Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie > Activiteitenlijst FAVV > Activiteiten fiches
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Activiteiten fiches Sector :


  De technische fiches activiteiten hernemen de plaats, activiteit en product codes en hun omschrijvingen.
Ze bevatten bijkomende info over de FAVV activiteiten.
Ze hebben als doel de operatoren, ondernemingsloketten, de certificeringsinstellingen, enz., te helpen om de FAVV activiteiten beter te begrijpen.
Ze zijn nuttig als hulp bij het correct invullen van het registratieformulier gebruikt om de activiteiten aan te geven aan het FAVV.

Uitleg over de template van de fiche (PDF)

Dit document geeft meer informatie over de betekenis van de verschillende velden in de fiche.
Distributie (DIS)

Fiche Nr.   Type            Code   Omschrijving activiteit                                    V. Datum        
ACT 014 Registratie R Dienstverlener - distributie - detailhandel. 3 15/10/2013
ACT 015 Registratie R Dienstverlener - horeca. 3 15/10/2013
ACT 017 Registratie R Trader. 3 16/09/2016
ACT 018 Toelating 1.1 Eetgelegenheid. 3 02/10/2014
ACT 019 Toelating 1.1 Frituur. 4 18/12/2014
ACT 020 Toelating 1.1 Pita house, pita bar. 3 02/10/2014
ACT 021 Registratie R Kamer met ontbijt. 2 15/10/2013
ACT 022 Registratie R Drankgelegenheid. 3 02/10/2014
ACT 023 Toelating 1.1 Ambulante eetgelegenheid. 4 18/12/2014
ACT 024 Registratie R Ambulante drankgelegenheid. 3 21/12/2015
ACT 025 Toelating 1.1 Traiteur. 3 02/10/2014
ACT 026 Toelating 1.1 Grootkeuken (bereiding - distributie maaltijden). 4 02/10/2014
ACT 027 Toelating 1.1 Melkkeuken (bereiding - distributie maaltijden). 2 15/10/2013
ACT 028 Toelating 1.1 Grootkeuken (enkel distributie maaltijden). 4 02/10/2014
ACT 029 Toelating 2.1 Beenhouwerij (GRM). 3 02/10/2014
ACT 030 Toelating 2.1 Vleeswinkel. 3 02/10/2014
ACT 032 Toelating 1.1 Bakkerij. 3 02/10/2014
ACT 034 Toelating 2.1 Ambulante vleeswinkel. 4 10/03/2017
ACT 038 Registratie R Detailhandel Levensmiddelen>3 maand. 4 18/08/2015
ACT 040 Registratie R Automatenwinkel (Levensmiddelen>3 maand). 3 02/10/2014
ACT 042 Registratie R Verkooppunt Levensmiddelen>3 maand. 4 18/08/2015
ACT 043 Registratie R Apotheek (Levensmiddelen>3 maand). 2 15/10/2013
ACT 045 Registratie R Beheerder automaten Levensmiddelen>3 maand. 4 18/08/2015
ACT 047 Registratie R Ambulante detailhandel Levensmiddelen>3 maand. 4 18/08/2015
ACT 048 Toelating 1.1 Centrale grootkeuken. 5 29/01/2015
ACT 356 Registratie R Voedselbank, liefdadigheidsvereniging. 2 18/12/2014
ACT 357 Toelating 1.1 Distributiecentrale. 2 18/08/2015
ACT 375 Toelating 1.1 Automatenwinkel (Levensmiddelen<3 maand). 1 18/12/2014
ACT 376 Toelating 1.1 Detailhandel Levensmiddelen<3 maand. 2 18/08/2015
ACT 377 Toelating 1.1 Ambulante detailhandel Levensmiddelen<3 maand. 2 18/08/2015
ACT 378 Toelating 1.1 Detailhandel Levensmiddelen<3 maand (met verwerking). 3 08/04/2021
ACT 379 Toelating 1.1 Verkooppunt Levensmiddelen<3 maand. 2 18/08/2015
ACT 380 Toelating 1.1 Beheerder automaten Levensmiddelen<3 maand. 2 18/08/2015
ACT 381 Toelating 1.1 Voedselbank, liefdadigheidsvereniging. 1 18/12/2014
ACT 386 Toelating 2.2 Ambulante viswinkel. 1 18/12/2014
ACT 388 Toelating 2.2 Viswinkel. 1 18/12/2014


Naar boven


Import (TCE GCP)

Fiche Nr.   Type            Code   Omschrijving activiteit                                    V. Datum        


Naar boven


Primaire productie (PRI)

Fiche Nr.   Type            Code   Omschrijving activiteit                                    V. Datum        
ACT 008 Erkenning 9.7 embryoproductieteam paardachtigen (intracommunautair ) 5 12/10/2020
ACT 009 Erkenning 9.5 Embryoproductieteam runderen (intracommunautair) 5 12/10/2020
ACT 010 Erkenning 9.5 embryoProductieteam runderen (nationaal) 5 12/10/2020
ACT 011 Erkenning 9.8 embryoproductieteam schapen en geiten (intracommunautair) 4 12/11/2019
ACT 012 Erkenning 10.7 spermaopslagcentrum paardachtigen (intracommunautair ) 4 12/11/2019
ACT 013 Erkenning 10.8 Spermaopslagcentrum schapen en geiten (intracommunautair) 5 01/12/2020
ACT 017 Registratie R Trader. 3 16/09/2016
ACT 050 Registratie R Boerderij - runderen. 2 23/04/2015
ACT 051 Toelating 9.1 Boerderij - varkens. 7 15/05/2019
ACT 052 Registratie R Paardenhouder. 3 21/10/2015
ACT 053 Toelating 11.1 Kalvermesterij. 4 18/02/2019
ACT 055 Toelating 1.1 Groothandel groenten en fruit. 4 21/03/2017
ACT 057 Registratie R Boerderij - schapen en geiten. 2 23/04/2015
ACT 058 Toelating 10.1 Boerderij - pluimvee vleestype bestemd voor uitvoer. 5 01/04/2021
ACT 059 Toelating 10.2 Boerderij - pluimvee vleestype. 3 03/01/2020
ACT 060 Toelating 10.2 Boerderij - legpluimvee in productie (>=200). 4 01/04/2021
ACT 061 Toelating 10.1 Boerderij - opfok legpluimvee uitvoer. 5 01/04/2021
ACT 062 Toelating 10.2 Boerderij - opfok legpluimvee (>=200). 4 01/04/2021
ACT 063 Toelating 10.1 Boerderij - opfok selectiepluimvee. 5 01/04/2021
ACT 064 Toelating 10.1 Boerderij -  opfok vermeerderingspluimvee. 5 01/04/2021
ACT 065 Toelating 10.1 Boerderij - selectiepluimvee. 5 01/04/2021
ACT 066 Toelating 10.1 Boerderij - vermeerderingspluimvee. 5 01/04/2021
ACT 068 Registratie R Boerderij - herten. 2 23/04/2015
ACT 069 Registratie R Boerderij - melkproductie. 3 16/06/2017
ACT 072 Registratie R Boerderij - akkerbouw 3 07/03/2017
ACT 073 Registratie R Groententeeltbedrijf. 3 07/03/2017
ACT 074 Registratie R Fruitteeltbedrijf. 3 07/03/2017
ACT 075 Registratie R Sierteeltbedrijf zonder plantenpaspoort. 3 30/05/2017
ACT 076 Erkenning 17.1 Sierteeltbedrijf met plantenpaspoort. 3 30/05/2017
ACT 081 Erkenning 11.2 Controlepost - halteplaats. 4 18/02/2019
ACT 084 Erkenning 11.5 Reinigings- en ontsmettingsinstallatie - gebruik door derden. 3 30/03/2018
ACT 085 Toelating 12.5 Reinigings- en ontsmettingsinstallatie - eigen gebruik. 3 30/03/2018
ACT 093 Erkenning 18.1 Groothandelaar groenten en fruit verminderde controlefrequentie. 3 21/03/2017
ACT 152 Toelating 17.1 Boerderij - productie varkenssperma 4 05/11/2019
ACT 153 Toelating 10.1 Boerderij - legkippen bestemd voor uitvoer 4 01/04/2021
ACT 154 Toelating 2.5 Boerderij - slachten van pluimvee 7 10/08/2017
ACT 155 Toelating 2.5 Boerderij - slachten van konijnen 6 10/08/2017
ACT 157 Erkenning 1.1.3 Boerderij - slachten van wild 4 06/02/2017
ACT 158 Erkenning 1.1.1 Slachthuis runderen 4 11/06/2018
ACT 159 Erkenning 1.1.1 Slachthuis pluimvee 4 11/06/2018
ACT 160 Erkenning 1.1.1 Slachthuis paarden 4 11/06/2018
ACT 161 Erkenning 1.1.1 Slachthuis varkens 4 11/06/2018
ACT 162 Erkenning 1.1.1 Slachthuis konijnen 4 11/06/2018
ACT 163 Erkenning 1.1.1 Slachthuis schapen en geiten 5 11/06/2018
ACT 164 Erkenning 1.1.1 Slachthuis loopvogels 5 10/02/2021
ACT 165 Erkenning 1.1.1 Slachthuis gekweekt wild 6 04/06/2018
ACT 166 Toelating 10.1 Broeierij - broederij 5 01/04/2021
ACT 167 Toelating 5.1 Eierverzamelcentrum 3 27/03/2017
ACT 168 Toelating 5.2 Eierpakstation 4 27/03/2017
ACT 169 Toelating 12.4 Jaarmarkt 3 18/02/2019
ACT 171 Erkenning 15.3 Boerderij - kiemgroenten 3 07/03/2017
ACT 172 Registratie R Boerderij - aardappelpootgoed zonder plantenpaspoort 2 13/03/2014
ACT 173 Erkenning 17.1 Boerderij - aardappelpootgoed met plantenpaspoort 2 13/03/2014
ACT 174 Erkenning 17.1 Boerderij- ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 3 21/03/2017
ACT 175 Erkenning 17.1 Boerderij - zaaizaden met plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 176 Registratie R Boerderij - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal zonder plantenpaspoort 2 13/03/2014
ACT 177 Registratie R Boerderij - zaaizaden zonder plantenpaspoort 2 13/03/2014
ACT 178 Registratie R Vermeerderingsbedrijf - zaaizaden zonder plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 179 Registratie R Boomkwekerij - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal zonder plantenpaspoort 4 30/05/2017
ACT 180 Registratie R Boomkwekerij - zaaizaden zonder plantenpaspoort 4 30/05/2017
ACT 181 Erkenning 17.1 Vermeerderingsbedrijf - zaaizaden met plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 182 Erkenning 17.1 Boomkwekerij - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 4 30/05/2017
ACT 183 Erkenning 17.1 Boomkwekerij - zaaizaden met plantenpaspoort 4 30/05/2017
ACT 184 Erkenning 3.8 Slachten aquacultuurdieren 4 03/01/2020
ACT 185 Erkenning 10.2 Spermaopslagcentrum runderen (nationaal) 4 01/12/2020
ACT 186 Erkenning 10.2 Spermaopslagcentrum runderen (intracommunautair) 4 01/12/2020
ACT 187 Erkenning 10.6 Spermaopslagcentrum varkens (nationaal) 4 01/12/2020
ACT 188 Erkenning 9.1 Embryoteam runderen (nationaal) 5 12/10/2020
ACT 189 Erkenning 9.1 Embryoteam runderen (intracommunautair) 5 12/10/2020
ACT 190 Erkenning 9.3 Embryoteam paardachtigen (intracommunautair) 5 12/10/2020
ACT 191 Erkenning 3.3 Vismijn 4 06/02/2017
ACT 192 Registratie R Imker - houden bijen 3 04/05/2020
ACT 193 Registratie R Imker - apicultuurproducten 4 28/06/2019
ACT 194 Erkenning 17.1 Tuinaannemer 3 21/03/2017
ACT 195 Erkenning 15.1 Laboratorium schadelijke organismen 3 21/03/2017
ACT 197 Registratie R Producent voedermiddelen 2 05/01/2016
ACT 198 Toelating 8.9 Gebruik melk en melkproducten 5 17/12/2019
ACT 199 Toelating 8.6 Boerderij vervaardiging mengvoeders dierlijke eiwitten 3 06/02/2017
ACT 200 Erkenning 8.5 Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (erkenning) 3 06/02/2017
ACT 201 Toelating 8.5 Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (toelating) 3 06/02/2017
ACT 226 Registratie R Boerderij - konijnen 3 22/01/2020
ACT 227 Registratie R Boerderij - kikkers 2 15/06/2015
ACT 228 Registratie R Boerderij - slakken 2 15/06/2015
ACT 233 Erkenning 17.1 Groothandel sierplanten plantenpaspoort (erkenning) 3 30/05/2017
ACT 234 Registratie R Groothandel hout schors 2 13/03/2014
ACT 235 Registratie R Groothandel sierplanten 3 30/05/2017
ACT 236 Registratie R Groothandel aardappelpootgoed zonder plantenpaspoort 2 27/04/2015
ACT 237 Erkenning 17.1 Groothandel aardappelpootgoed plantenpaspoort (erkenning) 2 27/04/2015
ACT 238 Registratie R Groothandel ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal zonder plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 239 Erkenning 17.1 Groothandel ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal plantenpaspoort (erkenning) 3 30/05/2017
ACT 240 Erkenning 18.2 Groothandel bananen 3 21/03/2017
ACT 241 Registratie R Groothandel zaaizaden zonder plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 242 Erkenning 17.1 Groothandel zaaizaden plantenpaspoort (erkenning) 3 30/05/2017
ACT 243 Toelating 14.1 Houtbewerkingsbedrijf ISPM 15 3 19/04/2017
ACT 244 Toelating 3.1 Vissersvaartuig 4 13/11/2019
ACT 245 Erkenning 17.1 Vermeerderingsbedrijf - aardappelpootgoed met plantenpaspoort 2 13/03/2014
ACT 246 Registratie R Vermeerderingsbedrijf - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal zonder plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 247 Erkenning 17.1 Vermeerderingsbedrijf - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 248 Registratie R Sierteeltbedrijf - plantgoed en vermeerderingsmateriaal zonder plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 249 Erkenning 17.1 Sierteeltbedrijf - plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 3 30/05/2017
ACT 291 Registratie R Visvijver 3 01/12/2020
ACT 292 Toelating 18.b.1. Kweken aquacultuurvissen 6 01/12/2020
ACT 293 Toelating 18.b.1. Kweken aquacultuurschaaldieren 5 01/12/2020
ACT 294 Erkenning 2.b.1 Kweken aquacultuurvissen met bestemming gebied vrij van ziekte 6 01/12/2020
ACT 295 Erkenning 2.b.1 Kweken aquacultuurschaaldieren met bestemming gebied vrij van ziekte 5 01/12/2020
ACT 296 Toelating 18.a.1. Kweken aquacultuurweekdieren 4 01/12/2020
ACT 297 Erkenning 2.a.4. Kweken aquacultuurweekdieren met bestemming gebied vrij van ziekte 4 01/12/2020
ACT 298 Erkenning 2.a.3 Heruitzetten weekdieren 3 17/08/2018
ACT 299 Toelating 18.b.3. Tijdelijk houden aquacultuurvissen 5 22/02/2021
ACT 300 Toelating 18.b.3. Tijdelijk houden aquacultuurschaaldieren 4 21/02/2021
ACT 301 Toelating 18.b.2. Open voorziening sierweekdieren 4 26/01/2021
ACT 302 Toelating 18.b.2. Open voorziening siervissen 5 26/01/2021
ACT 303 Toelating 18.b.2. Open voorziening sierschaaldieren 4 26/01/2021
ACT 304 Erkenning 2.b.2. Open voorziening sierweekdieren met bestemming gebied vrij van ziekte 4 26/01/2021
ACT 305 Erkenning 2.b.2. Open voorziening siervissen met bestemming gebied vrij van ziekte 5 26/01/2021
ACT 306 Erkenning 2.b.2. Open voorziening sierschaaldieren met bestemming gebied vrij van ziekte 4 26/01/2021
ACT 307 Registratie R Voorziening aquacultuurvissen 3 20/01/2021
ACT 308 Registratie R Voorziening aquacultuurschaaldieren 3 20/01/2021
ACT 309 Registratie R Voorziening aquacultuurweekdieren 3 20/01/2021
ACT 310 Registratie R Voorziening siervissen 3 20/01/2021
ACT 311 Registratie R Voorziening sierweekdieren 3 20/01/2021
ACT 312 Erkenning 10.1 Spermacentrum runderen (nationaal) 4 01/12/2020
ACT 313 Registratie R Loonwerker - geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen 3 30/05/2017
ACT 314 Registratie R Loonwerker - gebruik gewasbeschermingsmiddelen 3 30/05/2017
ACT 315 Registratie R Loonwerker - gebruik en opslag gewasbeschermingsmiddelen 3 30/05/2017
ACT 316 Erkenning 11.4 Quarantaine vogels 1 22/03/2013
ACT 318 Registratie R Voorziening sierschaaldieren 3 20/01/2021
ACT 319 Erkenning 11.6 Quarantaine waterdieren 2 06/03/2020
ACT 320 Erkenning 2.a.1 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren 4 12/09/2019
ACT 321 Erkenning 2.a.2 Zuiveringscentrum aquacultuurweekdieren 3 06/02/2017
ACT 322 Toelating 4.3 Boerderij - hoevezuivel rauwe melk koe 6 18/07/2018
ACT 323 Toelating 4.3 Boerderij - hoevezuivel rauwe melk ander dier dan koe 6 18/07/2018
ACT 324 Toelating 4.3 Boerderij - hoevezuivel melk koe 6 18/07/2018
ACT 325 Toelating 4.3 Boerderij - hoevezuivel melk ander dier dan koe 6 18/07/2018
ACT 326 Toelating 12.4 Niet-commerciële verzameling dieren 4 18/02/2019
ACT 327 Erkenning 10.1 Spermacentrum runderen (intracommunautair) 4 01/12/2020
ACT 328 Erkenning 10.5 Spermacentrum schapen en geiten (intracommunautair) 5 01/12/2020
ACT 329 Erkenning 10.3 Spermacentrum varkens (nationaal) 4 01/12/2020
ACT 330 Erkenning 10.3 Spermacentrum varkens (intracommunautair) 5 01/12/2020
ACT 331 Erkenning 10.4 Spermacentrum paardachtigen (intracommunautair) 4 12/11/2019
ACT 332 Erkenning 9.4 Embryoteam schapen en geiten (intracommunautair) 5 12/10/2020
ACT 333 Erkenning 3.1 Fabrieksvaartuig 3 06/02/2017
ACT 336 Toelating 15.1 Invoer gewasbeschermingsmiddelen - bosbouw 5 09/04/2021
ACT 337 Toelating 15.1 Boerderij - invoer gewasbeschermingsmiddelen 4 05/05/2020
ACT 354 Registratie R Vervoer andere dan levensmiddelen 1 13/03/2014
ACT 366 Registratie R Kweken insecten andere dan bijen / hommels 3 30/04/2019
ACT 367 Registratie R hommelshouder 1 23/05/2014
ACT 370 Toelating 15.1 Boomkwekerij - invoer gewasbeschermingsmiddelen 3 01/07/2020
ACT 371 Toelating 15.1 Vermeerderingsbedrijf - invoer gewasbeschermingsmiddelen 3 01/07/2020
ACT 372 Toelating 15.1 Loonwerker - invoer gewasbeschermingsmiddelen 4 21/08/2020
ACT 373 Toelating 15.1 Sierteeltbedrijf - invoer gewasbeschermingsmiddelen 3 01/07/2020
ACT 374 Erkenning 17.1 Boomkwekerij - planten gevoelig voor Phytophthora ramorum met plantenpaspoort 2

30/05/2017

ACT 389 Toelating 20.3 Spermacentrum paardachtigen (nationaal) 3 01/12/2020
ACT 390 Toelating 20.4 Spermaopslagcentrum paardachtigen (nationaal) 3 01/12/2020
ACT 391 Toelating 20.1 Embryoteam paardachtigen (nationaal) 3 12/10/2020
ACT 392 Toelating 20.2 Embryoproductieteam paardachtigen (nationaal) 3 12/10/2020
ACT 393 Erkenning 10.5 Spermacentrum schapen en geiten (nationaal) 2 12/11/2019
ACT 394 Erkenning 10.8 Spermaopslagcentrum schapen en geiten (nationaal) 1 20/01/2016
ACT 395 Erkenning 9.4 Embryoteam schapen en geiten (nationaal) 2 12/11/2019
ACT 396 Erkenning 9.8 Embryoproductieteam schapen en geiten (nationaal) 2 12/11/2019
ACT 397 Erkenning 9.2 Embryoteam varkens (intracommunautair) 2 12/10/2020
ACT 398 Toelating 12.4.1 Handelaarstal rundvee 2 18/02/2019
ACT 399 Toelating 12.4.1 Handelaarstal eenhoevigen 2

18/02/2019

ACT 400 Toelating 12.4.1 Handelaarstal schapen en geiten 2 18/02/2019
ACT 401 Toelating 12.4.1 Handelaarstal pluimvee 3 29/10/2020
ACT 402 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - rundvee 3 18/02/2019
ACT 403 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - schapen en geiten 3 18/02/2019
ACT 404 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - eenhoevigen 3 18/02/2019
ACT 405 Erkenning 11.1.1 Verzamelcentrum klasse 1 - rundvee 3 18/02/2019
ACT 406 Erkenning 11.1.1 Verzamelcentrum klasse 1 - schapen en geiten 3 22/02/2019
ACT 407 Erkenning 11.1.1 Verzamelcentrum klasse 1 - eenhoevigen 3 22/02/2019
ACT 408 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - kalveren (vetmesten) 3 22/02/2019
ACT 409 Erkenning 11.1.2 Verzamelcentrum klasse 2 - slachtvarkens 3 22/02/2019
ACT 412 Toelating 12.4.2 Openbare plaats Landbouwhuisdieren 2 16/01/2020
ACT 413 Toelating 12.3.1 LANG transport van landbouwhuisdieren 2 25/11/2019
ACT 414 Toelating 12.3.2 KORT transport van landbouwhuisdieren 2 25/11/2019
ACT 415 Toelating 12.4.3 Veiling fokrunderen 2 22/02/2019
ACT 416 Toelating 12.4.3 Veiling fokvarkens 2 22/02/2019
ACT 417 Toelating 12.4.3 Veiling fokpaarden 2 22/02/2019
ACT 418 Registratie R Detailhandelaar sierplanten, plantgoed, vermeerderingsmateriaal en zaaizaden 1 25/11/2016
ACT 419 Erkenning 1.1.3 Boerderij - slachten van pluimvee voor foie gras 1 06/02/2017
ACT 420 Toelating 2.8 Kwekerij – bewerking van visserijproducten 2 17/07/2019
ACT421 Erkenning 11.7 Erkende instellingen, instituten en centra die bijzondere diersoorten houden 2 01/06/2017
ACT435 Toelating 12.3 Verzenden waarbij afgeweken wordt van bepaalde temperatuursvoorwaarden 1 23/11/2018
ACT441 Registratie R

Boerderij - <200 pluimvee en duiven

1 01/01/2021
ACT442 Registratie R Veehandelaar zonder huisvesting. 1 08/02/2021
ACT443 Registratie R

Opslag andere dan levensmiddelen

1 01/02/2021


Naar boven


Verwerking (TRA)

