Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Diervoeders > Oekraïne > Verwerkte dierlijke eiwitten en mengsels en producten ...
Export naar derde landen


Niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte dierlijke eiwitten die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt


  Oekraïne

VERWERKTE DIERLIJKE EIWITTEN EN MENGSELS EN PRODUCTEN (ANDERE DAN MENGVOEDERS OF VOEDERS VOOR GEZELSCHAPSDIEREN) DIE VERWERKTE DIERLIJKE EIWITTEN BEVATTEN ALS ENIG INGREDIËNT VAN DIERLIJKE OORSPRONG

Certificaat
EX.PFF.UA.09.02 (PDF) (15/07/2020)
Instructie
IB.PFF.UA.09.02 (PDF) (15/07/2020)
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.07.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet