Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Fipronil, bijkomende resultaten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Fipronil, bijkomende resultaten (08/08/2017)

Op 2 juni 2017 kreeg het Voedselagentschap de eerste melding vanwege een Belgisch bedrijf dat er volgens zijn eigen analyses, mogelijk een probleem was met fipronil. Het Voedselagentschap heeft tijdens het daaropvolgend onderzoek 86 bedrijven geblokkeerd en ook alle producten die er aanwezig waren zoals de EU-procedure dat voorschrijft. Overeenkomstig het reglement heeft het Agentschap ook dubbele stalen van de eieren genomen om de besmetting van de bedrijven te bevestigen of te ontkrachten.

Bij een van de bedrijven, dat op 18 juli werd geblokkeerd en waar toen stalen werden genomen, bleek uit het aanvankelijk resultaat van de analyse een aanwezigheid van 0,076 mg/kg fipronil , ruim onder de Europese veiligheidsdrempel. Het bedrijf maakte nochtans gebruik van zijn recht op een tegenexpertise en uit de tegenanalyse van het tweede staal bleek een aanwezigheid van 0,92mg/kg, waarmee de Europese drempel overschreden wordt.

Het FAVV en de betrokken laboratoria voeren momenteel een onderzoek om duidelijkheid te brengen in het verschil tussen de analyseresultaten en het Agentschap hoopt dit punt zo snel mogelijk te kunnen ophelderen. Met het oog op transparantie wenst het FAVV de bevolking hierover nu reeds in te lichten. Deze eieren waren op 18 juli geblokkeerd en hebben dus de consument niet bereikt.

Het Parket, op de hoogte sinds 19 juli 2017, voert een onderzoek over het gebruik van fipronil in de pluimveesector met ondersteuning van het Voedselagentschap. Dit product is op een frauduleuze manier in de voedselketen terechtgekomen. Het is daar niet toegelaten en dus illegaal.

Ondanks het feit dat de besmette eieren niet werden geleverd en dus niet werden uitgevoerd, verwittigt het FAVV, opnieuw omwille van transparantie, vandaag de andere Europese landen via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed).      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet