Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Informatie met betrekking tot gojibessen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Informatie met betrekking tot gojibessen (27/04/2018)

Het Voedselagentschap informeert de consumenten na twee productterugroepingen van gojibessen op 27 april. Sinds begin april zijn er 4 productterugroepingen geweest van verschillende loten gojibessen nadat er een overschrijding van de norm voor bepaalde residuen van pesticiden in deze bessen werden vastgesteld.
Ten gevolge hiervan heeft het Agentschap besloten om het aantal controles op dit product, gewoonlijk geïmporteerd uit China, op te voeren.

Na verschillende signalen over de mogelijke aanwezigheid van residuen boven de door de Europese wetgeving maximaal toegelaten limiet (MRL), heeft het FAVV in 2017 stalen van deze bessen genomen en geanalyseerd. Eén staal was niet conform aan de MRL, maar stelde geen significant risico voor de consument. Uit voorzorg is er uiteraard toch overgegaan tot een uit de handelname.

Recent is het FAVV geïnformeerd dat er op de Belgische markt verschillende loten gedroogde gojibessen aanwezig zijn met residuen van pesticiden die boven de MRL zitten. De betrokken gojibessen zijn meteen door het FAVV in de handel geblokkeerd en aan officiële analyses onderworpen. Die analyses hebben bevestigd dat er non-conformiteiten waren ten aanzien van de MRL. De niet-conforme loten zijn definitief uit de handel gehaald en vernietigd. Verschillende loten bevatten gehaltes aan residuen die mogelijk een ernstig gezondheidsrisico voor de consument inhouden. Vandaar dat er tot een recall is overgegaan en consumenten is gevraagd de bessen van deze loten niet meer te communiceren (zie de persberichten van 6, 9 en 27 aprilop de FAVV-website).

In de geprogrammeerde controles op residuen van pesticiden voor 2018 waren er al bijkomende analyses voorzien van gedroogde gojibessen. Gezien de vastgestelde non-conformiteiten heeft het FAVV besloten de geprogrammeerde staalnames en analyses te versnellen.

Op Europees niveau wordt er ook gesproken over het opzetten van versterkte controles op de import van gojibessen in alle lidstaten.      Contactpersoon voor de pers :
      Dorine Van Geert
      dorine.vangeert@favv.be
      Tel. : 0475 83 47 74


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.04.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet