Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Cartografie en lijst van de processen > Ondersteunende processen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Cartografie en lijst van de processen


ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Beantwoorden aan financiële noden

  Processen Input Output
10.1 Beheren van de facturatie
Databanken en gegevens van de operatoren
Facturen, herinneringen, ingebrekestellingen, briefwisseling advocaten
10.2 Uitwerken en beheren van het budget
Input van het beleid, stakeholders, interne gegevens ; facturen en schuldvorderingen
Rapportering aan overheden en interne rapportering (budgetfiches), boekingen in de budgettaire boekhouding
10.3 Een algemene boekhouding voeren
Input van het beleid, stakeholders, interne/externe gegevens
Jaarrekening, fiscale fiches, betaalde onkostenvergoedingen/ schuldvorderingen, up-to-date boekhoudplan ; boekingen in de algemene boekhouding ; betaling facturen leveranciers en onderaannemers (bijvoorbeeld derde laboratoria) ; schuldvorderingen dubieuze debiteuren
10.4 Een analytische boekhouding voeren Inputs stakeholder (DG), gegevens Kosten berekening, analytische boekhouding


  Vorige pagina  

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Beantwoorden aan de noden inzake competenties en human ressources

  Processen Input Output
11.1 Toekennen van een functie Personeelsplan, Selectieprocedure en -technieken, Selor-tool  Promotie met oproep, mutatie, mobiliteit, recrutering, onthaal
11.2 De loopbaan opvolgen Personeelsgegevens Loon, opvolging van afwezigheden en loopbaanincidenten
11.3 Het ontwikkelen van de medewerkers Functiebeschrijving, evaluatiecyclus, opleidingsplan Evaluaties, opleidingen


  Vorige pagina  

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Beantwoorden aan de noden inzake facilities

  Processen Input Output
12.1 De huisvesting beheren
Noden aan huisvesting
Ter beschikking gestelde huisvestingen
12.2 Het materiaal beheren
Noden aan materiaal
Ter beschikking gestelde materiaal
12.3 De diensten verlenen en beheren
Noden aan dienstverlening
Geleverde diensten (vervoer, post, catering, onthaal, drukkerij, vertaling, enz.)


  Vorige pagina  

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Beantwoorden aan de informatienoden

  Processen Input Output
13.1 Beheren van de bedrijfsinformatie
IT-diensten en databanken, informatie
Databanken, beveiliging van informatie; gestructureerde gegevens; datawarehouse; gearchiveerde informatie
13.2 Beheren van de informatiesystemen
Bestaande IT support services, onderhoudstaken, reële service noden, SLA, actuele KPI, Business Cases; Methodologie
Verbeterde en gealigneerde  IT support services + reporting, aangepaste IT services en producten, verbeterde services met correct gerealiseerde SLA


  Vorige pagina  

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Beantwoorden aan de organisatorische noden

  Processen Input Output
14.1 Beheren en ontwikkelen van de organisatie
   
14.1.1 Beheren van kwaliteit, milieu, interne controle
Input stakeholders, opportuniteiten voor verbetering, SWOT-analyses
Kwaliteitsprestaties, doeltreffendheid, vertrouwen/tevredenheid stakeholders, kwaliteitsbeheersysteem, certificaten, verslagen, communicatie, wettelijke conformiteit, interne controlemaatregelen, opleidingen, methodes en tools
14.1.2 Beheren van de werkomgeving
Tevredenheidsenquete bij het personeel, nood aan ontwikkeling
Diversiteitsplan, mobiliteitsplan, plan betreffende absenteïsme, plan maatschappelijke verantwoordelijkheid, Employee Benefits; veiligheid en bescherming van de medewerkers, controlemaatregelen, preventieplannen
14.1.3 Beheren van projecten
Businessplan, strategische en operationele doelstellingen, business cases
Nieuwe producten, nieuwe services
14.2 Beheren van audits
Auditprogramma, risico-analyse
Auditverslag


  Vorige pagina  

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Beantwoorden aan juridische noden

  Processen Input Output
15.1 Behandelen van juridische adviezen Vraag voor advies Juridisch advies
15.2 Beheren van geschillen Verzoeken, dagvaardingen, interne vraag Dagvaardingen, memories, conclusies
15.3 Het wetgevend / normatief toezicht garanderen en vereisten implementeren    


  Vorige pagina  

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Uitvoeren van laboanalyses

  Processen Input Output
16.1 Uitvoeren van analyses Aanvraag voor analyse, monsters Analyseverslag


  Vorige pagina  

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Diensten beheren die geleverd worden door derden

  Processen Input Output
17.1 Beheren van de erkende externe laboratoria
Wetgeving erkenning, verslag BELAC, klachten, overheidsopdrachten, verslag validatiemethoden, demande d'agrément
Lijst van erkende laboratoria, erkende analyses 
Attribution de l'agrément, publication de la décision
17.2 Beheren van de werking van de OCI's
Audit-/inspectieresultaten
OCI-erkenning (behouden)
17.3 Beheren van de prestaties door de overheid
Overlegvergaderingen, functioneringsverslagen, briefwisseling, notificaties, protocollen
Overeenkomsten, lastenboeken, mededelingen, verslagen van missies en analyse van de resultaten
17.4 Beheren van de prestaties van de begeleidings- en controleorganen
   
17.4.1 Beheren van de prestaties van organen actief in het sanitair beleid voor dieren
Contract, overeenkomst, besluit, lastenboek
Erkenning van die derden, evaluatie
17.4.2 Beheren van de prestaties van organen actief in het sanitair beleid voor planten
Contract, overeenkomst, besluit, lastenboek
Erkenning van die derden, evaluatie
17.5 Beheren van de prestaties van de BMO's
Contract, lastenboek, controleplan, ad hoc controle
Prestaties, opleiding, evaluatie, betalingen
17.6 Beheren van de Nationale Referentie Laboratoria
Overeenkomst 
Wetenschappelijke ondersteuning, doorgeven van informatie van de communautaire laboratoria
17.7 Beheren van de externe leveranciers
Nieuwe contracten/onderhoudscontacten
SLA-opvolging, evaluatie van prestaties


  Vorige pagina  

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Beheren van diensten geleverd aan derden

  Processen Input Output
18.1 Uitvoeren van laboanalyses voor derden Aanvraag voor analyse door derden, monsters Analyseverslag, factuur
18.2 Beheren van de prestaties voor de overheid Overlegvergaderingen, functioneringsverslagen, briefwisseling, notificaties, protocollen Overeenkomsten, lastenboeken, mededelingen
18.3 De ondersteuning aan het Wetenschappelijk Comité verzorgen Input van de stakeholders, wetenschappelijke en technologische input, informatie en communicatie Ondersteuning; input voor het Wetenschappelijk Comité, adviezen
18.4 Het beheer van de Fondsen verzorgen Databanken en gegevens operatoren, budget, input van het beleid, stakeholders Facturen, herinneringen, ingebrekestellingen, briefwisseling van advokaten, rapportering aan de overheid en de fondsen, boeking in de budgettaire boekhouding, jaarrekening, updaten betaalde facturen van het boekhoudplan, boeking in de algemene boekhouding, schuldvorderingen van de dubieuze debiteuren
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet