www.favv.be       FAVV - JOBS
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL


Diversiteit Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.10.2019

Talent zit overal!

Ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid, handicap of niet, ben je welkom bij ons! Wat voor ons belangrijk is, zijn je technische en menselijke competenties.

Bij het FAVV zien we diversiteit als een rijkdom die leidt tot een kruisbestuiving van ideeën en bijdraagt tot het slagen van onze opdracht als overheidsdienst. De leden van onze selectiejury’s hebben een diversiteitsopleiding gevolgd om objectieve en respectvolle selectiegesprekken te kunnen voeren. Maurine en Hinda vertellen ons over hun aanwerving.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte?
Je kan aanpassingen vragen voor de verschillende fases van de selectie door je te wenden tot de selectieverantwoordelijke van de jobaanbieding die jou interesseert.


We voeren regelmatig acties uit om de diversiteit te bevorderen :

  • We nemen actief deel aan het Netwerk Federale Diversiteit. Op federaal niveau worden een groot aantal activiteiten georganiseerd en wij nodigen de medewerkers van het FAVV uit om daaraan deel te nemen.
  • Wij hebben een interne groep Diversiteit die sensibiliseringsevenementen organiseert.  Om onze medewerkers bewust te maken van de generatieproblematiek hebben we een Workshop Café georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool Gent.  Om de thematiek van armoede aan te kaarten, hebben we een dag over voedselverspilling georganiseerd en hebben we een gegidste tocht door Brussel gehouden. Doelstelling van de wandeling? Het bestrijden van clichés over armoede en daklozen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onze acties, want diversiteit staat centraal in onze dagelijkse bezorgdheden. 
  • De leden van onze selectiejury hebben een diversiteitsopleiding gevolgd en onze managers worden tijdens hun opleidingstraject ook gesensibiliseerd omtrent diversiteit. 


Katrien, onze collega van de dienst P&O, vertelt jou over haar handicap op het werk.

   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.