Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Autocontrole > Basiswetgeving
Basiswetgeving van de autocontrole


  Autocontrole is een van de pijlers van het beleid van het FAVV. Zowel de Europese als de belische wetgeving stellen leggen de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid bij de operatoren in de voedselketen. In belgië wordt dit in detail uitgewerkt in het KB van 14/11/2003.
Belgische wetgeving

 
M.B. van 22/03/2013 (PDF) betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen.
(Nummer NUMAC - 2013018181 - voor de gecoördineerde wetgeving)
M.B. van 22/01/2004 (PDF) betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen.
(Nummer NUMAC - 2004022073 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 14/11/2003 (PDF) betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
(Nummer NUMAC - 2003023054 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Europese wetgeving

 
Verordening 178/2002 (Food law) tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.
(Nummer CELEX - 32002R0178 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.10.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet