraag tot vrijstelling van de wettelijke verplichting van het gebruik van drinkbaar water voor de productie van een voedseladditief (dossier SciCom 2015/05) Voeding
Advies 19-2015 (PDF) Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22/06/2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje (dossier SciCom 2015/12) Plant
Advies 18-2015 (PDF) Blootstelling van de Belgische bevolking aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen tussen 2008 en 2013 via de consumptie van groenten en fruit (dossier SciCom 2011/02: eigen initiatief) Voeding
Advies 17-2015 (PDF) Evaluatie van een ontwerp van ministerieel besluit over de bestrijding van hondsdolheid en van de noodzaak van verplichte vaccinatie tegen hondsdolheid in België (dossier SciCom 2015/09) Dier
Advies 16-2015 (PDF) Bijensterfte: studie van de resultaten met betrekking tot België afkomstig van het Epilobee project en voorstel tot aanpassingen van het bemonsteringsprotocol voor het toekomstig actief bewakingsprogramma (dossier SciCom 2014/24) Dier
Advies 15-2015 (PDF) Evaluatie van de generische autocontrolegids voor de handel in niet-eetbare tuinbouwproducten (G-043) (dossier SciCom 2015/07) Plant
Advies 14-2015 (PDF) Evaluatie van de tweede versie van de autocontrolegids voor de slagerij (G-003) (dossier SciCom 2015/06) Voeding
Advies 13-2015 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
Wetenschappelijk advies betreffende een verzoek tot erkenning van analysetoestellen gebruikt in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de rauwe melk geleverd aan de kopers (dossier SciCom 2015/08) Voeding
Advies 12-2015 (PDF) Residuen van gewasbeschermingsmiddelen en van diergeneesmiddelen in bijenwas: scenarioanalyse van de chronische blootstelling van de consumenten en voorstel van actielimieten (Dossier SciCom 2014/13) Dier
Advies 11-2015 (PDF) Preventie en bestrijding van Aethina tumida (kleine bijenkastkever) bij bijen (Dossier SciCom 2014/23) Dier
Advies 10-2015 (PDF) Evaluatie van de microbiologische risico’s van een niet-gekoelde bewaring van belegde broodjes (Dossier SciCom 2015/02) Voeding
Advies 09-2015 (PDF) Risicoevaluatie van hoogpathogene aviaire influenzavirussen, in het bijzonder de stam H5N8, in België (Dossier SciCom 2014/31 B) Dier
Advies 08-2015 (PDF) Risicobeoordeling van de bewaring van bereide rijst en sushi (dossier SciCom 2014/27)
Voeding
Advies 07-2015 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus (Cyperus esculentus L.) te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen (dossier SciCom 2014/29) Plant
Sneladvies 06-2015 (PDF) Evaluatie van het risico op introductie van het hoogpathogene aviaire influenzavirus in België, in het bijzonder van de stam H5N8, via wilde vogels rekening houdend met de huidige epidemiologische context: evaluatie van de verhoogde risicoperiode (dossier SciCom 2014/31 A) Dier
Advies 05-2015 (PDF) Evaluatie van de risico’s van het invriezen van voorverpakte levensmiddelen op de uiterste consumptiedatum (dossier SciCom 2014/28) Voeding
Advies 04-2015 (PDF) Beoordeling rapport ‘Antimicrobial resistance in indicator commensal bacteria from livestock in Belgium: trend analysis 2011-2013’ (dossier SciCom 2014/18) Dier
Advies 03-2015 (PDF) Evaluatie van de microbiologische stabiliteit van rijsttaarten na bakken (dossier SciCom 2014/21 (B)) Voeding
Advies 02-2015 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
   - Bijlage 3 (PDF)
Evaluatie van de microbiologische risico’s van de consumptie van zuivelproducten op basis van rauwe melk (dossier SciCom 2014/06: eigen initiatief) Voeding
Advies 01-2015 (PDF) Evaluatie van de generieke autocontrolegids voor de B2C-sectoren (dossier SciCom 2014/21 (A)) Voeding
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.