Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Een veiliger voedselketen - Het activiteitenverslag 2012
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Een veiliger voedselketen - Het activiteitenverslag 2012 (20/06/2013)

De voedselveiligheid is in België in 2012 verbeterd in vergelijking met 2011. De voedselveiligheidsbarometer, ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, toont een vooruitgang van 2,9 %.

Het Voedselagentschap legt al enkele jaren de nadruk op preventie en opleiding. Dat beleid werpt duidelijk vruchten af, zoals blijkt uit de evolutie van de gecertificeerde autocontrolesystemen in de bedrijven en uit de betere controleresultaten na het volgen van een opleiding.

Autocontrole bestaat erin de sleutelpunten van de productie te controleren om de voedselveiligheid te garanderen van de producten die in de handel worden gebracht. Dit is een Europese verplichting. Het FAVV moedigt echter de bedrijven aan nog een stap verder te gaan door het laten certificeren van hun autocontrolesysteem via externe audits.

Eind 2012 waren er 19.534 bedrijven die hun autocontrolesysteem voor al hun activiteiten hadden laten certificeren. Deze bedrijven hebben een gunstig risicoprofiel met 93% gunstige resultaten van de inspecties tegenover 70% gunstige resultaten voor bedrijven zonder gecertificeerd autocontrolesysteem. Om de operatoren te helpen met hun autocontrolesysteem en de certificering ervan valideerde het Voedselagentschap 34 autocontrolegidsen. 95% van de operatoren beschikken nu over een gids. De gidsen voor bedrijven die rechtstreeks aan consumenten leveren (bakkers, horecazaken, slagers, …) kunnen voortaan gratis worden gedownload van de website www.favv.be.

Vanaf 2011 biedt het FAVV aan operatoren uit de horeca de mogelijkheid om een opleiding te volgen als alternatief voor een administratieve boete. 580 bedrijven hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt in 2012. De resultaten van de opvolgingsinspecties zijn duidelijk beter na de opleiding : 70% gunstige controles tegenover 52% wanneer geen opleiding werd gevolgd.

Het Voedselagentschap heeft ook de werking van zijn diensten herbekeken om na te gaan hoe   Belgische bedrijven kunnen geholpen worden om toegang te krijgen tot exportmarkten. Onderhandelingen leverden een akkoord op voor  23 nieuwe exportmogelijkheden met 14 landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld de uitvoer van varkensvlees naar China, Vietnam en Australië.

België is vrij van de voornaamste dierziekten. Dankzij de maatregelen voor de bestrijding van brucellose en tuberculose, genomen in samenwerking met de regionale diergezondheidsverenigingen (DGZ en ARSIA), de dierenartsen en de veehouders getroffen maatregelen ter bestrijding van brucellose en tuberculose kon België zijn gunstige ziektevrije status voor de export behouden.

De Federale Overheidsdienst P&O heeft met de hulp van een privé firma, drie jaar na de eerste enquête,  een tweede enquête in opdracht van het FAVV laten uitvoeren naar de perceptie van het werk van de door het Agentschap gecontroleerde bedrijven. Daarbij werd aan 27.910 bedrijven, actief  in de verschillende sectoren van de voedselketen, gevraagd anoniem een vragenlijst in te vullen.
 91 % van de bevraagde bedrijven vindt dat het FAVV blijk geeft van een professionele instelling, 94 % vindt dat het FAVV bijdraagt aan de verbetering van de veiligheid van de voedselketen en de betrouwbaarheid van de Belgische producten. Het globale waarderingscijfer voor het werk van het FAVV is  8/10, wat een hoge score is voor een controledienst.

Feiten en cijfers 2012 (PDF)

 
      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet