Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Verontreiniging PFAS. Het FAVV zet de algemene monitoring...
Gezamenlijk persbericht van het FAVV en minister David Clarinval (01/07/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Verontreiniging PFAS
Het FAVV zet de algemene monitoring voort en vult aan met specifieke bemonsteringscampagne in regio Zwijndrecht

  Naar aanleiding van de historische verontreiniging in de regio Zwijndrecht rond de 3M-fabriek, heeft het FAVV beslist om zijn algemene monitoring op PFAS-stoffen in juni te heroriënteren in de regio Zwijndrecht. De resultaten van de stalen die binnen deze algemene monitoring vallen, zijn geruststellend.

Daarnaast heeft het FAVV een specifieke bemonsteringscampagne opgezet bij landbouwbedrijven gelegen in de verontreinigde zone.


Meer bepaald zal het FAVV stalen analyseren van verschillende levensmiddelen (vlees, eieren en melk) van verschillende landbouwbedrijven. De stalen worden genomen binnen een zone van 15 kilometer rond de 3M-fabriek, hierbij zal worden gewerkt vanuit het centrum van de perimeter naar buiten toe. Met deze specifieke bemonsteringscampagne wilt het FAVV een duidelijk beeld krijgen van de situatie op de landbouwbedrijven wat betreft de PFAS-verontreiniging rond de 3M-fabriek.

Meer dan 10 jaar analyses op PFAS

Deze specifieke bemonsteringscampagne loopt parallel met de algemene monitoring die het FAVV voert op PFAS-stoffen in levensmiddelen. Al meer dan 10 jaar worden analyses uitgevoerd: bij de 450 monsters van levensmiddelen die de afgelopen jaren zijn genomen liggen alle resultaten onder de actielimieten die in 2017 werden geadviseerd door het Wetenschappelijk Comité en waarop het FAVV zijn beleid tot op heden heeft gebaseerd bij gebrek aan Europese normen. Het FAVV besloot snel na de melding over de verontreiniging in Zwijndrecht om de stalen die binnen deze Belgische algemene monitoring vallen te heroriënteren in deze zone. Het ging om stalen van eieren, melk en vlees. De analyses zijn intussen afgerond en de resultaten zijn geruststellend: er werd geen overschrijding vastgesteld.

Bemonsteringscampagne schept een algemeen beeld van mogelijke PFAS-verontreiniging

Met de extra bemonsteringscampagne zal een duidelijker beeld worden geschetst van de eventuele PFAS-verontreiniging bij landbouwers in de zone. De resultaten hiervan kunnen gebruikt worden om een perimeter vast te leggen waarbinnen het voor landbouwers aangewezen is om zelf analyses op hun producten uit te voeren - in het kader van hun autocontrole om zich ervan te verzekeren dat ze conforme producten op de markt brengen - zoals ze trouwens verplicht zijn volgens de Europese regelgeving. Een algemene richtlijn is in eerste instantie niet voorzien, aangezien iedere landbouwer zijn eigen productiewijze in rekening moet brengen. Bij de ontdekking van stalen waarvan de actielimiet wordt overschreden zal het FAVV, zoals altijd, de nodige maatregelen opleggen. Producten die niet-conform zijn mogen niet op de markt komen.

Minister Clarinval dringt aan op Europese harmonisatie

Naast de acties die het FAVV ondernam, heeft David Clarinval, federaal minister van Landbouw, een brief gestuurd naar Europese commissarissen Stélla Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) en Janusz Wojciechowski (Landbouw en plattelandsontwikkeling). De Europese Commissie is namelijk als enige bevoegd om geharmoniseerde normen vast te leggen voor de contaminatie van levensmiddelen voor alle lidstaten. Minister Clarinval heeft gevraagd om zo spoedig mogelijk duidelijke normen vast te leggen.

Leden van zijn kabinet namen op 01/07/2021 ook deel aan een videovergadering met de Commissie, om erop aan te dringen dat deze normen er snel moeten komen. Naar aanleiding van deze vergadering heeft België een versnelde procedure verkregen. Eind september zou de Commissie een geharmoniseerde norm voor PFAS moeten hebben.

Communicatie met overheden, landbouwers en de consument


Het FAVV onderhoudt een nauw contact met de gewestelijke overheden rond dit dossier. Het FAVV communiceert binnen zijn bevoegdheden ook via de sectoren naar landbouwbedrijven. Producten die worden geteeld in privétuinen, de eieren van eigen kippen,… behoren tot de privésfeer en vallen dus niet onder de bevoegdheid van het FAVV. De controles en het advies hierover vallen onder de bevoegdheid van de gewestelijke overheid.

Het FAVV heeft in dit dossier een duidelijk standpunt: de consument moet er zeker van kunnen zijn dat de levensmiddelen die op zijn bord terecht komen veilig zijn. Daarom zal het FAVV transparant blijven communiceren over zijn bevindingen.

  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   01.07.2021 01.01.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet