Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Plantaardige productie > Plantenziekten > Ziekten van aardappelen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Ziekten van aardappelen

Bacterieziektes


   
   
   
Bericht aan de aardappeltelers - verplichting tot teeltrotatie
  Het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje werd gewijzigd door het KB van 12 juli 2019 gepubliceerd op 5 augustus 2019.
Het is voortaan altijd verboden om op hetzelfde perceel meer dan één keer per drie jaar aardappelen, aubergines, tomaten of paprika’s te telen.
In het geval van beschermde teelten, mogen enkel teelten onder niet verplaatsbare serres afwijken van deze regel.

 

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.03.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet