Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Infectieuze boviene rhinotracheitis (IBR)
Infectieuze boviene rhinotracheitis (IBR)


Situatie in België
Wettelijk kader
Omzendbrief
ContactSituatie in België

 

- Vlaanderen: DGZ

- Wallonië: ARSIA
Naar boven


Wettelijk kader

  K.B. van 25/11/2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis.
(Nummer NUMAC - 2016024273 - voor de gecoördineerde wetgeving)Naar boven


Omzendbrief

 

Omzendbrief met betrekking tot de aanvullende voorwaarden voor het handelsverkeer van runderen van en naar lidstaten of regio’s met de artikel 9- of artikel 10-status met betrekking tot IBR.

Een Engelstalige versie van de IBR omzendbrief is beschikbaar via deze link.
Naar boven


Contact

 

Veehouders met bijkomende vragen, kunnen contact opnemen met hun locale controle-eenheid van het FAVV

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.11.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet