WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2006 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.12.2023


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 54-2006 (PDF) Bijlagen "productsteekkaarten diervoeders" bij de gids G-014 "verwerking van aardappelen, groenten en fruit" (Dossier Sci Com 2006/50) Dier
Advies 53-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de "Autocontrolegids voor de productie van hoevezuivelproducten" (Dossier Sci Com 2006/42) Voeding
Advies 52-2006 (PDF) Procedure voor de analyse van een klein aantal monsters (Dossier Sci Com 2006/33) Varia
Advies 51-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de bijlagen XXIX tot en met XXXIV en van de bijlagen XXIX tot en met LIV bij de gids voor autocontrole en traceerbaarheid : Vleesproducten - Bereide Maaltijden - Salades - natuurdarmen (Dossier Sci Com 2006/51) Voeding
Advies 50-2006 (PDF) Actielimieten en acties bij vaststelling van schadelijke nematoden bij planten (Dossier 2006/47 - eigen initiatief) Plant
Advies 49-2006 (PDF) Bewaring van viennoiserie met gebakken banketbakkersroom (dossier Sci Com 2006/41) Voeding
Advies 48-2006 (PDF) Evaluatie van het risico voor insleep van het H5N1 aviaire influenzavirus in België als gevolg van de migratie van trekvogels (dossier Sci Com 2004/37 - eigen initaitief) Dier
Advies 47-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de bijlagen bij de gids "Autocontrolesysteem zuivel" (Dossier 2006/39) Voeding
Advies 46-2006 (PDF) Verwerkingen of behandelingen van leidingwater in levensmiddelenbedrijven en de hierbijhorende kwaliteitscontroles (dossier Sci Com 2005/71 – eigen initiatief) Voeding
Advies 45-2006 (PDF) Voorstellen voor mogelijke maatregelen bij (vermoeden van) botulisme in een melkveebedrijf gebaseerd op een evaluatie van het risico voor de gezondheid van mens en dier (dossier Sci Com 2006/54) Voeding
Advies 44-2006 (PDF) Ontwerp van Programmawet (Dossier 2006/52) Varia
Advies 43-2006 (PDF) Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens (dossier Sci Com 2006/45) Dier
Advies 42-2006 (PDF) Aanvraag erkenning nieuwe methode voor het remstoffenonderzoek in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk (Dossier 2006/34) Voeding
Advies 40-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de "Gids autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid bij de invoer van fruit, groenten en primeurs" (Dossier 2006/31) Plant
Advies 39-2006 (PDF) Proceshygiënecriteria met betrekking tot het aëroob kiemgetal, Enterobacteriaceae en Salmonella (Dossier 2006/11) Varia
Advies 38-2006 (PDF) Controle op voedingssupplementen in België (dossier Sci Com 2004/16) Voeding
Advies 37-2006 (PDF) Aanwezigheid van allergenen in levensmiddelen (dossier Sci Com 2005/67) Voeding
Advies 36-2006 (PDF) Controle op de samenstelling van levensmiddelen (dossier Sci Com 2005/25) Voeding
Advies 35-2006 (PDF) Toxiciteit van rabarberbladeren en het effect van verhitten op de toxiciteit (Dossier 2006/36) Voeding
Advies 34-2006 (PDF) Clostridium botulinum type B en type D in honing (Dossier 2006/38 bis). Voeding
Advies 33-2006 (PDF) Clostridium botulinum type D in honing (Dossier 2006/38) Voeding
Advies 32-2006 (PDF)

Evaluatie van de vraag of de epidemiologische situatie in België met betrekking tot boviene spongiforme encefalopathie (BSE), zoals ingeschat door het mathematisch model BsurvE, toestaat dat in 2007 bij de Europese Commissie (EC) een aanvraag wordt ingediend tot versoepeling van het nationale BSE monitoringprogramma zonder nadeel voor het huidige niveau van bescherming van de volksgezondheid (dossier Sci Com 2006/08bis)

Dier
Advies 31-2006 (PDF) Evaluatie van de checklist « Risicoanalyse pluimveebedrijven – aviaire influenza » (dossier Sci Com 2004/37 bis) Dier
Advies 30-2006 (PDF) Spoedraadpleging van het Wetenschappelijk Comité over een ontwerp ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 2001 betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (Bluetongue) (dossier Sci Com 2006/44). Dier
Advies 29-2006 (PDF) Aanvraag om advies aangaande een ontwerp koninklijk besluit ter organisatie van fokprogramma's ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapenrassen (dossier Sci Com 2006/35) Dier
Advies 28-2006 (PDF) Aanvraag om advies aangaande het ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewaking van tuberculose bij paarden, schapen en geiten die rauwe melk produceren voor menselijke consumptie en bij geiten die samen met runderen worden gehouden en aangaande het ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewaking van brucellose bij paardachtigen die rauwe melk produceren voor menselijke consumptie (dossier Sci Com 2006/32) Dier
Advies 27-2006 (PDF) Methodologie voor het opmaken van het programma met de officiële controles van het FAVV (dossier Sci Com 2006/24) Varia
Advies 26-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de "Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren" (dossier Sci Com 2006/27). Voeding
Advies 25-2006 (PDF) Aanvraag advies over het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van … betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee en het ontwerp ministerieel besluit betreffende de monitoring en maatregelen in de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (dossier Sci Com 2006/26) Dier
Advies 24-2006 (PDF) Ontwerp KB betreffende de erkenningsvoorwaarden voor interprofessionele organismen voor de controle van de kwaliteit van de melk met het oog op de voedselveiligheid. Ontwerp KB betreffende de controle van de melk met het oog op de voedselveiligheid. Ontwerp MB betreffende de controle van de melk met het oog op de voedselveiligheid. (dossier Sci Com 2006/28) Voeding
Advies 23-2006 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis (dossier Sci Com 2006/14) Dier
Advies 22-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de autocontrolegids APIM (dossier Sci Com 2006/10) Varia
Advies 21-2006 (PDF) Gebruik van de geldende norm voor benzeen in water voor het vastleggen van een actielimiet voor benzeen in frisdrank (dossier Sci Com 2006/18) Voeding
Advies 20-2006 (PDF) Adviesaanvraag betreffende het Nationaal Salmonella bestrijdingsprogramma voor fokpluimvee 2007 (dossier Sci Com 2006/07). Dier
Advies 19-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van het controleprogramma voor de quarantainebacteriën Ralstonia solanacearum en Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus bij aardappelpootgoed (Dossier Sci Com 2006/13) Plant
Advies 18-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de aanvulling ‘Water’ bij de “Gids autocontrole aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel” (dossier Sci Com 2006/05). Voeding
Advies 17-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de “Autocontrolegids voor de maalderijen” (dossier Sci Com 2006/03) Voeding
Advies 16-2006 (PDF) “Actielimiet voor residuen voor diclazuril in mestkippen, mestkalkoenen en opfokleghennen” (dossier Sci Com 2005/52) Dier
Advies 15-2006 (PDF) Herevaluatie van de "Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie” (dossier Sci Com 2006/04). Plant
Advies 14-2006 (PDF) Evaluatie van het risico voor de volksgezondheid van het opheffen van het tijdelijk verbod op de verzending naar andere lidstaten en de uitvoer naar derde landen van levende runderen uit het Verenigd Koninkrijk en van producten afkomstig van runderen die in het Verenigd Koninkrijk geslacht zijn, zoals vastgesteld bij Beschikking 98/256/EG van de Raad van 16 maart 1998 inzake spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie, tot wijziging van Beschikking 94/474/EG en ter intrekking van Beschikking 96/239/EG (dossier Sci Com 2006/12) Dier
Advies 13-2006 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma (dossier Sci Com 2006/02) Varia
Advies 12-2006 (PDF) Schatting van de blootstelling van de consument aan dioxines (verontreiniging met dioxines van gelatine, vet van varkens en van gevogelte) (dossier Sci Com 2006/06 bis) Dier
Advies 11-2006 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen (dossier Sci Com 2005/80) Dier
Advies 10-2006 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire verkeer van runderen en varkens (dossier Sci Com 2005/73) Dier
Advies 09-2006 (PDF) Evaluatie van een protocol voor challenge testen voor Listeria monocytogenes (dossier Sci Com 2005/49) Voeding
Advies 08-2006 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2006/01) Voeding
Advies 07-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de “Autocontrolegids voor de brouwerijsector” (dossier Sci Com 2005/76) Voeding
Advies 06-2006 (PDF) Analysemethode voor de bepaling van resten van schaal- en vliesdelen in eiproducten - Norm EEG/UNO nr. 63 (dossier Sci Com 2005/66) Varia
Advies 05-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de “Generische autocontrolegids voor runder- varkens- en kalverslachthuizen en uitsnijderijen, productie gehakt en vleesbereidingen” (dossier Sci Com 2005/64). Dier
Advies 04-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de bijkomende bijlagen bij de autocontrolegids diervoeder (dossier Sci Com 2005/69) Dier
Advies 03-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de «Autocontrolegids voor de braadkippenkolom» (dossier Sci Com 2005/70) Dier
Advies 02-2006 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de “Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de horeca sector” (dossier Sci Com 2005/75) Varia
Advies 01-2006 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende gemedicineerde dierenvoeders (dossier Sci Com 2005/65) Dier
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.