Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Export naar derde landen


Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


  Libië

EENDAGSKUIKENS

Certificaat
EX.VTL.AA.02.xx (PDF) (22/10/2021)

!! Opgelet HPAI !!

Invoer van broedeieren, eendagskuikens en pluimvee is mogelijks onderhevig aan een bijkomende authorisatie door de bevoegde overheid van Libië (dit voorafgaand de verzending).
We raden aan dat de operatoren zich op voorhand vergewissen indien bijkomende modaliteiten bij de uitvoer van bovenvermelde dieren van kracht zouden zijn, dit in het kader van de HPAI-uitbraken. Men kan hiertoe contact opnemen met de importeur of de exportbevorderdende organismen ter plaatse (AWEX). (23/12/2022)

Instructie
IB.LY.AA.02.xx (PDF) (22/10/2021)
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.12.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet