Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Over het FAVV > Structuur van het FAVV > De diensten van de gedelegeerd bestuurder
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

De diensten van de gedelegeerd bestuurder


 
Organogram (en coördinaten) van de Diensten van de gedelegeerd bestuurder

Het FAVV wordt geleid door de Gedelegeerd bestuurder. Drie diensten en zijn staf vallen onder zijn rechtstreeks gezag en verantwoordelijkheid.

De staf van de Gedelegeerd bestuurder is belast met de algemene coördinatie en de coördinatie van het secretariaat van de Comités: rapportering van de vergaderingen van het directiecomité van het FAVV, van het basisoverlegcomité (vakbonden), van het Raadgevend Comité, enz.

Interne audit, kwaliteit en preventie

Deze dienst is de hoeksteen van het systeem voor kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle in het FAVV. De dienst omvat ook de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de ombudsdienst die zich bezighoudt met klachten met betrekking tot zijn werking.

Communicatie en Meldpunt voor de consument

Deze dienst is belast met de externe communicatie in alle betekenissen van het woord (woordvoerderschap, persberichten, aanwezigheid op beurzen en evenementen, website, Nieuwsbrief).

De dienst beheert ook het meldpunt voor de consument dat alle klachten en vragen behandelt. De voorlichtingscel maakt ook deel uit van de dienst communicatie: deze informeert operatoren uit de B2C sector (operatoren die voedingsmiddelen rechtstreeks aan de eindconsument leveren) om te voldoen aan de reglementering en dit door het organiseren van opleidingssessies voor groepen van operatoren.

Crisispreventie en crisisbeheer

De preventie van incidenten in de voedselketen is één van de hoofdbezorgheden van het FAVV. De dienst crisispreventie en crisisbeheer ziet daarop toe door middel van crisisscenario's, het organiseren simulatieoefeningen (voor autoriteiten en operatoren) en de captatie van potentiële crisissignalen.

Deze dienst heeft een coördinerende en sturende rol ingeval van crisis of incidenten in de voedselketen en vertegenwoordigt het FAVV in binnenlandse en internationale organisaties (Crisiscentrum van de Regering, EFSA, NATO).

Meer info over de Crisispreventi en crisisbeheerOnze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet