Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriepvirus H5: toezichtsgebied rond de...
Persbericht (01/03/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriepvirus H5: toezichtsgebied rond de pluimveehouderij in Deerlijk opgeheven

  Op 29 januari 2021 werd een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een kalkoenenbedrijf in de gemeente Deerlijk, provincie West-Vlaanderen. Om een verdere verspreiding van het virus te vermijden werd rond het pluimveebedrijf een beschermingsgebied en een toezichtsgebied ingesteld.

Het FAVV voerde vorige week een eindmonitoring uit, hierbij werden geen nieuwe besmettingen ontdekt. In de nacht van 28 februari op 1 maart werd daarom het toezichtsgebied opgeheven. Het blijft belangrijk dat de professionele bedrijven de bioveiligheidsmaatregelen goed opvolgen!


Sinds 15 november is elke houder van pluimvee verplicht om zijn dieren op te hokken of af te schermen met een net, ook indien men slechts enkele kippen houdt. De ophokplicht zal blijven gelden zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels bestaat. Hou er rekening mee dat de ophokplicht nog tot het voorjaar kan gelden.

Een aantal tips om de ophokplicht voor pluimvee – die nog steeds geldt voor het hele land – aangenamer te maken

Het FAVV geeft graag enkele tips om deze verplichting correct na te leven en de dieren toch goede levensomstandigheden te geven:

1. Kippen en ander pluimvee hoeven niet opgesloten binnen te zitten, het volstaat om hen buiten te laten rondlopen en hen af te schermen met een net. Op die manier wordt contact met wilde vogels vermeden.
2. Je zet de voederbak best binnen om hongerige wilde vogels niet aan te trekken. De drinkbak kan buiten blijven staan, maar moet worden afgeschermd.
3. Voorzie voldoende beweegruimte voor de dieren. Indien dit mogelijk is kan je bijvoorbeeld met hoogtes werken of een afdak maken en het afsluiten af met gaas.
4. De ophokplicht zorgt ervoor dat de kippen minder vrijheid hebben. Dit kan leiden tot een neiging van ‘pikgedrag’. Bezorg de kippen afleiding door ze bijvoorbeeld extra stro te geven, groenten omhoog te hangen, hen een kippenpiksteen of maiskolf te geven,…

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden. Het vogelgriepvirus is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Het virus dat momenteel circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Meer informatie over het vogelgriepvirus:

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/


  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   02.03.2021ginDate format:Ge1 -->01.01.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet