Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Audiovisuele publicaties
Audiovisuele publicaties


Activiteitenverslag 2021 De activiteiten van het FAVV in 2021


Activiteitenverslag 2021 De activiteiten van het FAVV in 2020


De activiteiten van het FAVV in 2019


Meldpunt van het FAVV

Het meldpunt van het FAVV is een dienst voor consumenten die als doel heeft hun vragen of bezorgdheden dagelijks op te volgen.


Mensen en dieren, één enkele gezondheid


Let u op allergenen? Wij ook.

Het is de taak van het FAVV om na te gaan of voedingsbedrijven de regelgeving inzake de juiste voorlichting van de consumenten over de producten die zij consumeren respecteren, meer bepaald wat allergenen in levensmiddelen betreft.
Enerzijds zorgt het agentschap voor controles, anderzijds voor de nodige didactische ondersteuning en worden er specifieke opleidingen georganiseerd om de bedrijven te begeleiden.


U wilt uw huisdier beschermen tegen hondsdolheid? Wij ook

Hondsdolheid. Ook al bestaat er een vaccin en is de plaag uitgeroeid in onze regio, het blijft wel een dodelijke ziekte. Misschien bent u het vergeten, maar deze ziekte is ongeneeslijk zodra de eerste symptomen verschijnen!


Hoe verloopt een controle in de horeca


Voedsel veilig overal

Deze video presenteert het FAVV, zijn taken en controles die zij verricht,… om de veiligheid van de voedingsmiddelen te waarborgen.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.06.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet