Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Praktisch > Voedselveiligheid in de Europese Unie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Voedselveiligheid in de Europese Unie


 

 

De Europese Overheid voor Voedselveiligheid (EFSA) is de hoeksteen van de Europese Unie (UE) inzake de risico-evaluatie van de veiligheid van levensmiddelen bestemd voor humane en dierlijke consumptie.

De EFSA verstrekt in nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten en in open overleg met de belanghebbende partijen onafhankelijke wetenschappelijke adviezen en duidelijke communicatie over de bestaande en nieuwe risico's.

   

Verklaring van de leden van het adviesforum van de EFSA

   
Persberichten EFSA
   
The EFSA Comprehensive European Food Consumption Database
   
   
Publicaties EFSA :
- De wetenschap beschermt de consument van boer tot bord
   
Video
- De wetenschap beschermt de consument van boer tot bord (EN)
   
Links van de Europese UnieOnze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.01.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet