Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > COVID-19: Horecabedrijven mogen traiteurdiensten of levering...
Persbericht (16/03/2020) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


COVID-19: Horecabedrijven mogen traiteurdiensten of levering aan huis aanbieden. Ter ondersteuning van deze ondernemingen, stelt het FAVV dat geen enkele aanvraag tot registratie van deze nieuwe activiteiten nodig is.

  Naar aanleiding van de verspreiding van COVID-19 nam de federale regering maatregelen met als doel het fysieke contact tussen individuen te vermijden en ‘social distancing’ te stimuleren. Hierdoor zijn horecazaken verplicht hun eetruimtes te sluiten, maar ze kunnen verder blijven draaien als traiteur door te werken met afhaalmaaltijden of leveringen aan huis. Deze nieuwe activiteiten moeten niet worden geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het FAVV wil wel de hygiënevoorschriften nogmaals benadrukken.


Horecabedrijven die activiteit ‘traiteur’ willen uitoefenen


Elke onderneming die actief is in de horecasector beschikt over een toelating van het FAVV. Bedrijven kunnen overschakelen op traiteurdiensten waarbij klanten maaltijden kunnen afhalen of de maaltijden kunnen worden geleverd aan huis. Het FAVV zal dit gedurende de duur van de maatregelen beschouwen als een activiteit waarvoor geen aparte registratie nodig is. De activiteiten worden dus afgedekt door de bestaande toelating van het bedrijf.


Algemene hygiënevoorschriften

Het is belangrijk dat de algemene richtlijnen voor hygiëne worden gerespecteerd. Zo moet personeel regelmatig zijn handen wassen met water en zeep, moeten de oppervlakten waarop gewerkt wordt en het materiaal waarmee voedsel bereid wordt goed worden gereinigd, moeten verschillende voedingsmiddelen gescheiden worden tijdens de bereiding en mag men geen voeding bewerken indien men ziek is.
Daarnaast is ook belangrijk dat de social distancing wordt gerespecteerd wanneer horecazaken werken met afhaalmaaltijden. Zowel tussen personeel en klant blijft een fysieke afstand gewenst maar ook tussen klanten onderling. Horeca-uitbaters moeten er daarom op toezien dat wachtrijen worden vermeden.


Transport van levensmiddelen

De wettelijke bewaartemperatuur van te koelen voedingsmiddelen of diepvriesproducten moet worden gegarandeerd. Dit kan in een koelwagen, of bij gebrek daaraan door het gebruik van frigoboxen, isotherme zakken/bakken met koelelementen,…
Zowel de wagen als de koelinstallaties moeten in goede staat zijn en regelmatig gereinigd worden. De temperatuur tijdens het transport moet controleerbaar zijn met een gemakkelijk af te lezen en goed geplaatste thermometer.


Bewaartemperaturen: herinnering

Warmteketen: de minimale temperatuur voor de warmteketen bevindt zich boven de 60°C. Koudeketen: de maximale temperatuur voor de koudeketen is 7°C.
Ook tijdens de levering zelf moeten deze temperaturen gerespecteerd worden om de kans op het ontwikkelen van bacteriën te voorkomen.


Materiaal dat in contact komt met levensmiddelen

Materiaal dat wordt gebruikt om voedingsmiddelen en maaltijden in te verpakken en ander keukenmateriaal moeten geschikt zijn om met voeding in contact te komen (schotels, verpakking, emmers,…). Dit symbool geldt als bewijs :
Allergenen

Consumenten moeten op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van één of meerdere allergenen in producten (bv. Eieren in mayonaise).
De informatie moet schriftelijk (op de menukaart, op het etiket) of mondeling gegeven worden.
Meer informatie over allergenen: http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/_documents/2018-08-27_20_QSF_allergenen.pdf


Meer info op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/


Minister Ducarme verduidelijkt: “De absoluut noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, treffen al onze zelfstandigen, en in het bijzonder de horecasector. Het is belangrijk eraan te herinneren dat onze restauranthouders maaltijden aan huis mogen leveren, dat zij afhaalmaaltijden of een traiteurdienst mogen aanbieden zonder dat zij een nieuwe toelating moeten aanvragen aan het FAVV. Het agentschap staat aan de zijde van onze restauranthouders in deze moeilijke tijden. De federale regering blijft bovendien werken om snel nieuwe steunmaatregelen te voorzien voor de zelfstandigen en de horeca.”‬
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.10.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet