www.afsca.be       FAVV - VOORLICHTINGS- EN BEGELEIDINGSCEL
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NLStartpagina > Wie zijn we?
Wie zijn we? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.03.2021

Sinds 2008 organiseert de voorlichtingscel van het FAVV gratis opleidingen voor groepen operatoren in de distributiesector die rechtstreeks in contact staan met de consumenten. Meer in het bijzonder richt ze zich op kleine bedrijven die moeite hebben met het begrijpen van de regelgeving.

In mei 2015 heeft het FAVV op verzoek van minister Borsus, naast het onderdeel "voorlichting", een onderdeel "begeleiding voor kleine bedrijven" opgericht. Als proefproject werden de specifieke behoeften van de landbouwers onderzocht. De begeleiding is bedoeld ter ondersteuning van boeren, maar ook van kleine bedrijven en zelfstandigen die in de levensmiddelensector werken.

Momenteel ondersteunt het team de operatoren niet alleen door middel van groepsopleidingen, maar ook door het beantwoorden van hun vragen per telefoon of e-mail.

Om in 2020 te kunnen voldoen aan het groeiende aantal opleidingsaanvragen van gemeenschapskeukens en de horeca past het team haar opleidingsstrategie aan. Een opleidingsproject via e-learning wordt momenteel ontwikkeld en zal tegen de zomer van 2021 beschikbaar zijn voor werknemers in de horeca en de gemeenschapskeukens.

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met het coronavirus zal vanaf oktober 2020 een reeks webinars online worden gezet om een antwoord te bieden aan de meest gestelde vragen van bedrijven.

Wij zijn ook aanwezig op beurzen en evenementen om vragen te beantwoorden.

De voorlichtings- en begeleidingscel maakt deel uit van de dienst Communicatie, die rechtstreeks rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder van het FAVV en bestaat uit 5 medewerkers: 1 coördinator en 4 trainers.


Voorlichtings- en begeleidingscel


Coördinator:
Kathy Brison

Technische experten:
Koen De Roover
Stijn Hermans
Carine Verbestel
Fabienne Meunier   
FAVV - Voorlichtings- en begeleidingscel
Administratief Centrum Kruidtuin, Food Safety Center, lokaal 08/120404
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL