Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen > Israël
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


Israël

!!! Opgelet !!!
In de kader van uitvoer naar Israël: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het certificaat worden gezet, in plaats van gewaaierd over alle pagina’s.

De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet.


Paarden

!!! Opgelet !!!

Israël aanvaardt momenteel geen paarden afkomstig uit Nederland.

  • Export vanuit België: paarden die vanuit België worden uitgevoerd mogen in de 60 dagen voorafgaand aan hun uitvoer niet in Nederland hebben verbleven.
  • Transit door België: paarden gecertificeerd in Nederland mogen niet via België worden uitgevoerd. (11/01/2022)

PAARDEN – EXPORT VANUIT BELGIE :

  • Certificaat :

EX.VTL.IL.04.01 (PDF) (27/10/2010)

  • Instructie :

IB.IL.04.01 (PDF) (11/01/2022)

  • Verklaring :

Additionnele verklaring (PDF) (29/07/2021)

   

PAARDEN – TRANSIT VIA BELGIE :

  • Certificaat :

EX.VTL.IL.TRAN.01 (PDF) (11/01/2022)

  • Instructie:

IB.IL.TRAN.01 (PDF) (11/01/2022)

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.01.2022  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet