Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Wat doet het FAVV voor de consumenten ? > De crisiscel van het FAVV: de onrust bij de consumenten wegnemen…

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
De crisiscel van het FAVV: de onrust bij de consumenten wegnemen… Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.10.2015


Transformatorolie besmet veevoeder! EHEC-bacterie maakt nog 2 slachtoffers in Duitsland! Vogelgriep treft pluimveebedrijven in Limburg! Overheid neemt maatregelen tegen kankerverwekkende kleurstof in sauzen !

Met perskoppen als deze, kan je er prat op gaan dat de crisiscel van het Voedselagentschap alle zeilen moet bijzetten om de onrust bij de consument weg te nemen.

Die crisiscel heeft op het eerste gezicht maar één taak: klaar staan om in te grijpen van zodra zich ergens in ons land ernstige problemen aandienen die de gezondheid van de consument, van dieren en ook van planten kunnen bedreigen. De cel stuurt dan onder leiding van een crisismanager vanuit het hoofdkwartier in Brussel de tientallen medewerkers op het terrein, werkt mee de aanpak van het probleem uit en coördineert alle activiteiten die het Agentschap ontplooit om dat probleem onder controle te brengen. Die medewerkers op het terrein zijn de zichtbare uitvoerders van de crisisaanpak: zij controleren, sporen op, nemen stalen voor onderzoek en bezorgen deze aan de geschikte laboratoria, nemen producten uit de handel en zorgen er zo voor dat een contaminatie niet langer in de voedselketen terecht komt.

Uiteraard is de bescherming van de consument daarbij steeds de topprioriteit, maar tegelijk wordt ook getracht om de impact voor de operatoren zo klein mogelijk te houden. Dat loopt niet altijd van een leien dakje, ondanks het feit dat iedereen – overheid, consumenten en operatoren – zo snel mogelijk het probleem uit de wereld wil helpen. Ratio is soms immers ver zoek, wanneer het ons eten betreft! Consumenten en operatoren zitten op zo’n moment niet altijd op dezelfde lijn met het Agentschap, ja, zijn het soms zelfs grondig oneens met de maatregelen die genomen worden, of net niet genomen worden.

Frustrerend ook, dat de media niet steeds de nodige nuancering in de aanpak oppikken, of net dan de dingen uitvergroten en onjuiste informatie verspreiden, hoe helder de boodschap ook gebracht wordt! Niet verwonderlijk dus dat het aansturen van de crisiscommunicatie, het informeren van consumenten, stakeholders en medewerkers en het verwerken van alle informatie omtrent wat er op het terrein gevonden werd de hoofdmoot uitmaken van de crisisactiviteiten van de crisiscel. Pers, consumenten, belangenverenigingen en sectororganisaties, individuele operatoren, de federale en regionale overheden, andere overheden in binnen- en buitenland, de eigen medewerkers: allen worden ze op een aangepaste manier geïnformeerd omtrent wat er aan de hand is en wat er gebeurt om het probleem op te lossen. Veel van die informatie wordt verspreid via de website van het FAVV. Daarop wordt een incident telkens opnieuw prominent belicht. En specifiek voor de consument wordt er dikwijls ook een callcenter opgezet: vragen en beslommeringen omtrent het risico van gecontamineerde voedselproducten of welke voorzorgen er getroffen werden om het probleem in te dijken, worden daar op een zo duidelijk mogelijke manier beantwoord!

De crisiscel bestaat in normale omstandigheden uit zes mensen, maar ze wordt bij elk incident van enige omvang snel uitgebreid met medewerkers van andere diensten van het Agentschap. En dat is ook nodig. Tijdens de vogelgriepcrisis in 2003, de grootste crisis waarmee het FAVV tot nu toe te maken heeft gehad, werd er bijvoorbeeld in het hoofdkwartier te Brussel gedurende weken aan stuk gewerkt met een twintigtal personen, amper genoeg om het vele werk en de vele communicatie rond te krijgen.

Crisispreventie en crisisbeheer gaan uiteraard hand in hand. Tussen alle incidenten en crisissen door – en gelukkig zijn er daarvan de afgelopen jaren erg weinig geweest – bereidt de crisiscel het Agentschap voor op het volgende incident. Ze heeft crisishandboeken en crisisprocedures klaarliggen die duidelijk moeten maken hoe een bepaald probleem zal worden aangepakt. Simulaties van crisissituaties en traceringsoefeningen waarbij – samen met de betrokken operatoren – fictief gecontamineerde producten doorheen de ganse productieketen worden opgespoord, houden dan weer de mensen scherp en zorgen ervoor dat ze onmiddellijk en degelijk voorbereid in actie kunnen schieten wanneer een nieuw probleem zich aandient.

Nooit nog een voedselcrisis dan? Neen, uiteraard niet. Het FAVV mag dan in de laatste 13 jaren een flinke weg afgelegd hebben om wat de consument op zijn bord krijgt degelijk te beschermen, een contaminatie van veevoeder of voedingsmiddelen, het opduiken van een dierenziekte of het uitbreken van een plantenplaag zijn nooit uit te sluiten en zullen vroeg of laat weer op het menu van de crisiscel komen. Maar al bij al zouden dergelijke incidenten niet meer mogen ontaarden in een regelrechte crisis als de dioxinecrisis en dat is dan wel een geruststellende gedachte!

Meer info over de « Crisispreventie en –beheer »Bron : Nieuwsbrief FAVV Nr.56, pagina's 8 en 9.


     


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet