Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Internationale week van de sensibilisering voor goed ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht13-19 november 2017 - Internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13/11/2017)

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13-19 november 2017), sporen het AMCRA en de federale overheid iedereen - ook de eigenaars van gezelschapsdieren - aan om deze geneesmiddelen verstandig te gebruiken. Antibiotica kunnen ons leven redden en zullen dit blijven doen als wij inspanningen blijven leveren. We zijn alvast op de goede weg : sinds 2011 is het gebruik van antibiotica bij dieren met 20% gedaald.

Het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijzen nogmaals op hun inzet en op het concrete beleid dat ze samen voeren met betrekking tot de strijd tegen antibioticaresistentie. Het doel? De volksgezondheid en de dierengezondheid verbeteren in het kader van een « One Health » benadering. Wanneer bacteriën resistent worden voor antibiotica, dan vormt dit immers een probleem voor onze gezondheid en ook voor de gezondheid van de dieren.

In 2016 hebben de federale overheid, de farmaceutische industrie en mengvoederfabrikanten, de landbouworganisaties, de beheerders van lastenboeken en de dierenartsen- en dierengezondheidsorganisaties ingestemd met de doelstellingen om tegen 2020 tot een vermindering van het antibioticagebruik bij dieren te komen. Die is opgenomen in het actieplan van het AMCRA (Visie 2020). Daarnaast is ook de ‘Overeenkomst tussen de federale overheid en alle sectorale partners die betrokken zijn bij de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector’ ondertekend, met als doel een daling met 50% van het totale gebruik van antibiotica en een daling met 75% van het gebruik van de zogenaamde ‘kritische’ antibiotica tegen 2020 en een daling met 50% van het gebruik van gemedicineerde voeders op basis van antibiotica tegen het einde van 2017.

De genomen initiatieven werpen vruchten af: in vergelijking met 2011 (referentiejaar), bedroeg de cumulatieve daling van het totale gebruik van antibiotica bij dieren 20 % en 56,1% voor de kritische antibiotica, ook gekend als de antibiotica ‘van de laatste kans’.


Het is belangrijk op te merken dat de daling vastgesteld op het vlak van het antibioticagebruik samenhangt met een daling van de antibioticaresistentie, wat het uiteindelijke doel is.

De cijfers tonen aan dat de samenwerking tussen het AMCRA, de overheid en alle organisaties die de overeenkomst goedgekeurd hebben, positieve resultaten oplevert.

Alle betrokken organisaties engageren zich ertoe om op dit pad verder te gaan.

                                              _________________________________

Antibioticaresistentie wordt veroorzaakt door het gebruik van deze middelen in de humane geneeskunde en in de diergeneeskunde. Het is dus van essentieel belang om toe te zien op het verantwoord gebruik, alsook om de preventie en het gebruik van alternatieven te stimuleren in beide sectoren zodat de gebruikte hoeveelheden dalen.

De overdracht, ook via de omgeving, van resistente bacteriën van dier op mens en omgekeerd maakt dat een globale en geïntegreerde aanpak verantwoord is.

Het door het FAVV en het FAGG erkende AMCRA is de stuwende kracht van verschillende initiatieven in de diergeneeskunde in België.

Minder en verantwoord gebruik van antibiotica vormen de pijlers van het actieplan “Visie 2020” van het AMCRA, dat ontwikkeld werd om de antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België te verminderen. Als antwoord op de noodzaak voor sensibilisering van een goed antibioticagebruik en om de dierenartsen te begeleiden bij een duidelijke keuze met betrekking tot de behandeling met antibiotica, heeft het AMCRA vademecums uitgewerkt voor de voornaamste gedomesticeerde diersoorten. De keuze van antibiotica houdt rekening met verschillende criteria, waaronder het belang van het antibioticum voor de menselijke gezondheid. Om de belangrijkste kritische antibiotica te bewaren voor de menselijke gezondheid en het volgen van het advies van het AMCRA regelt sinds 2016 een nieuwe wetgeving in België de gebruiksvoorwaarden van kritische antibiotica (cefalosporines van de 3de en 4de generatie en fluorquinolonen) bij voedselproducerende dieren. Dankzij de toepassing van de wetgeving en de sensibilisering van de actoren op het terrein werd in 2016 een daling van de verkoopcijfers van kritische antibiotica met 56.1% opgetekend.

De ondertekening van de “Overeenkomst betreffende antibiotica tussen de federale overheid en alle sectorale partners die betrokken zijn bij de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” symboliseert het feit dat de dierlijke sector concreet wenst bij te dragen aan de strijd tegen antibioticaresistentie.

De doelstellingen voor de dierlijke sector zijn ambitieus en vergen voortdurend inzet en investering.

Sensibilisering en informatie, kernactiviteiten voor het AMCRA, en omkaderd door de overheid, zullen uitgebreid en versterkt worden zodat de verschillende actoren op het terrein zich hiervan ten zeerste bewust worden.

Het AMCRA zal binnenkort nieuwe sensibiliseringscampagnes lanceren via de verschillende media. Het accent zal worden gelegd op het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren.


                                              _________________________________Voor meer informatie:  
Dr. Fabiana Dal Pozzo
Coördinator AMCRA
GSM : 0479/56 04 20
fabiana.dalpozzo@amcra.be
Prof. Dr. Jeroen Dewulf
Voorzitter AMCRA
GSM : 0476/49 70 40
Jeroen.Dewulf@UGent.be

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.11.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet