Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Ongewenste zendingen aan particulieren van zaden...
Persbericht (10/09/2020) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Ongewenste zendingen aan particulieren van zaden afkomstig uit China en andere Aziatische landen: zaai deze niet om onze eigen flora te beschermen!

 

In verschillende Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten en Canada, hebben particulieren ongewenste zaadpakketten uit China en andere Aziatische landen ontvangen.
In België heeft één persoon een gelijkaardig geval gemeld. Om de eventuele introductie van plantenziekten of invasieve plantensoorten te voorkomen, vraagt het FAVV aan de burgers die dergelijke pakketjes met zaden krijgen om ze te vernietigen.


De oorsprong van deze zaden is onbekend, ze kunnen plantenziekten die niet op ons grondgebied aanwezig zijn met zich meebrengen of het kunnen invasieve plantensoorten zijn. Daarom is het noodzakelijk om deze niet te zaaien en ze in een dubbele gesloten verpakking in de vuilnisbak te doen.

Indien u ongewenste zaadpakketten ontvangt, vragen we u met aandrang deze in een gesloten dubbele verpakking te doen en deze bij het huisvuil te deponeren zodat de zaden op een correcte manier worden vernietigd.


Indien mogelijk kan u - voordat u de pakketjes met zaden weggooit - er foto’s van nemen, zorg er voor dat afzender en/of het etiket duidelijk zichtbaar is. Deze foto’s mogen voor onderzoeksdoeleinden doorgemaild worden naar: meldpunt@favv.be.

In geval van contact met de zaden is het ook aan te raden om de handen grondig te wassen en indien nodig elk voorwerp dat ermee in contact is geweest te desinfecteren.


Het FAVV werkt samen met de douane en met Europese partners om de oorsprong van de zaden te bepalen en deze zendingen van ongewenste zaden te stoppen. Het FAVV voert een onderzoek uit en zal zijn bevindingen doorgeven aan de Europese Commissie.

2020: Internationaal Jaar van de Plantengezondheid

Plantenziekten en plaagorganismen zijn vaak amper nog uit te roeien wanneer ze eenmaal gevestigd zijn, ze effectief bestrijden is tijdrovend en niet kosteloos. Preventie is essentieel om de verwoestende gevolgen van plaagorganismen en ziekten te voorkomen want planten zijn immers essentieel voor de landbouw, ons levensonderhoud en de voedselzekerheid. Velen van ons hebben een rol te spelen wat de plantengezondheid betreft.

De Verenigde Naties hebben 2020 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid (IYPH). Het is een kans om iedereen bewust te maken, zowel het grote publiek als de beleidsmakers, dat de bescherming van de gezondheid van planten essentieel is om honger uit te roeien, armoede te verminderen, het milieu te beschermen en de economische ontwikkeling te stimuleren.

Deze situatie biedt het Agentschap ook de gelegenheid om het belang van de gezondheid van planten nogmaals onder de aandacht te brengen en om het advies te geven om zeer aandachtig en voorzichtig te zijn bij online aankopen via buitenlandse websites.

Hoewel het FAVV vooral gekend is voor zijn controles doorheen de voedselketen, is het Agentschap ook verantwoordelijk voor de preventie en de bestrijding van plantenziekten en plagen die destructieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de planten, de economie en onze levenskwaliteit.

  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.09.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet