Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Informatievergaderingen Dierenartsen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling voor dierenartsen


Belgisch beleid inzake de strijd tegen de antibioticaresistentie en de nieuwe wetgeving inzake de diergeneesmiddelen

Informatievergaderingen

(03/10/2016)

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en AMCRA organiseren informatievergaderingen over de nieuwe wetgeving inzake het gebruik van diergeneesmiddelen (koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren) en over het Belgisch beleid inzake de strijd tegen de antibioticaresistentie.

 

Op de informatievergaderingen zal U ingelicht worden over de praktische impact op U als dierenarts en op de veehouders.

 

Informatieronde voor dierenartsen.

Programma:

  • AMCRA: Antibioticumgebruik en resistentie bij dieren in België: via overleg en sensibilisatie naar minder en beter.
  • FAVV / FOD Volksgezondheid / FAGG: de nieuwe wetgeving inzake diergeneesmiddelen: welke wijzigingen zijn er voor de dierenarts en voor de veehouder?
  • Interactieve paneldiscussie met de sprekers.

 

Hieronder vindt U de plaats en data van de vergaderingen voor dierenartsen in elke provincie in Vlaanderen. De deelname is gratis en de vergaderingen starten telkens om 20:00 uur (behalve voor EXPOVET – zie aldaar).

De vergaderingen zijn goedgekeurd door de Orde der Dierenartsen.
Deelname levert 3 bijscholingspunten (BP) op.
Deze opleiding is IKB-Vet goedgekeurd.
Inschrijven gebeurt enkel ter plaatse.

 

PROVINCIE

DATUM

PLAATS

Oost-Vlaanderen

Zaterdag 5 november 2016

Ter gelegenheid van EXPOVET – 13h00

Limburg

Maandag 7 november 2016

Flanders Nippon Golf Center

Vissenbroekstraat 15 – 3950 Hasselt

West-Vlaanderen

Woensdag 16 november

Zaal Rolarius

Aardooisesteenweg 250 – 8800 Roeselare

Antwerpen

Maandag 21 november 2016

Provinciaal Vormingscentrum

Smekensstraat 61 – 2390 Oostmalle

Vlaams-Brabant

Donderdag 15 december 2016

Zaal Glazuur

Dries 7 a – 3380 Glabbeek

 

Informatieronde voor veehouders.

Parallel hiermee loopt een specifieke informatieronde voor veehouders. Deze vergaderingen vinden plaats op dezelfde dag (behalve voor Oost-Vlaanderen) in dezelfde provincie, om 14:00 uur. U vindt die data hieronder.

 

PROVINCIE

DATUM

PLAATS

Limburg

Maandag 7 november 2016

Parochiehuis

Kerkplein 11 – 3950 Bocholt

West-Vlaanderen

Woensdag 16 november

Zaal Rolarius

Aardooisesteenweg 250 – 8800 Roeselare

Antwerpen

Maandag 21 november 2016

Provinciaal Vormingscentrum

Smekensstraat 61 – 2390 Oostmalle

Oost-Vlaanderen

Woensdag 7 december 2016

Broederschool Biotechnische en Sport

Weverstraat 23 – 9100 Sint-Niklaas

Vlaams-Brabant

Donderdag 15 december 2016

Zaal Glazuur

Dries 7 a – 3380 Glabbeek

 

Op de vergadering zal U van het FAVV ook de praktische brochure over deze nieuwe wetgeving ontvangen. U kan deze ook al raadplegen op de website van het FAVV.

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/thematisch/antibioticaresistentie/default.asp

 

 

 

 

FAVV-AFSCA1

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”

DG Controlebeleid – FAVV

 

 

 Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.10.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet