Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Brexit: Het FAVV staat aan de zijde van de betrokken bedrijven...
Persbericht (06/03/2019) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Brexit: Het FAVV staat aan de zijde van de betrokken bedrijven: een specifieke website op het nationale portaal www.belgium.be en een contactcenter dat is opgericht om hen gemakkelijk toegang te geven tot alle nuttige informatie

  Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Hoewel tot op heden geen enkele overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd, moeten de bedrijven die betrokken zijn bij deze uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zo veel mogelijk anticiperen op de gevolgen van deze uittreding.
Het Voedselagentschap staat uiteraard, net als vele andere federale overheden, aan hun zijde en stelt hen vanaf vandaag op de Belgische portaalsite voor de Brexit www.belgium.be/brexit een specifieke FAVV-site voor bedrijven ter beschikking en een contactcenter zodat ze gemakkelijk toegang hebben tot alle nuttige informatie.


Het Verenigd Koninkrijk (VK) is momenteel een EU- lidstaat, het vrije verkeer van goederen is dus van toepassing zoals het in de hele Unie geldt. Dit betekent dat de goederen aan de grens niet door het FAVV gecontroleerd moeten worden. Vanaf 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk echter geen lid meer zijn van de EU. Er zullen derhalve nieuwe invoer- en uitvoerregels in werking treden, binnen een bepaalde termijn en onder voorwaarden die momenteel nog moeten worden gedefinieerd. Het FAVV zal import- en exportcontroles moeten uitvoeren, deze zijn voornamelijk gericht op producten die die een risico vormen op het gebied van de gezondheid van planten, dieren en voedselveiligheid. Bedrijven die naar het VK willen exporteren of uit het VK willen importeren moeten zich hiervan bewust zijn en hiermee rekening houden.

Indien er wel een terugtrekkingsakkoord wordt bereikt, zal een overgangsperiode tot eind 2020 gelden waarin alle huidige Europese regels voor het VK van toepassing blijven.

Het "Brexitportaal" via de site www.belgium.be/brexit biedt een overzicht van wat u moet weten over de mogelijke impact van de Brexit, zowel voor burgers als bedrijven (douane, FAVV, economische zaken, medicijnen,…).
Dit nationale portaal geeft aan waar u terecht kan om meer informatie of antwoorden te vinden op specifieke vragen in het kader van de Brexit. Het verwijst naar de verschillende websites die door de betrokken federale autoriteiten zijn ontwikkeld specifiek voor de Brexit, in het bijzonder die van het FAVV, die werd gecreëerd om de betrokken bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen.

Minister van Landbouw Denis DUCARME: “Het is essentieel dat onze bedrijven snel en eenvoudig toegang hebben tot alle informatie over de praktische gevolgen van de Brexit. De website van het FAVV is daarom aangepast om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen tegemoet te komen.
Op mijn initiatief is er ook een Contactcenter Brexit opgericht, zodat alle bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren ook concrete antwoorden krijgen op meer specifieke vragen.


Brexitportaal: https://www.belgium.be/nl/brexit/

Contactcenter Brexit: 02/211 98 98  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.03.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet