WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2011 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.11.2015


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 22-2011 (PDF) Ontwerp van het koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de veiligheid van de voedselketen (dossier Sci Com 2011/22) Varia
Advies 21-2011 (PDF) Evaluatie van de autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de voorschoolse groepsopvang (dossier Sci Com 2011/20 – G-041) Voeding
Advies 20-2011 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (dossier Sci Com 2011/28) Varia
Advies 19-2011 Evaluatie van het document “Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen” (dossier Sci Com 2011/21)
Dit advies is vervangen door Advies 10-2012.
Voeding
Advies 18-2011 (PDF) Consumptiebloed: microbiologische procesnormen en temperatuurvoorschriften (dossier Sci Com 2011/11) Voeding
Sneladvies 17-2011 (PDF) Aanwezigheid van prednisolone in varkensurine (dossier Sci Com 2011/29) Dier
Advies 16-2011 (PDF) Evaluatie van drie sectorale bemonsteringsplannen aangaande diervoeders (dossier Sci Com 2011/17) Dier
Advies 15-2011 (PDF) Evaluatie van de risico's en baten van de consumptie van rauwe koemelk en het effect van thermische behandeling van rauwe melk op deze risico's en baten (dossier Sci Com 2010/25 : eigen initiatief) Voeding
Advies 14-2011 (PDF) Vleeskeuring zonder insnijdingen bij vleesvarkens en runderen tot acht maanden oud (dossier Sci Com 2011/15) Dier
Advies 13-2011 (PDF) Evaluatie van de risico’s verbonden aan chemische en biotechnologische stoffen die in contact komen met de voedselketen (dossier Sci Com 2010/08: eigen initiatief) Voeding
Sneladvies 12-2011 (PDF) Aanwezigheid van thiouracil in een urinestaal van een rund (dossier Sci Com Nr. 2011/26) Dier
Advies 11-2011 (PDF) Evaluatie van de gids voor goede hygiënepraktijken in de broodbakkerij - banketbakkerij - chocoladebewerking - ijsbereiding (dossier Sci Com 2011/19 - G026) Voeding
Advies 10-2011 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
   - Bijlage 3 (PDF)
   - Bijlage 4 (PDF)
Ontwikkeling van een barometer van de plantengezondheid (fytosanitaire situatie) (dossier Sci Com 2009/09ter) Plant
Advies 09-2011 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
   - Bijlage 3 (PDF)
Ontwikkeling van een barometer van de dierengezondheid (dossier Sci Com 2009/09bis) Dier
Advies 08-2011 (PDF) Blootstellingsschatting aan cefalosporine resistente E. coli door consumptie van kippenvlees (dossier Sci Com 2010/15 : eigen initiatief) Voeding
Advies 07-2011 (PDF) Herevaluatie van de risico’s van de blootsteling van de Belgische bevolking aan lood (dossier Sci Com nr. 2010/28 : eigen initiatief) Voeding
Gemeenschappelijk advies Sci Com 06-2011 en HGR Nr. 8726 (PDF) Risico’s van migratie uit traditionele, metalen theepotten (dossier Sci Com 2011/07 – HGR 8726) Voeding
Advies 05-2011 (PDF) Wijziging KB van 24 december 1987 betreffende koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren: toevoeging van neosporose aan de lijst van koopvernietigende gebreken bij rundvee (dossier Sci Com 2011/14) Dier
Advies 04-2011 (PDF) Voorstellen voor onderwerpen van wetenschappelijk onderzoek in de voedselketen (eigen initiatief dossier Sci Com 2010/03) Varia
Sneladvies 03-2011 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong – Herziening van het BSE-bewakingsprogramma (dossier Sci Com 2011/12) Dier
Advies 02-2011 (PDF) Risicobeoordeling van de aanwezigheid van schadelijke nematoden in aanhangende grond of groeimedium van vormbomen en tropische planten ingevoerd uit derde landen (dossier Sci Com 2010/29) Plant
Advies 01-2011 (PDF) Herevaluatie van de "Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren" (dossier Sci Com 2010/24 - G-007 v2) Voeding
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.