Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Cartografie en lijst van de processen > Strategische processen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Cartografie en lijst van de processen


STRATEGISCHE PROCESSEN
De risico's evalueren

  Processen Input Output
1.1 De strategie voor risicobeoordeling uitwerken Input van de stakeholders, normen en reglementering, wetenschappelijke en technologische input, informatie en communicatie "Beleid betreffende de voedselketen
Beleid op het vlak van de interne risico's"
1.2 De strategie voor risicobeheer uitwerken Input van de stakeholders, normen en reglementering, wetenschappelijke en technologische input, informatie en communicatie "Beleid betreffende de voedselketen
Beleid op het vlak van de interne risico's"
1.3 De strategie voor risicocommunicatie uitwerken    
1.4 De strategie voor incidentenbeheer uitwerken Input van de stakeholders, normen en reglementering, wetenschappelijke en technologische input, informatie en communicatie Strategie
1.5 Adviezen aan het Wetenschappelijk Comité aanvragen Interne behoefte, risicobeoordeling, nieuwe regelgeving Adviesaanvraag


  Vorige pagina  

STRATEGISCHE PROCESSEN
Uitwerken en beheren van de uitvoering van het businessplan

  Processen Input Output
2.1 De richtsnoeren van het Agentschap bepalen
Input van de stakeholders (SWOT), normen en reglementering, wetenschappelijke en technologische input, informatie (enquêtes, rapportering en evaluatie) Businessplan partim Missie, visie ; beslissingen van het directiecomité
2.2 De strategische en operationele doelstellingen uitwerken Input van de stakeholders (SWOT), normen en reglementering, wetenschappelijke en technologische input, informatie (enquêtes, rapportering en evaluatie) Businessplan partim strategische en operationele doelstellingen 
2.3 De uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen beheren Strategische en operationele doelstellingen  Opvolgingsverslag van de realisaties van de primaire acties, maatregelen


  Vorige pagina  

STRATEGISCHE PROCESSEN
Overleg plegen met stakeholders

  Processen Input Output
3.1 Overleggen met het Raadgevend Comité en de sectororganisaties Input van stakeholders, normen en reglementering, informatie (budget en financiering van het FAVV, rapportering en evaluatie) Adviezen, rapporten, reglementering, omzendbrieven
3.2 Overleggen met de FOD's en andere overheidsdiensten Input van stakeholders, normen en reglementering, informatie Beslissingen, overleg, samenwerking
3.3 Overleggen met de vakbonden Input van stakeholders, normen en reglementering, informatie Beslissingen, overleg, samenwerking
3.4 Beleidsvoorstellen formuleren voor de Minister Input van de stakeholders, normen en reglementering, wetenschappelijke en technologische input, informatie en communicatie+ interne input Voorstellen
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet