WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Advies 08-2021: Vleeskeuring zonder insnijdingen bij jonge runderen, kleine herkauwers en paardachtigen.
Advies 07-2021: Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.
Advies 06-2021: Evaluatie van de autocontrolegids G-034 voor de productie en verkoop van zuivelproducten op kleine schaal en van de module «Productie van zuivelproducten», een aanvulling van de generieke autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector.
           

     25 januari 2021 Begin van een nieuw mandaat van de leden van het Wetenschappelijk Comité

           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.