Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vaststelling van een eerste rundertuberculose haard sinds 2 jaar
Persbericht (23/12/2020) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Vaststelling van een eerste rundertuberculose haard sinds 2 jaar

  Op 18/12/2020 meldde het nationale referentielaboratorium (Sciensano) een geval van tuberculose bij een rund afkomstig uit een melkveebedrijf in de provincie Luik (278 runderen).

Het dier, geboren in 2017, vertoonde in november in het slachthuis verdachte letsels. PCR-analyse en microscopisch onderzoek konden de mycobacterie niet identificeren. De cultuur toonde de aanwezigheid van Mycobacterium bovis aan.

Het bedrijf is tot haard van tuberculose verklaard. Alle runderen ondergingen een tuberculinetest op 23/12/2020. In de 59 momenteel geïdentificeerde contactbedrijven wordt een tuberculinetest uitgevoerd vóór 18/01/2021.

Het epidemiologisch onderzoek is lopende.

Het FAVV heeft alle nodige maatregelen getroffen en zal stappen blijven treffen om een verspreiding en een overdracht van de ziekte te voorkomen en houdt er nogmaals aan de aandacht te vestigen op het belang van de post-mortemkeuring in het slachthuis.

Op Europees niveau is België sinds 2003 officieel vrij van rundertuberculose. Het opsporen van sporadische gevallen, zoals dit geval, brengt deze status niet in gevaar.


De melding van deze haard stelt de beslissingen, die zijn genomen om het nieuwe op 03/12/2020 voorgestelde beleid voor toezicht op en bestrijding van rundertuberculose ten uitvoer te leggen, niet ter discussie
http://www.favv.be/dierengezondheid/tuberculose/ default.asp#actu


Het FAVV en de dierengezondheid
Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is eveneens verantwoordelijk voor de preventie van en de controle op de gereglementeerde dierziekten.

Meer informatie over rundertuberculose
http://www.favv.be/dierengezondheid/tuberculose/  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet