Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Persbericht van het FAVV naar aanleiding van de misleidende...
Persbericht (28/05/2020) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Persbericht van het FAVV naar aanleiding van de misleidende en lasterlijke verklaringen van GAIA

  Het FAVV wenst te reageren op de misleidende en lasterlijke verklaringen van GAIA. De organisatie beweert dat de documenten die naar de Peruviaanse autoriteiten zijn gestuurd om de repatriëring van kat Lee te regelen, ‘doelbewust’ foutief waren. Dit moet ten stelligste ontkend worden, integendeel, het FAVV heeft alle mogelijke initiatieven genomen om de terugzending mogelijk te maken.

Het FAVV probeerde het akkoord te krijgen van Peru om de kat te repatriëren en op die manier euthanasie te vermijden. Om de aanvraag van België te onderzoeken, wensten de Peruviaanse autoriteiten een risico-analyse uit te voeren. Hiervoor vroegen de Peruviaanse autoriteit SENESA een aantal documenten op die de kat bij haar vertrek had moeten vergezellen. Alle documenten die mevrouw Ali voorgelegd had aan het FAVV werden correct doorgestuurd. De Peruviaanse autoriteiten achtten deze documenten onofficieel en onaanvaardbaar. Peru weigerde daarom de terugzending.

Aangezien de Peruviaanse overheid als eerste voorwaarde stelde dat ze over de officiële uitvoerdocumenten moest beschikken, die er uiteraard niet zijn, is een gezondheidscertificaat helemaal niet aan de orde. Wanneer GAIA beweert dat het volstaat dat het FAVV een exportcertificaat voorlegt, gaat GAIA voorbij aan al de officiële overeenkomsten en regels met betrekking tot het uitvoeren van dieren. Om een kat naar een derde land te zenden is een officieel gezondheidscertificaat nodig . Aangezien de kat illegaal en zonder de nodige officiële documenten uit Peru is ingevoerd kan een dergelijk certificaat niet afgeleverd worden.

Reeds eind maart drong het FAVV er twee keer op aan dat de eigenaar, die toen nog in Peru was, de kat in Peru zou laten om zo problematische situaties te vermijden. We kunnen alleen maar vaststellen dat de eigenaar onverantwoordelijk is geweest, wat we ten zeerste betreuren.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet