Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Voorstelling activiteitenverslag 2018
Persbericht (21/06/2019) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Voorstelling activiteitenverslag 2018

  Op vrijdag 28 juni 2019 zal Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder van het FAVV, het activiteitenverslag 2018 van het Voedselagentschap voorstellen. De pers is hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze informatiesessie en van gedachten te wisselen met de CEO van het Belgische Voedselagentschap.

Op vrijdag 28 juni organiseert het FAVV een persontmoeting om de globale resultaten voor te stellen van het in 2018 gerealiseerde werk. Bijzondere aandacht zal hierbij besteed worden aan wat het FAVV doet om de consumenten te beschermen en tegelijk aan hun wensen tegemoet te komen. Ook de resultaten van een perceptie-enquête bij de consumenten zullen aan bod komen. Op de dag van de persontmoeting zal het activiteitenverslag on-line geplaatst worden.

Deze persconferentie vindt plaats op vrijdag 28 juni om 10h30 in het Food Safety Center te 1000 Brussel (ingang Pachecolaan 13, verdieping : -1). Gelieve de bewegwijzering te volgen.

Geïnteresseerde journalisten worden verzocht hun aanwezigheid per e-mail te bevestigen bij het secretariaat va de communicatiedienst van het FAVV: secrcom@favv.be.  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.06.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet