Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Cartografie en lijst van de processen > (Externe) input
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Cartografie en lijst van de processen
(EXTERNE) INPUT
Input van de stakeholders

Sectorinput (bijvoorbeeld: sectoriële bemonsteringsplan technische en economische informatie, notificaties)
Input van de consumenten
Input van het Raadgevend Comité
Input van het Wetenschappelijk Comité
Input van de overheid
Input van derde landen
Ontwerp van autocontrolegidsen
Advies IF
Input van het Federaal Auditcomité  Vorige pagina  

(EXTERNE) INPUT
Input van de voogdijminister

Input van de voogdijminister (bijvoorbeeld : vragen aan het Raadgevend Comité en het Wetenschappelijk Comité ; landbouwbeleid)  Vorige pagina  

(EXTERNE) INPUT
Normen en reglementering

Technische normen (ISO, NBN, AFNOR, EPPO, IPPC, Codex Alimentarius)
Eisen van derde landen
Reglementering (nationaal, Europees, internationaal)
Omzendbrieven
Sectorgidsen
COSO (interne controle)
Protocollen  Vorige pagina  

(EXTERNE) INPUT
Wetenschappelijke en technologische input

Input van het Wetenschappelijk Comité
Publicaties, symposium, conferenties
Opleidingen (bijvoorbeeld: BTSF)
Resultaten van onderzoeksprojecten
Artikels/ informatie die externe laboratoria/NRL verschaffen
Datamining  Vorige pagina  

(EXTERNE) INPUT
Informatie en communicatie

Gegevens KBO
Gegevens BTW
Nationaal register
Gegevens van externe organismen (bijvoorbeeld DGZ, ARSIA)
Gegevens Foodweb
Gegevens Sanitel
RASFF, meldingen, EUROPHYT
Informatie FOD (bijvoorbeeld : brochures P&O)
Auditverslagen (bijvoorbeeld : BELAC)  Vorige pagina  

(EXTERNE) INPUT
Klacht

Klachten betreffende het Agentschap :
klachten betreffende retributies/heffingen, export, laboratoria en klachten die komen van de ombudsdienst.

Klachten betreffende derden :
klachten betreffende de OCI's, fondsen, klachten consumenten-operator, operator-operator en overheid-operator  Vorige pagina  

(EXTERNE) INPUT
Vraag

Parlementaire vragen
Aanvraag voor erkenning
Aanvraag voor certificaten
Aanvraag voor registratie
Aanvraag voor de validering van het autocontrolesysteem
Aanvraag voor samenwerking (bijvoorbeeld samenwerkingsproject)
Vraag voor informatie/advies/gegevens/rapportering
Aanvraag voor het uitvoeren van controles in het kader van protocollen (bijvoorbeeld welzijn, rookverbod)
Aanvraag voor analyse
Aanvraag opleiding
Aanvraag voor administratieve vereenvoudiging
Aanvraag tot marktopening in het kader van de export naar derde landen
Aanvraag tot validatie van een sectorgids
Aanvraag voor een audit
Aanvraag voor een bezoek
Aanvraag voor betaling (factuur)
Aanvraag voor een protocolOnze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet