Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Ondersteuning van de horeca en ambulante zaken tijdens de...
Persbericht (12/11/2020) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Ondersteuning van de horeca en ambulante zaken tijdens de coronacrisis: vrijstelling van de heffing aan het FAVV

  Op 13/11/2020 wordt in het Belgisch Staatsblad het wetsontwerp gepubliceerd dat horecazaken en ambulante bedrijven vrijstelt van de betaling van de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV voor het jaar 2020. Dit ontwerp werd genotificeerd aan de Europese instanties en goedgekeurd door de gezondheidscommissie van de Kamer en de plenaire vergadering. De vrijstelling zal meteen van kracht zijn.

Concreet kant het FAVV nu de nodige stappen nemen om bedrijven persoonlijk op de hoogte te brengen van deze vrijstelling en anderen die deze bijdrage voor 2020 al spontaan hebben betaald , te crediteren of terug te betalen.

De bijdrage aan het FAVV varieert per onderneming van 49,24 tot 3.433,82 euro. Het bedrag is afhankelijk van de activiteit, de omvang van de zaak en het aantal werknemers.

De vrijstelling van de heffing vormt een aanvulling op andere maatregelen die het FAVV eerder nam voor deze sector:
  • Take away: Horecazaken die een toelating van het FAVV bezitten kunnen tijdelijk traiteurdiensten aanbieden en maaltijden bij klanten thuis leveren zonder dat daar een aparte registratie voor nodig is. Wel wordt aan hen gevraagd om alle nodige maatregelen te nemen om wachtrijen te voorkomen.
  • Autocontrolesystemen van bedrijven: De uiterste datum voor het opnieuw bekomen van de validatie van het autocontrolesysteem wordt aangepast. Deze verlenging loopt tot 31/03/2021 en is van toepassing op alle sectoren.
  • Aangepaste checklist: in deze periode blijven de controles essentieel. In de distributiesector (take away, winkels,…) wordt tijdelijk een aangepaste checklist gehanteerd. Dit wil zeggen dat de medewerkers van het Agentschap zich vooral focussen op de aspecten van voedselveiligheid en de controle op documenten wordt beperkt. Het doel van deze checklist light is om de controle ter plaatse zo kort mogelijk te houden.

Deze maatregelen worden gedetailleerd beschreven op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.11.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet