Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vermoeden van hondsdolheid bij kat uit Peru: Het FAVV ...
Mededeling (14/05/2020) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Illegale invoer van een kat uit Peru en risico op introductie van hondsdolheid in België: Het FAVV begrijpt de emoties rond dit verhaal en voelt dat er nood is aan verduidelijking om de situatie te begrijpen.

  Een dier redden uit het buitenland is een nobele intentie, maar helaas niet zonder risico. Dit zorgt soms voor hartverscheurende keuzes. In dit geval werd een dier meegebracht naar België, hoewel we de eigenaar duidelijk hadden uitgelegd dat dit niet mogelijk was. Ook werden verschillende oplossingen voorgelegd voor zowel het dier als de eigenaar. De eigenaar heeft doelbewust de regels voor de volksgezondheid overtreden en helaas hebben we daarom geen andere keuze dan het dier te laten inslapen. Uiteraard begrijpen we de moeilijke situatie voor de eigenares en de emoties die dit verhaal heeft teweeg gebracht bij het grote publiek. Het is jammer dat het lijkt alsof het FAVV niet bekommerd is om dieren, terwijl we net waken over de gezondheid van onze dieren, en de inwoners van België, door dergelijke beslissingen te nemen. Euthanasie is ook voor het FAVV altijd de laatste optie.

Voorafgaand rood licht voor import, maar alternatieven geboden

Nog voor haar vertrek werd de eigenares meegedeeld, door zowel het FAVV als de Ambassade, dat er geen toestemming kon worden gegeven om de kat mee te brengen naar België. Dat er een verbod moest worden opgelegd is duidelijk, want het risico dat het dodelijk virus op deze manier België binnenkomt is groot. Uiteraard hebben we haar niet alleen de toestemming geweigerd; we hebben ook verschillende voorstellen geboden om de kat later alsnog veilig over te brengen. Deze werden door haar genegeerd. De eigenares van het dier heeft dus zelf de beslissing genomen om met de kat naar België te komen met alle gevolgen van dien.

Hondsdolheid een dodelijk virus voor mens en dier. Alle voorzorgen zijn nodig!

Hondsdolheid is een dodelijke ziekte die wordt overgedragen door een virus dat in meer dan 150 landen aanwezig is. Elk jaar sterven meer dan 55 000 mensen ter wereld aan de gevolgen de ziekte, 40% van de slachtoffers zijn kinderen.
Het is bovendien ook een heel verraderlijk virus, het is niet omdat een dier geen symptomen vertoont dat het geen drager is van het virus en het actief overdragen 2 weken voor de eerste symptomen verschijnenen, en dus mensen kan besmetten. Er bestaat geen enkele test die de ziekte kan opsporen bij levende dieren. Daarom wordt de diagnose vaak te laat of helemaal niet gesteld, want eens de mens besmet is heeft hij maar 48 uur om aan de dood te ontsnappen. Eens een persoon symptomen ontwikkelt loopt het ook altijd dodelijk af. Gezien de onzekere geschiedenis van de kat (die werd geadopteerd uit een lokaal kattencafé) en gelet op het feit dat Peru een hoog-risicoland is voor hondsdolheid (er zijn 5 gevallen gemeld voor de stad Cuzco waar het katje vandaan komt) is er een vermoeden van besmetting met het virus.

Het is duidelijk dat we zo een virus willen buitenhouden uit België. België is na heel wat inspanningen in 2001 vrij verklaard van deze ziekte. We moeten wel waakzaam blijven om menselijke drama’s te voorkomen. In mei 2019 vertoonde een jong meisje uit Noorwegen na een reis in Azië symptomen van de ziekte. Enkele dagen later is ze helaas overleden. Ze had een pup willen redden en had het zonder voorzorgen te treffen verzorgd. Eind 2017 overleed in Frankrijk een jongeman in dezelfde tragische omstandigheden.

Geen betrouwbare test mogelijk bij levende dieren.

De kat kan zeker gezond lijken, maar dat wil niet zeggen dat ze niet besmet kan zijn door hondsdolheid. Een vaccinatie tegen de ziekte biedt namelijk geen bescherming voor dieren die al besmet zijn. Omdat hondsdolheid zo dodelijk is moeten we zekerheid hebben dat er inderdaad geen sluimerend virus aanwezig is. De aanwezigheid van antilichamen is niet voldoende om dit aan te tonen. 100% uitsluitsel kan enkel gegeven worden via een hersenbiopsie.

Een moeilijke beslissing, ook voor ons.

Uiteraard is het FAVV niet over één nacht ijs gegaan. Vanaf het eerste contact met de eigenares, hebben we wel degelijk alle opties overwogen. Indien het dier volgens de regels was geïdentificeerd, op jonge leeftijd was gevaccineerd, en een titerbepaling (bloedafname) had ondergaan om aan te tonen dat het vaccin heeft gewerkt, konden we er redelijkerwijs vanuit gaan dat het dier “veilig” was. Een bijkomend probleem dat zeker niet valt te overzien is de historiek van het dier waarover niets geweten is. Peru kent namelijk een stijgend aantal besmettingen voor dit virus.

Waarom strikte quarantaine niet mogelijk is

Eén van vragen die momenteel wordt gesteld is waarom de kat hier niet in quarantaine zou kunnen worden geplaatst, bijvoorbeeld bij de eigenaar thuis of in een asiel. Helaas is dit niet mogelijk. Een quarantaine voor in zo een geval zou een strikte quarantaine moeten zijn. Dit betekent dat het diertje in quarantaine gaat bij een goedgekeurde instelling waar een bevoegd persoon met beschermingskledij zich ontfermt over het diertje. Zo’n erkende instelling bestaat in België niet. Bovendien is een strikte quarantaine alles behalve goed voor het welzijn van het beestje.

We betreuren ten zeerste het verloop van deze situatie en wensen te verduidelijken dat wanneer er een huisvisitatiebevel afgeleverd wordt door de politierechter we bij een huisvisitatie steeds worden bijgestaan door de politie.

Niet alleen heeft de eigenares beslist om illegaal een diertje mee te brengen naar België, bovendien heeft ze zelf besloten om het risico te lopen dat het dier niet zou worden toegelaten, gezien het profiel en de onzekere voorgeschiedenis van de kat. Er is een potentieel gevaar voor de mensen en dieren die in contact zijn geweest met deze kat, daarom is het belangrijk om het dier zo snel mogelijk weg te halen en te laten onderzoeken. Indien het dier besmet is met het virus, zal men moeten onderzoeken met wie het dier in contact is gekomen. Deze personen zullen dan een behandeling tegen het virus moeten ondergaan, in de hoop dat het dan niet al te laat is.

Omdat genezing niet mogelijk is, is preventie ons enige alternatief.

Het FAVV zet al jaren in op het sensibiliseren van reizigers. Via communicatiecampagnes worden de voorwaarden om veilig te reizen met dieren uitgelegd en worden de dodelijke effecten van de ziekte hondsdolheid onder de aandacht gebracht. Meer informatie is te vinden op https://www.onderdeloep.be/u-wilt-uw-huisdier-beschermen-tegen-hondsdolheid-wij-ook/ en
Zie video

U wilt uw huisdier beschermen tegen hondsdolheid? Wij ook.


Eind 2007 en begin 2008 werden in ons land twee gevallen van hondsdolheid vastgesteld. In beide gevallen werd een besmette hond, die geen symptomen vertoonde, illegaal ingevoerd vanuit Marokko. Dit land is net zoals Peru een hoog-risicoland. Toen pas maanden later de symptomen zichtbaar werden bij het dier dat tot dan toe gezond leek, moesten een noodvaccinatie en een antiserum worden toegediend aan in totaal bijna 100 mensen. Mede dank zij de alertheid van de betrokken dierenartsen en het snelle optreden van alle diensten (FAVV en de diensten voor volksgezondheid van de federale overheid en de Gemeenschappen) vielen daarbij gelukkig geen doden te betreuren. We doen er alles aan om een nieuwe gelijkaardige situatie in België te vermijden.


Meer informatie over hondsdolheid is te vinden op https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/rabies

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet