Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > Contaminanten > Acrylamide
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Acrylamide   
FAQ
   
Persberichten
   

Nuttige links

 


FAQ

  1. Wat is acrylamide?

Acrylamide is een chemische stof met een groot aantal industriële toepassingen, waaronder voornamelijk de productie van polyacrylamide, dat onder meer gebruikt wordt in verzorgingsproducten, pesticiden, verven, als flocculant bij waterbehandeling en in de papierindustrie. Acrylamide is eveneens aanwezig in sigarettenrook.

Slechts in 2002 werd aangetoond dat ook op een natuurlijke wijze acrylamide wordt gevormd bij verhitting van voedsel dat rijk is aan koolhydraten.

2. Waar komt in het voedsel aangetroffen acrylamide vandaan?
Acrylamide ontstaat tijdens het verhitten van voedsel dat veel koolhydraten bevat (zetmeel, suikers). Dit proces doet zich alleen bij droge bereidingswijzen (bakken in oven of roosteren, braden, frituren). Men treft weinig of geen acrylamide aan in voedsel dat in water werd gekookt.


3. In welke levensmiddelen komt acrylamide voor?
Acrylamide komt voornamelijk voor in koolhydraatrijke levensmiddelen zoals frieten, aardappelchips, koffie, koekjes, brood (korst) en toast.


4. Vormt acrylamide een nieuw risico?
Neen. De aanwezigheid van acrylamide in voedsel werd slechts in 2002 aangetoond. Men mag aannemen dat het probleem reeds sinds ettelijke jaren bestaat, in feite sedert de mens voedsel bereidt op de hierboven vermelde wijzen.

5. Is acrylamide giftig?
Ja. Net als alle stoffen kan acrylamide naargelang van de opgenomen dosis giftig blijken te zijn voor de mens. Acrylamide is door IARC (International Agency for Research on Cancer) geclassificeerd als “waarschijnlijk kankerverwekkend”.

6. Is de aanwezigheid van acrylamide in voedsel een reden tot bezorgdheid?
De gezondheidsdiensten beschouwen de aanwezigheid van een verdachte stof in levensmiddelen steeds als een ernstige zaak. Acrylamide komt al heel lang in ons voedsel voor. Het gevaar is de jongste jaren niet groter geworden en zal ook niet plots toenemen.

7. Is het risico groter voor kinderen en zwangere vrouwen?
Neen. Acrylamide heeft geen schadelijke invloed op de fœtus. Voor kinderen is het risico iets groter dan voor volwassenen omwille van het feit dat zij een lager gewicht hebben zodat de dosis acrylamide bij het eten van hetzelfde voedsel relatief groter is.

8. Worden er maatregelen genomen om het acrylamide gehalte in levensmiddelen te beperken?

De levensmiddelenindustrie is zich bewust van de problematiek. De Europese sectororganisatie van de levensmiddelenindustrie ontwikkelde in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de nationale overheden van de lidstaten een toolbox die mogelijkheden toelicht om de gehaltes acrylamide in levensmiddelen te beperken.

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die levensmiddelen produceren en in de handel brengen, moeten voldoen aan de voorschriften van verordening (EU) 2017/2158 van 20 november 2017 tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van de acrylamidegehalten in levensmiddelen. De risicobeperkende maatregelen werden opgesteld op basis van de toolbox die ontwikkeld werd door de Europese voedingsmiddelen- en drankenindustrie (FoodDrinkEurope).

9. Aan welke temperatuur moeten frieten en andere aardappelproducten worden gebakken ?

Om de vorming van acrylamide te beperken bij het bakken van frieten en andere aardappelproducten, moet de baktemperatuur echter lager zijn dan 175°C (verordening (EU) 2017/2158 van 20 november 2017 tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van de acrylamidegehalten in levensmiddelen).

Exploitanten van voedingsbedrijven die frieten en andere aardappelproducten produceren en op de markt brengen die door de consument moeten worden afgebakken in frituurvet of -olie, moeten de eindverbruikers aanbevelen om de temperatuur tussen 160 en 175°C te houden.
 

Naar boven

Persberichten
 
 
  • Persbericht van de EFSA: Acrylamide in voedingswaren, een bekommernis voor de volksgezondheid (EN) (04/06/2015)
  • Persbericht: Speciale actie "frituurolie" : Resultaten (06/05/2015)
  • Persbericht van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
 

Naar boven

Nuttige links
 
 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.10.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet