Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Plantaardige productie
Plantaardige productie

Internationale Dag van de Plantengezondheid: 12 mei


De eerste Internationale Dag van de Plantengezondheid (IDPH, International day of plant health) vindt plaats op 12 mei 2022.
Deze dag willen wij iedereen bewust maken van de wijze waarop de bescherming van de gezondheid van planten kan bijdragen tot het beëindigen van honger, het terugdringen van armoede, het beschermen van de biodiversiteit en het milieu, en het stimuleren van economische ontwikkeling.

Meer info


Fytosanitaire aspecten
- Algemene fytosanitaire wetgeving
- Fytosanitaire uitvoercontroles
- Fytosanitaire invoercontroles

- Invoer van planten en plantaardige producten
- Handel binnen de EU van planten en plantaardige producten
- Schadelijke organismen - Informatie en technische fiches

Bemestingsproducten

Hygiëne in de primaire plantaardige productie

Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
Genetisch gemodificeerde organisme (GGO)
Omzendbrieven "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.05.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet