WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2009 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.01.2019


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 39-2009 (PDF) Antimoon contaminatie van suiker (Sci Com Dossier N°2009/30) Voeding
Advies 38-2009 (PDF) Opsporing van prednisolone in mest (dossier Sci Com nr. 2009/28) Dier

Voorlopige spoedraadgeving 37-2009 (PDF)

Zie definitieve versie

spoedraadgeving 01-2010

Aanbevelingen met betrekking tot Q-koorts bij kleine herkauwers in België (dossier Sci Com 2009/37) Dier
Advies 36-2009 (PDF) Raming van de blootstelling van de Belgische bevolking aan lood (dossier Sci Com Nr 2009/14) Voeding
Advies 35-2009 (PDF) Raming van de inname van cadmium door de Belgische bevolking (dossier Sci Com nr 2009/13) Voeding
Advies 34-2009 (PDF) Modaliteiten voor de bewaking van het pandemisch influenza A/H1N1 virus (2009) en van de varkens influenzavirussen bij het varken (Dossier Sci Com 2009/19bis: eigen initiatief) Dier
Advies 33-2009 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (dossier Sci Com 2009/27) Plant
Advies 32-2009 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen en van het ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum (dossier Sci Com 2009/26) Plant
Advies 31-2009 (PDF) Meldingsplicht in de voedselketen in het kader van het wetenschappelijk onderzoek (dossier Sci Com 2007/45: eigen initiatief) Voeding
Advies 30-2009 (PDF) Evaluatie van de bijlage 'watervoorziening' van de autocontrolegids "Autocontrolesysteem Zuivelindustrie" (dossier Sci Com 2009/21-G-002) Voeding
Advies 29-2009 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
   - Bijlage 3 (PDF)
   - Bijlage 4 (PDF)
   - Bijlage 5 (PDF)
Opkomende chemische risico’s - Gevalsstudie: Hormoonverstorende stoffen (dossier Sci Com 2007/07bis : eigen initiatief) Voeding

Advies 28-2009 (PDF)

Zie ook Advies 11-2017

Kwaliteit van irrigatiewater in de primaire plantaardige productie en voedselveiligheid (eigen initiatief dossier Sci Com 2008/02) Plant
Advies 27-2009 (PDF) Evaluatie van de bijlagen frituren, pita en consumptie-ijs van de gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de horecasector (dossier Sci Com 2009/22-G-023) Voeding
Addendum sneladvies 26-2009 (PDF) Evaluatie van de versoepeling van de bewaking van runderbrucellose en -leucose en voorstel voor een nieuw bewakingsprogramma van andere runderziekten (dossier Sci Com 2009/25) Dier
Sneladvies 26-2009 (PDF) Evaluatie van de versoepeling van de bewaking van runderbrucellose en -leucose en voorstel voor een nieuw bewakingsprogramma van andere runderziekten (dossier Sci Com 2009/25) Dier
Advies 25-2009 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (dossier Sci Com 2009/24) Plant
Advies 24-2009 (PDF) Evaluatie van de diergeneeskundige impact en van het zoönotisch risico van varkens influenzavirussen in het algemeen en van het pandemisch humaan influenza A/H1N1-virus (2009) in het bijzonder in België (Dossier Sci Com 2009/19: eigen initiatief) Dier
Advies 23-2009 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
Risicobeoordeling van Trichinella in België (dossier Sci Com 2009/07) Dier
Sneladvies 22-2009 (PDF) Cocaïne in Red Bull cola (actiegrens) (dossier Sci Com 2009/23) Voeding
Advies 21-2009 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose (dossier Sci Com 2009/11) Dier
Advies 20-2009 (PDF) Optimalisatie van het controleprogramma 2010: voorstel tot opname van nieuwe parameter/matrix combinaties (dossier Sci Com 2009/18: eigen initiatief) Varia
Advies 19-2009 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen (dossier Sci Com 2009/17) Voeding
Advies 18-2009 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus (Cyperus esculentus L.) te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen (dossier Sci Com 2009/15) Plant
Advies 17-2009 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (dossier Sci Com 2009/12) Varia
Advies 16-2009 (PDF) Koninklijk besluit betreffende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de opslag, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo’s van als huisdier gehouden runderen (dossier Sci Com 2009/02) Dier
Advies 15-2009 (PDF) Aanvaardbare contaminatieniveaus van residuen van farmacologisch actieve stoffen in diervoeders (dossier Sci Com 2004/19) Dier
Advies 14-2009 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV - Luik Chemie (dossier Sci Com 2008/26) Varia
Advies 13-2009 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen en virale encefalitis bij paardachtigen (dossier Sci Com nr. 2008/27) Dier
Advies 12-2009 (PDF) Gezuiverd kanaalwater in het productieproces van gelatine (dossier Sci Com 2008/06) Voeding
Advies 11-2009 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit en ontwerp ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk en het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (dossier Sci Com 2009/03) Dier
Advies 10-2009 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV - Luik microbiologie & GGO's in levensmiddelen & diervoeders (dossier Sci Com 2008/26) Varia
Advies 09-2009 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV voor het jaar 2009 – luik microbiologie – partim dierengezondheid ( Sci Com nr. 2008/26) Dier
Advies 08-2009 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV voor het jaar 2009 – luik microbiologie – partim fytosanitair (dossier Sci Com 2008/26) Plant
Sneladvies 07-2009 (PDF) Lood en nikkel in koffie (dossier Sci Com 2009/06) Voeding
Advies 06-2009 (PDF) Melamine in melk voor (opvolg)zuigelingenvoeding (dossier Sci Com 2008/25) Voeding
Spoedraadgeving 05-2009 (PDF) Migratie van 4-methylbenzofenon vanuit de bedrukking van de kartonverpakking naar ontbijtgranen (dossier Sci Com 2009/05) Voeding
Advies 04-2009 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de "Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij" (dossier Sci Com 2008/28) Dier
Advies 03-2009 (PDF) Melding door de veehouders van gegevens aan het slachthuis in het kader van de voedselketeninformatie over runderen ouder dan 12 maanden en over schapen en/of geiten (dossier Sci Com 2008/22) Dier
Advies 02-2009 (PDF) Niet-limitatieve lijst van voorstellen voor toegepaste wetenschappelijke onderzoeksprojecten in de voedselkolom (dossier Sci Com 2009/01: eigen initiatief) Varia
Advies 01-2009 (PDF) Consumptiebloed: voorstel voor microbiologische procesrichtwaarden en temperatuursvoorschriften (dossier Sci Com 2008/24) Voeding
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.