WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2008 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.11.2015


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 33-2008 (PDF) Vraag betreffende het onderdeel HACCP van de autocontrolegids voor de ophaling en het transport van rauwe melk (dossier Sci Com 2008/17 - G-009). Voeding
Advies 32-2008 (PDF) Evaluatie van de autocontrolegids van de productiebedrijven van water, frisdranken, vruchtensappen en nectar (dossier Sci Com 2008/20 – G-029) Voeding
Advies 31-2008 (PDF) Ongekoeld vervoer van varkenskarkassen (dossier Sci Com 2008/23). Dier
Advies 30-2008 (PDF) Nationaal Salmonella bestrijdingsprogramma bij braadkippen voor 2009 (dossier Sci Com 2008/18). Dier
Advies 29-2008 (PDF) Evaluatie van de gids Autocontrole en Traceerbaarheid Vissector (dossier Sci Com 2008/21). Dier
Advies 28-2008 (PDF) Vergelijking van de resultaten van analyses op dioxinen (PCDD/F) en dioxineachtige PCB's die werden verkregen met de methoden CALUX en GC-HRMS (dossier Sci Com 2007/30: eigen initiatief). Varia
Advies 27-2008 (PDF) Beoordeling van een bemonsteringsplan voor het opsporen van mogelijke verontreiniging van kopvlees van runderen met centraal zenuwstelsel weefsel en beoordeling van mogelijke correctieve maatregelen (dossier Sci Com 2008/13). Dier
Advies 26-2008 (PDF) Carcinogene en/of genotoxische risico's in levensmiddelen: inleiding (dossier Sci Com 2007/09: eigen initiatief). Voeding
Advies 25-2008 (PDF) Acrylamide: blootstelling van de Belgische bevolking, bijdrage van verschillende levensmiddelen en methodologie voor het vastleggen van actielimieten (dossier Sci Com 2007/37). Voeding
Advies 24-2008 (PDF) Formaldehyde in gekweekte champignons (dossier Sci Com 2008/16). Voeding
Advies 23-2008 (PDF) Evaluatie van het risico voor de volksgezondheid en de dierengezondheid van het Belgische voorstel voor een herziening van het jaarlijkse bewakingsprogramma op BSE (dossier Sci Com 2008/19) Dier
Advies 22-2008 (PDF) Rangschikking van zoönosen overgedragen via levensmiddelen (eigen initiatief dossier Sci Com 2005/54) Voeding
Advies 21-2008 (PDF) Evaluatie van de relevantie van de inspectie van maag en darmen bij de post mortem pluimvee keuring (dossier Sci Com 2008/15). Dier
Advies 20-2008 (PDF) Evaluatie van de autocontrolegids : aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel – Luik "Invoer" (dossier Sci Com 2008/12 – G-014). Voeding
Advies 19-2008 (PDF) Methodologie voor het meten van versleping in diervoeders (dossier Sci Com 2007/24bis). Dier
Advies 18-2008 (PDF) Invloed van de nieuwe toxische-equivalentiefactoren, evolutie van dioxinen en dioxineachtige PCB concentraties in levensmiddelen en blootstelling aan dioxinen en dioxineachtige PCB’s (dossier Sci Com 2007/35). Voeding
Advies 17-2008 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende microbiologische criteria voor levensmiddelen (dossier Sci Com 2008/05). Voeding
Advies 16-2008 (PDF) Geval van een overschrijding van het dioxinegehalte in de lever van een melkkoe (dossier Sci Com 2008/14). Dier
Advies 15-2008 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de gids voor goede hygiënische praktijken en autocontrole in de frituur (dossier Sci Com 2008/07 - G-031). Voeding
Advies 14-2008 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van bijen (dossier Sci Com 2008/09). Dier
Advies 13-2008 (PDF) Evaluatie van de autocontrole gids voor de sector van de fabricatie, het voorverpakken, invoeren en distributie van teeltsubstraten en bodemverbeterende middelen (dossier Sci Com 2008/03 – G-036). Plant
Advies 12-2008 (PDF) Consumptiebloed: microbiologische procesnormen en temperatuursvoorschriften (dossier Sci Com 2007/46) Voeding
Advies 11-2008 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne (dossier Sci Com 2008/04) Voeding
Advies 10-2008 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit ter vervanging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende de officiële controle op producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren (dossier Sci Com 2007/43) Dier
Advies 09-2008 (PDF) Residuen van kiemgroeiremmende stoffen in spuitletsels en in vleesmonsters (dossier Sci Com 2007/26) Dier
Advies 08-2008 (PDF) Chemische contaminanten en residuen van geneesmiddelen in kweekvis (dossier Sci Com nr. 2004/25:eigen initiatief) Dier
Advies 07-2008 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van bijlagen bij de autocontrolegids voor de zuivelindustrie (ACS Zuivel): 'HACCP-plan zure boter op basis van rauwe melk' en 'HACCP-plan rauwmelkse kazen' (dossier Sci Com 2007/42 - G-002) Voeding
Advies 06-2008 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van een bijlage bij de autocontrolegids voor de zuivelindustrie (ACS Zuivel): 'aanpak rauwmelkse producten' (dossier Sci Com 2006/39bis - G-002) Voeding
Advies 05-2008 (PDF) Evaluatie van het risico van een verhoging van de leeftijdsgrens voor tests in het kader van de actieve epidemiologische bewaking van BSE bij runderen (dossier Sci Com 2007/44) Dier
Advies 04-2008 (PDF) Gebruik van water, dat niet volledig voldoet aan de normen voor drinkwaterkwaliteit, voor de productie van gelatine (dossier Sci Com 2006/40) Voeding
Advies 02-2008 (PDF) Evaluatie van het sectoraal bemonsteringsplan uit de autocontrolegids voor de maalderijen (dossier Sci Com 2007/40 – G-020). Voeding
Advies 01-2008 (PDF) Melding van gegevens door de houder van vleeskalveren en de houder van paarden aan het slachthuis in het kader van de voedselketeninformatie (dossier Sci Com N° 2007/36) Dier
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.