22/09/2020 Klik hier als de mail niet leesbaar is Version française
NEWSLETTER voor de dierenartsen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - FAVV

HET FAVV ONTMOET DE PRAKTIJKDIERENARTSEN

UITNODIGING


De vergaderingen van het « lokaal netwerk dierengezondheid » worden dit jaar opnieuw virtueel gehouden teneinde zich aan te passen aan de Covid-gezondheidssituatie.

De vergaderingen zullen worden georganiseerd in de vorm van een webinar van 2 uur, die zal plaatsvinden op 29 oktober 2021 om 14 uur. De praktijkdierenartsen zullen de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen aan de sprekers tijdens de uitzending van dit webinar.

Het FAVV nodigt de praktijkdierenartsen uit om deel te nemen aan deze nieuwe vergaderformule van het « lokaal dierengezondheidsnetwerk » via onderstaande link:
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/dierenartsen/livestream_2021  .

Programma:
Welkomstwoord door de moderator

Deel 1:
Actualiteit m.b.t. dierengezondheid FAVV

  • Gezondheidstoestand bij dieren (FAVV)
  • Covid-19 bij dieren: stand van zaken (FAVV)

Deel 2: Dierengezondheidswet (AHL)

  • Identificatie van dieren (FAVV)
  • Aanpassing van de bestrijding van tuberculose (FOD)

Deel 3: Geneesmiddelen

  • Gevolgen voor de praktijkdierenarts van de nieuwe reglementering betreffende de geneesmiddelen (FAGG)
  • Top 10 van non-conformiteiten vastgesteld door het FAVV bij controles op geneesmiddelen en dierengezondheid (FAVV)

Deel 4: Update met betrekking tot de vacaties voor dierenartsen (FOD)
Deel 5: Evolutie van de bestrijding van IBR (DGZ)

De deelnemers aan deze vergadering kunnen 2 opleidingspunten indienen bij de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. Om deze punten te verkrijgen, moeten zij de antwoorden op de vragen die tijdens de webinar gesteld worden binnen 24 uur naar de organisator sturen.
BMO’s die aan de webinar deelnemen, zullen 2 opleidingsuren in rekening kunnen brengen in het kader van hun overeenkomst met het FAVV.
De webinar kan ook later op de website van het FAVV worden bekeken.

  Facebook Twitter LinkedIn www.favv.be