Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Export naar derde landen


Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


  Australië

KATTEN EN HONDEN

De uitvoer van honden naar Australië is afhankelijk van de voorafgaande afgifte van een invoervergunning door de Australische autoriteiten. Deze invoervergunning omvat de algemene invoervoorwaarden, de certificeringseisen en het modelcertificaat. Bij de aanvraag voor het verkrijgen van een certificaat moet de operator aan de certificerende agent een volledige versie van de invoervergunning afgeleverd door de bevoegde autoriteit voor de honden die verzonden worden, voorleggen. (21/08/2019)

Voor meer informatie omtrent de invoervergunningen en het aanvragen hiervan, zie de website van de Australische overheid. (20/09/2022)

Instructie

IB.AU.NN.00.01   (PDF) (17/02/2023)

Model Identification Déclaration  (PDF) (17/02/2023)
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.04.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet