Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Export naar het VK – Bereid u voor, u heeft nog 3 weken!
Mededeling (09/03/2021) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Export naar het VK - bereid u voor!


 

Update 11/03/2021: maatregelen VK omtrent producten van dierlijke en plantaardige oorsprong uitgesteld


De Britse autoriteiten hebben op 11/03/2021 aangekondigd dat de bepalingen omtrent de export van producten naar het Verenigd Koninkrijk met 6 maanden worden uitgesteld. De nieuwe regels die van kracht zouden worden op 1 april en deze die voorzien waren vanaf 1 juli, zijn bijgevolg met 6 maanden uitgesteld.
Concreet betekent dit dat vanaf 1 april geen enkel certificaat nodig is voor de export van producten van dierlijke of plantaardige oorsprong. Dit wordt slechts van kracht vanaf 1 oktober 2021 (producten van dierlijke oorsprong) en 1 januari 2022 (producten van plantaardige oorsprong). Er is ook geen prenotificatie nodig tot deze data.

Meer informatie op https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin en https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841.Het FAVV wil de door de Brexit getroffen bedrijven nogmaals sensibiliseren dat er veranderingen op til zijn en dat er over 3 weken aanvullende regels van kracht worden!
Vanaf 1 oktober gelden bijkomende voorschriften voor de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk van producten van dierlijke oorsprong, zoals vlees, zuivelproducten, eieren en samengestelde producten (terminologie te herzien), alsook van plantaardige producten zoals groenten en fruit. Deze voorschriften zijn beschreven in het Britse operatonele model (https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model). Indien u dergelijke producten wenst uit te voeren, zal uw invoerder de zendingen vooraf moeten aanmelden bij de Britse overheid en zal u een gezondheidscertificaat of een fytosanitair certificaat moeten aanvragen bij het FAVV. De modaliteiten hiervoor zullen binnenkort worden gepubliceerd op http://www.favv.be/professionelen/export/. Concreet zal een fytosanitair certificaat verplicht zijn voor de uitvoer van groenten en fruit naar het VK. Een gezondheidscertificaat zal eveneens verplicht zijn voor de uitvoer van producten van dierlijke oorsprong (vlees, zuivelproducten, eieren, enz.). Deze certificaten zullen binnenkort beschikbaar zijn op onze website http://www.favv.be/professionelen/export/.
Om u op deze nieuwe modaliteiten voor te bereiden, nodigen wij u uit alvast de verschillende modellen van certificaten voor producten van dierlijke oorsprong te raadplegen die de Britse autoriteiten op hun website hebben gepubliceerd (zie https://www.gov.uk/environment/producing-distributing-food-import-export).

Contacteer ons via brexit@favv.be
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.03.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet