Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controle-actie Antwerpen : Resultaten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aangekondigde controle-actie Antwerpen : Resultaten (09/04/2015)

Het Voedselagentschap maakt de resultaten bekend van de aangekondigde controleactie te Antwerpen, zone 2000.

Van woensdag 25 maart tot en met woensdag 1 april werd in Antwerpen, zone 2000, een aangekondigde controleactie van het FAVV gehouden. 22 controleurs van de Provinciale Controle Eenheid (PCE) Antwerpen bezochten 586 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedselketen. 48 waren gestopt met hun activiteit in de voedselketen en 21 hadden hun wekelijkse sluitingsdag, zij zullen nog gecontroleerd worden.

70% van de gecontroleerde bedrijven was actief in de horeca (eetgelegenheden, cafés, pita’s, grootkeukens,frituren, …..) Op de zaterdagse markt op het Theaterplein werden 56 (10%) marktkramers gecontroleerd. 88 kleinhandelszaken (bakkers, viswinkels, slagers,…)en ook 7 B&B en 2 groothandels ondergingen een controle.

Op 4 maart werden door de stad Antwerpen in samenwerking met het Voedselagentschap twee vormingssessies georganiseerd, in totaal waren er slechts een 100-tal aanwezigen.
Het thema van de opleiding was : “Hoe bereid ik mij voor op deze controles en hoe verlopen ze ?”
Deze bedrijven waren dus goed geïnformeerd wat ook blijkt uit de resultaten.

301 (58 %) van de gecontroleerde bedrijven behaalden een gunstig resultaat.

Niettegenstaande de goede informatie campagne van de stad Antwerpen en de opleidingen van het FAVV, werden toch 169 waarschuwingen en 47 processen-verbaal opgesteld. De maatregelen waren voornamelijk te wijten aan inbreuken met betrekking tot hygiëne, infrastructuur, bewaartemperaturen, het al of niet hebben van een toelating en / of registratie en het respecteren van het rookverbod.
In twee gevallen was de algemene hygiëne absoluut ontoereikend zodat werd overgegaan tot een onmiddellijke sluiting.
Beide bedrijven zijn ondertussen wel weer geopend.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met een hercontrole.      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet