Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen
Export van levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


 
Update
De Update zijn bedoeld om :
 • aanpassingen aangebracht aan de website voor export aan te kondigen
 • instructies voor specifieke/uitzonderlijke omstandigheden door te geven
Algemene instructie
Certificaten voor export naar derde landen :

Export erkende inrichtingen

 
AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

Update

 

2021
01 (UK) - 02 (UY) - 03 (PY) - 04 (AR) - 05 (QA) - 06 (CL) - 07 (JP) - 08 (UK) - 09 (UK) - 10 (MX) - 11 (AA) - 12 (AA) - 13 (CO) - 14 (US) - 15 (MX) - 16 (RU) - 17 (EEU) - 18 (AA) - 19 (CN) - 20 (AA) - 21 (AA) - 22 (AA) - 23 (LY) - 24 (SA) - 25 (AA) - 26 (ZA) - 27 (US) - 28 (GB) - 29 (C-u) - 30 (IL) - 31(GB) - 32 (AA) - 33 (AA) - 34 (MA) - 35 (RU) - 36 (CL) - 37 (RU) - 38 (GB) - 39 (BR) - 40 (AR) - 41 (BR) - 42 (MX) - 43 (QA) - 44 (CL) - 45 (ZA) - 46 (AR) - 47 (CA) - 48 (PE) - 49 (LY) - 50 (RU) - 51 (AU) - 52 (PE) - 53 (KR)

2020
01 (LY) - 02 (CL) - 03 (AA) - 04 (IL) - 05 (ZA) - 06 (MA) - 07 (BR) - 08 (IL) - 09 (AA) - 10 (CL) - 11 (QA) - 12 (BR) - 13 (CA) - 14 (MX) - 15 (TW) - 16 (ZA) - 17 (C-u) - 18 (AA) - 19 - 20 (AA) - 21 (AA) - 22 (AA) - 23 (US) - 24 (MA) - 25 - 26 (AE) - 27 (LB) - 28 (BR) - 29 (CW) - 30 (BR) - 31 (AA) - 32 (CL) - 33 (BA) - 34 (IL) - 35 (AR) - 36 (LY) - 37 (US) - 38 (TR) - 39 (PE) - 40 (UK)
2019
01 (C-U) - 02 (AR) - 03 (C-U) - 04 (AM) - 05 (AA) - 06 (C-U) - 07 (ID) - 08 (AA) - 09 (BR) - 10 (RU)- 11 (LB) - 12 (ZA) - 13 (ID) - 14 (ID) - 15 (CN) - 16 - 17 - 18 (EEU) - 19 (LK) - 20 (AA) - 21 (CA) - 22 (AA) - 23 (AR) - 24 (IL) - 25 (TW) - 26 (PE) - 27 (PE) - 28 (CR) - 29 (KR) - 30 (CL) - 31 (AU) - 32 (CL)
Vorige jaren
2018
01 (UA) - 02 (TR) - 03 (RS) - 04 (IL) - 05 (CO) - 06 (AA) - 07 (MA) - 08 (IL) - 09 (KZ) - 10 (UY) - 11 (AZ) - 12 (AZ) - 13 (CN) - 14 (US) - 15 (AA) - 16 (HK) - 17 (CN) - 18 (CN)
2017
01 (BR) - 02 (AR) - 03 (AA) - 04 (CN) - 05 - 06 (AA) - 07 (AR) - 08 (CO) - 09 (AA) - 10 (MA) - 11 (TR) - 12 (AA) - 13 (AA) - 14 (MX) - 15 (TR) - 16 (CL) - 17 (AU) - 18 (AR) - 19 (AU) - 20 (CL) - 21 (CW) - 22 (VN) - 23 (AA) - 24 (CO) - 25 (KR) - 26 - 27 (TR)- 28 (MD) - 29 (RU)
2016
01 (ZA) - 02 (BR) - 03 (TR) - 04 (ZA) - 05 (DZ) - 06 (CN) - 07 (TR) - 08 (MX) - 09 (AA) - 10 (BR) - 11 (SA) - 12 (JP) - 13 (ZA) - 14 (IL) - 15 (UY) - 16 (MX) - 17 (TR) - 18 (ZA) - 19 (AR) - 20 (BR) - 21 (CN) - 22 (IL)
2015
01 (SA) - 02 (CL) - 03 (TR) - 04 (AU) - 05 (CA) - 06 (US) - 07 (CL) - 08 (CA) - 09 (LB) - 10 (C-U) - 11 (ZM) - 12 (BF) - 13 (GH) - 14 (DJ)- 15 (LR) - 16 (NA) - 17 (TZ) - 18 (CL) - 19 (BR) - 20 (MA) - 21 (PS) - 22 (TN) - 23 (AR) - 24 (LB)- 25 (NZ) - 26 (MX) - 27 (CN) - 28 (MA) - 29 (TR) - 30 (BR) - 31 (ZA)


Naar boven

Algemene instructie

 
Algemene instructie voor de export naar derde landen van levende dieren, sperma, embryo’s, broedeieren en eicellen (PDF)
Algemene instructie voor alle landen waarbij exporteisen ondertekend moeten worden op basis van documenten afgeleverd door een dierenarts of een veterinaire overheid (PDF)  (21/04/2020)
Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie
Bijlage bij het certificaat voor de uitvoer van rundsperma of sperma van paardachtigen (PDF) (16/03/2018)
Verklaring inzake verblijfplaatsen van paarden (PDF) (06/08/2021)


Naar boven

Algemene certificaten

 
Type produkt:

 
Uniform voorblad voor de veterinaire certificaten voor uitvoer van levende dieren
Uniform voorblad voor de veterinaire certificaten voor uitvoer van broedeieren / sperma / eicellen / embryo's
Broedeieren
Eendagskuiken
Varkensperma
Rundersperma
Varkens
Sperma van schapen en geiten
Paarden
Sperma van paardachtigen
Fok- en gebruikspluimvee
Runderen
Eicellen en embryo's van paardachtigen
Embryo's van runderen
 • Instructie:
 • IB.AA.14a.02 (PDF) (29/04/2021)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.14a.02 (PDF): In-Vitro geproduceerde runderembryo's voor 21/04/2021 (29/04/2021)

 • Instructie:
 • IB.AA.14b.02 (PDF) (29/04/2021)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.14b.02 (PDF): In-Vitro geproduceerde runderembryo's na 20/04/2021 (29/04/2021)

  Instructie:

  IB.AA.15a.02 (PDF) (29/04/2021)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.15a.02 (PDF): In-vivo verkregen runderembryo's voor 21/04/2021 (29/04/2021)

 • Instructie:
 • IB.AA.15b.02 (PDF) (29/04/2021)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.15b.02 (PDF): In-vivo verkregen runderembryo's na 20/04/2021 (29/04/2021)
Eicellen en embryo's van schapen en geiten
Honden/Katten
 • Instructie:
 • IB.AA.17.03 (PDF) (10/04/2020)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.17.03 (PDF) (10/04/2020)
  Opgelet! De validatie van het naar behoren ingevulde certificaat gebeurt door een officiële dierenarts, neem vooraf contact op met uw LCE om de deadlines voor de aanvraag te weten (12/04/2019)
Vogels, andere dan pluimvee
Niet-geharmoniseerde dieren


Naar boven

Landspecifieke certificaten

 
Landen:
  Algerije
Hommels  Beschikbaar via BeCert
Paarden  Beschikbaar via BeCert
Runderen
  Argentinië
Paardensperma
Diepgevroren rundersperma
Paarden  !!! Opgelet !!!

Duiven  Beschikbaar via BeCert

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AI

Aanvraag goedkeuring quarantaine/isolatieruimte
Honden en katten
Siervogels
  Australië

Opgelet !!! Pré-certificaat - directe uitvoer van paarden vanuit België naar Australië is niet mogelijk.

Paarden
Honden
  Azerbeidzjan
Rundersperma
Broedeieren
  Bosnië-Herzegovina
Bijen / Hommels    Beschikbaar via BeCert
  Brazilië
Honden en katten
Definitieve uitvoer van paarden
Siervogels en sportduiven
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Rundersperma
  Burkina Faso
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Canada
Varkenssperma

Reisduiven

Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Paarden
Fokvarkens
  Chili
Rundersperma
Paardensperma
Siervogels !!! Opgelet : Luchthaven !!!
Rundereicellen en -embryo's
Paardachtigen
Broedeieren en eendagskuikens 
Wilde/exotische grote katachtigen
Hommels
  China

Duiven 

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AI en NewCastle Disease

Hommels
Paarden
Wilde katachtigen
Rundersperma

Siervogels

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AI

  Colombia
Paardachtigen
Sperma van schapen
Paardensperma
Rundersperma
  Costa Rica
Rundersperma
  Cuba
Rundersperma
  Curacao

Vogels

Broedeieren en eendagskuikens
Honden en katten
  Djibouti
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Ecuador
Paardensperma
Paarden
  Egypte

Advanced Cargo Information System:

zie  https://www.nafeza.gov.eg/en en FIT marktstudie.

Het certificaat voorziet niet de mogelijkheid om het ACID (Advanced Cargo Information Declaration) nummer te vermelden. Zoals opgenomen in de FAQ van NAFEZA dient de exporteur in voorkomend geval het ACID nummer te vermelden op een sticker die op het certificaat wordt aangebracht. De sticker dient buiten het (fyto)sanitair kader (bv linkerbovenhoek) te worden aangebracht en mag enkel volgende informatie bevatten: “INFO of exporter: ACID number” gevolgd door het 19-cijferig ACID nummer.(01/12/2021)

Eendagskuikens
 Douane-unie / Euraziatische Economische Unie
(Kazachstan, Russische Federatie, Wit-Rusland, Armenië, Kirgizië)

Opgelet ! (27/11/2020)

Indien de levende dieren de Poolse - Wit-Russische grensposten moeten doorkruisen, dient men erop toe te zien dat dit gebeurt in een van de volgende posten en dat de code van de grenspost correct wordt ingegeven bij gebruik van TRACES om weigeringen aan de grens te voorkomen:

 • PL BEZ3 voor de grensinspectiepost in Bezledach
 • PL DOR3 voor de grensinspectiepost in Drohusku
 • PL GDY1 voor de grensinspectiepost in Gdyni
 • PL KOC3 voor de grensinspectiepost in Korczowej
 • PL KOR3 voor de grensinspectiepost in Kukuryki-Koroszczyn
 • PL KUB3 voor de grensinspectiepost in Kuznicy Bialostockiej
PL WAW4 voor de grensinspectiepost in Warszawa-Okecie

Opgelet ! (05/12/2019)

Het FAVV kan niet garanderen dat export naar BY, KZ, AM en KG mogelijk is met de EU-RF en EU – C-U certificaten. De operator dient op voorhand te verifiëren bij de bevoegde overheid van het land van bestemming via zijn importeur of het certificaat dat hij wenst te gebruiken, effectief wordt aanvaard.

Opgelet ! (24/12/2019)

In het kader van export naar de Douane-unie /Euraziatische economische unie: de officiële stempel van de certificerende agent dient op elke pagina van het certificaat volledig worden aangebracht en niet gewaaierd over de verschillende pagina’s. De handtekening van de certificerende agent moet ook op elke pagina worden gezet.

Armenië:
Opgelet! Sinds 1 januari 2019 zijn de certificaten voor de Douane-unie voor de volgende producten niet meer geldig voor export naar Armenië.
Indien u interesse heeft om de vermelde producten te exporteren, vragen wij u contact op te nemen met de LCE, zodat de certificaten en bijhorende instructiebundels zullen worden uitgewerkt.
 • Fokvarkens
 • Fokrunderen
 • Runderembryo’s
 • Paardensperma
 • Paardenembryo’s

Kirgizië: (30/07/2019)

Opgelet ! Het FAVV kan niet garanderen dat export mogelijk is met de EU-C-U certificaten zoals vermeld in NF 2019/41 en UP 2019/18. De operator dient op voorhand te verifiëren bij de bevoegde overheid van Kirgizië via zijn importeur of het certificaat dat hij wenst te gebruiken, effectief wordt aanvaard door Kirgizië.

Kazachstan: (06/09/2019)

Opgelet ! De certificaten voor de Douane-unie voor de volgende producten zijn niet meer geldig voor export naar Kazachstan.

Indien u interesse heeft om de vermelde producten te exporteren, vragen wij u contact op te nemen met de LCE, zodat de certificaten en bijhorende instructiebundels zullen worden uitgewerkt.

• Fokvarkens

• Fokrunderen

• Paardensperma

• Paardenembryo’s

• Runderembryo's

Paarden
Eéndagskuikens en broedeieren  
Hommels
Rundersperma
Varkensperma
  Filippijnen
Instructie
Veterinair certificaat
 • EX.VTL.PH.01.01 Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
 • Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (21/09/2018)
 • EX.VTL.PH.02.01 Varkenssperma
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (18/09/2018)
Honden en katten
Konijnen
  Ghana
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Groot-Brittanië, Man-eiland en Kanaaleilanden

Omwille van de Brexit, zijn de certificaten die levende dieren en hun producten vergezellen, die naar Groot-Brittanië, Man-eiland en Kanaaleilanden uitgevoerd worden, gewijzigd. Verschillende certificaatmodellen zijn ter beschikking gesteld door de Overheid van Groot-Brittanië, Man-eiland en Kanaaleilanden, en kunnen worden geraadpleegd op hun website

Certificaten zullen niet afgeleverd worden via traces!

Indien de goederen die u wenst uit te voeren opgenomen zijn in onderstaande lijst kan u bekijken onder welke voorwaarden de certificaten worden afgeleverd via volgende links.

Fok- en vetmesrunderen
Hommels en bijen
Honden en katten
Paarden
Paardensperma
Rundersperma
Schapen en geiten
Vogels  
Waterdieren

Indien de goederen die u wenst uit te voeren niet opgenomen zijn in onderstaande lijst, gelieve contact op te nemen met uw LCE. Vermeld daarbij het model van certificaat gepubliceerd op de website van Groot-Brittanië, Man-eiland en Kanaaleilanden waarvoor u wil weten onder welke voorwaarden het zal worden afgeleverd.
  Hong Kong
Paarden  India
Katten, katachtigen en gorilla’s
  Indonesië

Bepaalde levende dieren (o.a. katten, fretten, nertsen, tijgers, leeuwen, Syrische goudhamsters, vleermuizen en primaten) die naar Indonesië geëxporteerd worden, moeten met negatief resultaat op COVID-19 getest worden. Om aan de eisen van de ID autoriteiten te voldoen, moet de volgende procedure gevolgd worden:

 • een PCR-test op een swab moet uitgevoerd worden door het laboratorium Sciensano;
 • de vermelding "The exported animal is free of COVID-19 (SARS-COV-2) / Het uitgevoerde dier is vrij van COVID-19 (SARS-Cov-2)" moet als additionele verklaring op het certificaat toegevoegd worden (dit kan gecertificeerd worden op basis van een analyserapport met negatieve resultaten);
 • het analyserapport moet door de certificerende agent aan het certificaat gehecht worden en het moet eveneens door de certificeerder geparafeerd en afgestempeld worden.

Volgens de laatste informatie is bovenstaande test niet vereist voor export van honden naar Indonesië. Bij honden, en andere dan de hierboven vermelde diersoorten, zal een test uitgevoerd worden bij aankomst in Indonesië.

In alle gevallen wordt het de exporteur ten stelligste aangeraden de voorwaarden in de invoervergunning goed na te lezen en op te volgen en informatie in te winnen via zijn importeur. (27/10/2020)

Rundersperma  VERPLICHT via BeCert!
Runderembryo's
Vogels
  Israël
Opgelet!!! In de kader van uitvoer naar Israël: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het certificaat worden gezet, in plaats van gewaaierd over alle pagina’s.
De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet.


Varkenssperma
Paardensperma
Runderembryo's
Paarden

Eendagskuikens en broedeieren

Vogels  

Duiven

  Japan
Proefknaagdieren
Levende knaagdieren
Levende zoogdieren

Levende vogels  Beschikbaar via BeCert

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AI

Paarden
  Koeweit
Opgelet !
Koeweit heeft het embargo op levende dieren beperkt tot herkauwers en kamelen afkomstig uit België. Certificering van herkauwers en kamelen met bestemming Koeweit is tot nader order opgeschort . (08/01/2020)  Libanon
Rundersperma
Runderen  Beschikbaar via BeCert  
  Liberia
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Libië
Runderen
Paarden   Beschikbaar via BeCert
Schapen
Broedeieren
Eendagskuikens
Fok- en Gebruikspluimvee
Vogels, andere dan pluimvee
  Madagaskar

!!! Opgelet !!!

De autoriteiten van Madagaskar eisen een invoervergunning voor de invoer van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, levende dieren en dierlijke producten op hun grondgebied.

De sanitaire voorwaarden die van toepassing zijn, zullen worden gedetailleerd in de verstrekte invoervergunning.  Deze vergunning dient voorgelegd te worden door de operator bij zijn aanvraag tot certificering aan de LCE.

Het nummer van de invoervergunning moet worden vermeld op het gezondheidscertificaat dat de producten vergezelt. (26/04/2021)

Varkenssperma
  Maleisië
Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens 
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP

Paarden

Procedure voor marktopening lopende, geen enkel uitvoer mogelijk vooraleer deze afgerond is. (05/06/2019)

  Marokko
Runderen
Paarden   !!! Opgelet !!!
Rundersperma
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert

Siervogels  Beschikbaar via BeCert

Eendagskuikens

Herten
  Mexico

Paarden

Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Broedeieren 
Eendagskuikens
Rundersperma
Huiskonijnen  !!! Opgelet !!!
  Moldavië
Andere producten
  Namibië
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Nepal

!!Opgelet!!

De export van levend pluimvee, broedeieren en ééndagskuikens naar Nepal wordt mogelijks gehinderd door importrestricties omwille van de COVID 19 epidemie - (07/04/2020).

Eendagskuikens

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AI

  Nieuw Caledonië
Paarden- en ezelsperma
  Nieuw Zeeland
Rundersperma
  Oekraïne
Fokvarkens
Varkensperma  Beschikbaar via BeCert
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Hommels
  Palestijnse gebieden
Alle producten
  Paraguay
Honden en katten
Rundersperma
  Peru
Paarden   

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van equine rhinopneumonitis

Runderembryo's
Rundersperma
  Qatar
Paarden
  Saoedie-Arabië

Broedeieren

Eendagskuikens

Vogels
  Servië
Levende varkens 
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Paarden
Rundersperma
  Singapore

Levende vogels  

Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AI

  Sri Lanka
Vogels  
  Taiwan
Siervogels
Paarden
  Tanzania
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Thailand
Huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
Gesloten lijst (PDF) (Versie 2 - 27/02/2013)
  Tunesië
Paarden
Vissen
Paardensperma
Rundersperma
Siervogels
Mestrunderen
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
  Turkije

!!!Opgelet!!!

Vanwege de COVID-pandemie verbiedt Turkije de introductie op haar grondgebied, voor commerciële doeleinden, van exotische dieren en ongewervelde dieren, amfibieën, honden, katten, fretten, siervissen, reptielen, knaagdieren, konijnen en vogels die hun reis op 09/06/2020 nog niet hebben begonnen.

De introductie op Turks grondgebied van gezelschapsdieren die reizen voor niet commerciële doeleinden, namelijk honden, katten, vogels en siervissen, blijft toegestaan op voorwaarde dat ze met hun eigenaar reizen en dat ze gedurende de 14 dagen na aankomst worden geïsoleerd met hun eigenaar. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen, bij de Turkse overheid, dat de introductie van zijn dier zal voldoen aan de specifieke Turkse eisen en zal worden toegelaten (10/06/2020).

Rundersperma
Runderen
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
  Uruguay
Paardensperma
Paardenembryo's
Rundersperma
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
Honden en katten
  Verenigde Arabische Emiraten
Runderen
  Verenigde Staten
Niet door micromanipulatie behandelde paardenembryo's
Varkenssperma
Paardensperma
Paarden
  Vietnam
Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Rundersperma
  Zambia
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Zuid-Afrika
Varkenssperma
Certificaat in heronderhandeling. Uitvoer is momenteel niet mogelijk.
Fok- en/of gebruiksvarkens
Certificaat in heronderhandeling. Uitvoer is momenteel niet mogelijk.
Levende vogels
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AI en NewCastle Disease
Honden
Katten
Hondensperma
Paardensperma   Beschikbaar via BeCert
Paarden  Beschikbaar via BeCert
Aanvraag goedkeuring quarantaine/isolatieruimte (16/04/2014)
  Zuid-Korea
Paarden
Vogels
Broedeieren
Eendagskuikens
Pluimvee


Naar boven

Certificaten beschikbaar in de Lokale Controle-eenheid (LCE)

  In het kader van transparantie heeft het FAVV gekozen om de verschillende certificaten die niet aan een bilaterale overeenkomst onderworpen zijn, maar toch door de een of meerdere LCE's uitgegeven werden voor de export van bepaalde producten, ter beschikking te stellen van alle operatoren.

Deze certificaten werden niet met derde landen onderehandeld en zijn dus niet gevalideerd. De enige controle die het FAVV op deze certificaten heeft uitgevoerd, is de verificatie van de certificeerbaarheid van de vermelde eisen.

Het FAVV kan niet garanderen dat een niet onderhandeld certificaat automatisch door de overheid van derde landen aanvaard zal worden. Het gebruik van een niet onderhandeld certificaat blijft dus de verantwoordelijkheid van de operator. Het wordt dan ook sterk aangeraden om via de importeur te controleren dat de overheid van het derde land van bestemming het certificaat zal aanvaarden.

Indien een bilateraal certificaat niet beschikbaar is voor de uitvoer van een bepaald product naar een bepaald land, kan de operator in een van de onderstaande tabellen nagaan indien een model van niet onderhandelde certificaat beschikbaar is voor de gewenste land-product combinatie. Indien dit het geval is, dient de operator contact op te nemen met zijn LCE om een kopie van het certificaat te bekomen. De operator kan dit certificaat onveranderd gebruiken wanneer dit praktisch mogelijk is of kan een certificaat met eigen layout opmaken op basis van het beschikbare model, zolang de inhoud van het certificaat niet gewijzigd wordt.


  Voor wat betreft de uitvoer van pluimvee en vogels, en ervan afgeleide producten, is het nodig op voorhand te controleren bij de LCE of de export ervan wel mogelijk blijft ondanks de uitbraken van de ziekte van Newcastle die in België zijn vastgesteld (05/09/2018) 
Derde land
van bestemming
Uitgevoerd product Type document
AE - Verenigde Arabische Emiraten Paarden - tijdelijk import Niet onderhandeld certificaat
AE - Verenigde Arabische Emiraten

Honden en katten

“Opgelet : De operator is verantwoordelijk om het certificaat en de bijhorende import permit aan te vragen bij de overheid van AE.

Voor de certificering van katten dient bij de import permit te worden toegevoegd :

-Ofwel de ingevulde annex (volg de instructie) ;

-Ofwel de negatieve PCR testresultaten van de kat. Deze test mag niet ouder zijn dan 96u voor het uur van vertrek.”

(19/07/2021)

Model van het land
AE - Verenigde Arabische Emiraten

Vogels

Valken

De uitvoerder is verantwoordelijk om een invoervergunning te bekomen bij de overheid van de VAE en te voldoen aan de eisen die erin opgenomen zijn. (22/11/2021)

Indien een quarantaine wordt vereist:

Model van het land
AE - Verenigde Arabische Emiraten

Broedeieren

Niet onderhandeld certificaat
AE - Verenigde Arabische Emiraten

Eendagskuikens

Niet onderhandeld certificaat
AL - Albanië

Eendagskuikens

Niet onderhandeld certificaat
AS - Saoedie-Arabië Hommels Niet onderhandeld certificaat
AS - Saoedie-Arabië

Paarden: Permanente uitvoer.

- Import permit is noodzakelijk

- Isolatie : indien de import permit vermeldt dat een isolatieperiode vereist is, dient de additionele verklaring mbt isolatie te worden ondertekend en toegevoegd aan het certificaat. Voor de regels betreffende isolatie, zie IB.AA.QA-IS. (20/07/2021)

Model van het land
AU - Australïa Hondensperma Model van het land
BA - Bosnië en Herzegovina Fok- en productierunderen Model van het land
BA - Bosnië en Herzegovina Slachtunderen Model van het land
BA - Bosnië en Herzegovina

Broedeieren

!!! Certificering opgeschort wegens Aviaire Influenza !!! (26/11/2020)

Model van het land
BA - Bosnië en Herzegovina Rundersperma Model van het land
BH - Bahrain Paarden Model van het land
BR - Brazilië varkenssperma: Export momenteel niet mogelijk; onderhandelingen voor een bilateraal akkoord lopende.  
CA - Canada Vogels Niet onderhandeld certificaat
CN - China

Laboratorium knaagdieren

Model van het land

GB - Groot-Brittanië,

Man-eiland en Kanaaleilanden

Herinvoer na tijdelijke uitvoer van geregistreerde en niet geregistreerde paarden Model van het land

GB - Groot-Brittanië,

Man-eiland en Kanaaleilanden

Waterdieren voor sierdoeleinden, bestemd voor gesloten instelligen voor sierdoeleinden Model van het land
HK - Hong Kong Honden en katten Model van het land
IL - Israël Honden, katten en fretten Niet onderhandeld certificaat
IL - Israël Rundersperma Niet onderhandeld certificaat
IL - Israël

Wilde vogels

Een isolatieperiode is vereist; voor de regels betreffende isolatie zie IB.AA.QU-IS

Model van het land
     
JP - Japan Konijn (huisdier) Model aanvaard door Japan
JP - Japan Hondensperma Model van het land
JP - Japan

Honden en katten

Certificaat

Gids van de Japanse overheid

Model van het land
JP - Japan

Paarden voor Olympische en Paralympische

IB JP JO 01

Veterinary certificate

Model form of movement information

Niet onderhandeld certificaat
JO - Jordanië Paarden Niet onderhandeld certificaat
KW - Kuwait Eendagskuikens Niet onderhandeld certificaat
KW - Kuwait Paarden Niet onderhandeld certificaat
KR - Zuid Korea Muissperma Niet onderhandeld certificaat
KY - Kaaimaneilanden

Honden en katten

Leidraad KY.01.01

Model van het land
MA - Marokko Wilde katachtigen (Caracal, Serval, Jaguar) Model van het land
MK - Noord-Macedonië Hommels Model van het land
MD - Moldavië Eendagskuikens Niet onderhandeld certificaat
NG - Nigeria Honden en katten Niet onderhandeld certificaat
NZ- Nieuw Zeeland

Hondensperma

Certificaat

Gids van de Nieuw-Zeelandse overheid

Model van het land
NZ- Nieuw Zeeland

Paardensperma

Certificaat

Gids van de Nieuw-Zeelandse overheid

Model van het land
     
NZ - Nieuw Zeeland

Honden en katten

Leidraad NZ.01.01

Model van het land
QA - Qatar Paardensperma Model van het land
SG - Singapore Honden Katten Model van het land
TH -  Taïlande

Duiven voor "one loft races"

Opmerking : collect place = plaats van verzameling = plaats waaruit de duiven worden uitgevoerd

Niet onderhandeld certificaat
TR - Turkije

Broedeieren

!!! Certificering opgeschort wegens Aviaire Influenza !!! (26/11/2020)

Model van het land
TM - Turkmenistan Paarden Niet onderhandeld certificaat
UY - Uruguay Paarden Niet onderhandeld certificaat
ZA - Zuid Afrika Nematodelarven Niet onderhandeld certificaat
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.12.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet