Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Situatie in België

 

Besmettingen in België

Wilde vogels

Van november 2020 tot maart 2021 werden meerdere gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels op verschillende locaties: meer info over deze gevallen.

Sindsdien werden geen nieuwe gevallen meer vastgesteld. Maar dat wil niet zeggen dat vogelgriep niet meer circuleert onder wilde vogels in ons land. De kans op besmetting van pluimvee door wilde vogels is wel kleiner dan voordien, maar bestaat nog steeds.

Professionele en particuliere pluimveehouders

Op 2 september 2021 werd een nieuw uitbraak van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Menen (West-Vlaanderen). Rond de besmette locatie werden de volgende restrictiegebieden afgebakend: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km.

Na deze uitbraak werden in Chiny en Arlon (provincie Luxemburg) twee aan de vogelhandelaar gelinkt gevallen vastgesteld bij particuliere houders. Deze had op een markt besmette dieren gekocht van de handelaar. Er worden geen aanvullende maatregelen genomen.

Sinds 26 november 2020 werden op 2 professionele bedrijven, bij een vogelhandelaar en bij 5 particuliere houders besmettingen met het hoog pathogene H5-virus vastgesteld. Daarnaast werd ook een besmetting met een laag pathogeen H5-virus gevonden op een ander pluimveebedrijf. Rond al deze besmette sites werden beperkingsgebieden ingesteld, maar deze zones werden ondertussen al opgeheven.


Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.

Haard of geval

Aard virus

Dieren

Aard zone

Ingesteld op

Opgeheven op

Menen

H5N5 (hoog pathogeen)

Pluimvee

Beschermingsgebied (3 km)

26-11-2020

17-12-2020

Toezichtsgebied (10 km)

26-11-2020

26-12-2020

Dinant

H5Nx (hoog pathogeen)

gevangenschap gehouden vogels

Tijdelijke bufferzone (500 m)

08-12-2020

07-01-2021

Diksmuide

H5Nx (laag pathogeen)

Pluimvee

Tijdelijke bufferzone (1 km)

17-12-2020

07-01-2021

Deerlijk

H5N8 (hoog pathogeen)

Pluimvee

Beschermingsgebied (3 km)

29-01-2021

19-02-2021

Toezichtsgebied (10 km)

29-01-2021

29-02-2021

Silly
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
Tijdelijke bufferzone
16-04-2021
10-05-2021
Waregem
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels

Beschermingsgebied (3 km)

23-04-2021
14-05-2021

Toezichtsgebied (10 km)

23-04-2021
23-05-2021
Weert (NL)
H5N8 (hoog pathogeen)
Pluimvee
Toezichtsgebied (10 km)
23-05-2021
21-06-2021
Le Roeulx
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
Tijdelijke bufferzone (500 m)
10-06-2021
10-07-2021

Beschermingszone (3 km)

10-06-2021
10-07-2021

Bewakingszone (10 km)

10-06-2021
10-07-2021
Moerzeke
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
Tijdelijke bufferzone (500 m)
16-07-2021
15-08-2021

Beschermingszone (3 km)

16-07-2021
15-08-2021

Bewakingszone (10 km)

16-07-2021
15-08-2021
Menen
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels

Beschermingszone (3 km)

02-09-2021

Bewakingszone (10 km)

02-09-2021
Chiny
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
niet van toepassing
-
-
Arlon
H5N8 (hoog pathogeen)
gevangenschap gehouden vogels
niet van toepassing
-
-

Bewakingsprogramma vogelgriep
Om de eventuele insleep van aviaire influenzavirussen snel op te sporen, heeft het FAVV reeds twee bewakingsprogramma’s in de pluimveestapel lopen:

  • De serologische screening heeft tot doel om de prevalentie van vogelgriepvirussen van de subtypes H5 en H7 bij pluimvee op pluimveebedrijven te bepalen. Er wordt daarbij bloed genomen op pluimveehouderijen met meer dan 200 stuks pluimvee (uitgezonderd de braadkippenbedrijven). De houderijen die in de gevoelige natuurgebieden gelegen zijn, de houderijen met vrije uitloop en alle kalkoenen-, ganzen- en eendenbedrijven worden in de loop van het jaar een tweede keer bemonsterd.
  • In de passieve monitoring worden alle gevallen van abnormale ziekte of sterfte bij pluimvee en alle gevallen van belangrijke eilegdaling of sterk verminderde voeder- en wateropname door de bedrijfsdierenarts onderzocht. Als deze een besmetting met het vogelgriepvirus niet kan uitsluiten, dan mag geen enkele therapeutische behandeling worden opgestart vooraleer er monsters of kadavers voor een autopsie en eventueel bijkomend onderzoek zijn overgemaakt aan de laboratoria van DGZ en ARSIA.

De wilde vogels vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. De drie Gewesten hebben, in overleg met het FAVV, bewakingsprogramma’s opgezet.

Alle monsters van bewakingsprogramma's worden verzonden naar en geanalyseerd in het referentielaboratorium Sciensano. Alle data worden vervolgens geregistreerd bij het EFSA, die deze integreert in haar rapporten over de situatie van aviaire influenza in Europa.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.09.2021    |   - Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet