WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2012 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.11.2015


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 28-2012 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis (dossier Sci Com 2012/16) Dier
Advies 27-2012 (PDF) Inspectieprogramma van het FAVV (dossier Sci Com 2012/09) Varia
Advies 26-2012 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2012/18) Voeding
Advies 25-2012 (PDF) Bacteriologisch vleesonderzoek en residuonderzoek naar kiemgroeiremmende stoffen bij noodslachtingen en bij andere slachtingen wanneer dit aangewezen is (dossier Sci Com 2011/09) Dier
Advies 24-2012 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten (dossier Sci Com 2012/20) Dier
Sneladvies 23-2012 (PDF) Het gebruik van melkzuur op runderkarkassen (dossier Sci Com 2012/22) Dier
Advies 22-2012 (PDF) Risico op herintroductie/hercirculatie van het Schmallenbergvirus in België in 2012 (dossier Sci Com 2012/14: eigen initiatief) Dier
Advies 21-2012 (PDF) Optimalisatie van de methodologie van het controleprogramma: staalnamegrootte voor trendonderzoek (dossier Sci Com 2011/01: eigen initiatief) Varia
Advies 20-2012 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
   - Bijlage 3 (PDF)
   - Bijlage 4 (PDF)
   - Bijlage 5 (PDF)
   - Bijlage 6 (PDF)
   - Bijlage 7 (PDF)
   - Bijlage 8 (PDF)
   - Bijlage 9 (PDF)
   - Bijlage 10 (PDF)
   - Bijlage 11 (PDF)
   - Bijlage 12 (PDF)
Inventaris en analyse van de epidemiologische bewakingsactiviteiten van dierenziekten en zoönosen bij dieren en in levensmiddelen (dossier Sci Com 2010/16 : eigen initiatief) Dier
Advies 19-2012 (PDF) Evaluatie van de autocontrolegids voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline-, suikergoed- en ontbijtgranenindustrie (dossier SciCom 2012/15 - G-022vs2) Voeding
Advies 18-2012 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
Bijdrage van de voeding tot de overdracht van antibioticumresistentie naar de mens (dossier Sci Com 2007/08: eigen initiatief) Voeding
Advies 17-2012 (PDF) Evaluatie van een voorstel tot herziening van het bewakingsprogramma voor BSE (dossier Sci Com 2012/08) Dier
Advies 16-2012 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee (dossier SciCom 2011/24) Dier
Advies 15-2012 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
Preventie, detectie snelle tracering en beheersing van uitbraken van humaan pathogene Verotoxine-producerende Escherichia coli in de voedselketen (dossier SciCom 2011/18: eigen initiatief) Voeding
Advies 14-2012 (PDF) Evaluatie van het document "Proposal for an adaptation of the Aujeszky's disease surveillance program in domestic pigs" (dossier Sci Com 2011/27) Dier
Sneladvies 13-2012 (PDF) Risico van overdracht van Brucella abortus via kunstmatige inseminatie en via embryotransfer (dossier Sci Com 2012/17) Dier
Advies 12-2012 (PDF) Beoordeling van het risico dat gekweekte hommels, gecontamineerd met sporen en/of vegetatieve cellen van Amerikaans vuilbroed (Paenibacillus larvae), een klinische uitbraak van deze ziekte bij honingbijen veroorzaken (dossier SciCom 2011/16) Dier
Advies 11-2012 (PDF) Wegingsfactoren voor de indicatoren van de barometers van de voedselveiligheid, van de dierengezondheid en van de plantengezondheid (fytosanitaire situatie) (dossier Sci Com 2012/03 - eigen initiatief) Varia
Advies 10-2012 (PDF) Evaluatie van het document "Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen" (dossier Sci Com 2011/21) Voeding
Advies 09-2012 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (dossier Sci Com 2012/05) Dier
Advies 08-2012 (PDF) Sectorgids autocontrole voor de niet-eetbare primaire plantaardige productie (dossier SciCom 2012/04 – G-040) Plant
Advies 07-2012 (PDF) Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (dossier SciCom 2012/06) Plant
Advies 06-2012 (PDF) Minimum temperatuur van warme gerechten (dossier Sci Com 2012/01) Voeding
Gemeenschappelijk advies SciCom 05-2012 en HGR 8663 (PDF) Herformulering van levensmiddelen - zoutreductie (dossier Sci Com 2010/09 eigen initiatief – HGR 8663) Voeding
Advies 04-2012 (PDF) Nanotechnologie in de voedselketen (dossier Sci Com 2009/10bis: eigen initiatief) Voeding
Advies 03-2012 (PDF) Evaluatie van het Salmonella actieplan bij varkens (dossier Sci Com 2011/05: eigen initiatief) Dier
Advies 02-2012 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de hygiënevoorwaarden met betrekking tot de rechtstreekse levering door een houder van dieren of een andere producent van primaire producten of een jager van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong of vrij wild aan de eindverbruiker of van vrij wild aan de detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert (dossier Sci Com 2011/30) Dier
Advies 01-2012 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (dossier Sci Com 2011/23 en Sci Com 2011/25) Dier
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.