Fiche Nr.   Type            Code   Omschrijving activiteit                                    V. Datum        
ACT 001 Erkenning 8.8 Ontgifting diervoeders. 3 27/03/2015
ACT 002 Erkenning 8.9 Fabrikant dieetvoeders. 4 21/10/2021
ACT 016 Registratie R Dienstverlener - verwerking. 2 02/01/2013
ACT 017 Registratie R Trader. 3 16/09/2016
ACT 094 Erkenning 4.1 Melkinrichting. 9 27/04/2021
ACT 095 Erkenning 5.1 Fabrikant vloeibaar ei en eiproducten. 7 24/04/2020
ACT 096 Erkenning 4.3 Fabrikant levensmiddelen met rauwe melk. 7 05/05/2021
ACT 097 Erkenning 5.3 Fabrikant levensmiddelen met rauwe eieren. 7 05/05/2021
ACT 098 Toelating 4.1 Koper rauwe koemelk. 7 07/12/2018
ACT 099 Toelating 4.2 Koper rauwe melk andere dan koemelk. 7 01/10/2018
ACT 100 Toelating 8.8 Melkinrichting verkoop feed. 6 01/10/2018
ACT 101 Registratie R Groothandelaar verpakkingsmateriaal. 2 20/05/2014
ACT 102 Registratie R Fabrikant verpakkingsmateriaal. 4 07/05/2021
ACT 103 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij runderen. 5 01/10/2018
ACT 104 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij - runderkoppen. 5 01/10/2018
ACT 105 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij wild. 5 01/10/2018
ACT 106 Erkenning 1.1.2 Uistnijderij konijnen. 5 01/10/2018
ACT 107 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij schapen en geiten. 5 01/10/2018
ACT 108 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij varkens. 5 01/10/2018
ACT 109 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij struisvogels. 5 01/10/2018
ACT 110 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij paarden. 5 01/10/2018
ACT 112 Erkenning 1.1.2 Uitsnijderij pluimvee. 5 01/10/2018
ACT 113 Toelating 7.2 Verzamelcentrum voor gelatine collageen. 5 01/10/2018
ACT 114 Erkenning 1.2.5 Fabriek collageen. 6 01/10/2018
ACT 115 Erkenning 6.1 Fabrikant kikkerbillen - slakken. 5 01/10/2018
ACT 116 Erkenning 1.2.3 Fabriek darmen, blazen, magen. 5 05/07/2018
ACT 117 Erkenning 1.1.5 Fabrikant vleesbereidingen. 6 01/10/2018
ACT 118 Erkenning 1.2.7 Fabriek vleesextracten. 5 01/10/2018
ACT 119 Erkenning 1.2.4 Fabriek gelatine. 6 01/10/2018
ACT 120 Erkenning 1.2.2 Vetsmelter. 5 01/05/2021
ACT 121 Registratie R Detailhandelaar meststoffen. 2 11/06/2015
ACT 122 Registratie R Fabrikant andere meststoffen. 2 11/06/2015
ACT 123 Erkenning 13.1 Fabrikant gemengd organisch bodemverbeterend middel. 2 11/06/2015
ACT 124 Erkenning 13.1 Fabrikant meststoffen oligo elementen. 3 10/06/2020
ACT 125 Erkenning 13.1 Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten. 2 11/06/2015
ACT 126 Erkenning 13.1 Fabrikant meststoffenmengsels voor voedingsoplossingen. 3 10/06/2020
ACT 127 Registratie R Fabrikant grondstoffen meststoffen. 2 11/06/2015
ACT 128 Erkenning 13.1 Fabrikant samengestelde meststoffen. 3 10/06/2020
ACT 129 Toelating 1.2 Fabrikant verpakt drinkwater 5 01/10/2018
ACT 130 Registratie R Groothandelaar meststoffen 2 11/06/2015
ACT 131 Toelating 16.1 Invoerder gemengd organisch bodemverbeterend middel 2 11/06/2015
ACT 132 Toelating 16.1 Invoerder meststoffen oligo elementen 3 19/06/2020
ACT 133 Toelating 16.1 Invoerder meststoffenmengsels voor voedingsoplossingen 3 19/06/2020
ACT 134 Erkenning 8.1 Fabrikant additieven (erkenning) 4 03/11/2020
ACT 135 Toelating 16.1 Invoerder samengestelde meststoffen 3 19/06/2020
ACT 136 Registratie R Detailhandelaar pesticides 2 17/04/2015
ACT 137 Toelating 15.3 Fabrikant (door een derde) van pesticiden 2 17/04/2015
ACT 138 Registratie R Groothandelaar pesticiden 2 17/04/2015
ACT 139 Toelating 15.1 Invoerder pesticiden 3 06/02/2017
ACT 140 Erkenning 12.2 Verpakker pesticides 2 17/04/2015
ACT 141 Toelating 15.2 Uitvoerder pesticiden 3 06/02/2017
ACT 142 Erkenning 12.1 Fabrikant pesticiden 2 17/04/2015
ACT 143 Erkenning 1.2.1 Fabrikant vleesproducten 6 27/04/2021
ACT 144 Erkenning 3.4 Bewerking visserijproducten 8 27/02/2018
ACT 145 Erkenning 3.5 Verwerking visserijproducten 9 27/02/2018
ACT 146 Erkenning 1.2.8 Raffinaderij dierlijke vetten 5 01/10/2018
ACT 147 Erkenning 1.2.6 Fabriek bloed 5 01/10/2018
ACT 149 Erkenning 1.1.4 Wildbewerkingsinrichting 5 23/04/2021
ACT 150 Erkenning 1.1.5 Fabrikant gehakt vlees 6 01/10/2018
ACT 151 Erkenning 1.1.5 Fabrikant separatorvlees 6 01/10/2018
ACT 202 Toelating 1.2 Brouwerij 5 01/10/2018
ACT 203 Toelating 1.2 Industriële koekjes- en beschuitbakkerij 6 27/04/2021
ACT 204 Toelating 1.2 Distilleerderij 7 01/10/2020
ACT 205 Toelating 1.2 Fabrikant limonade 5 01/10/2018
ACT 206 Toelating 1.2 Industrieel chocolade- en snoepbedrijf 5 13/12/2019
ACT 207 Toelating 1.2 Fabrikant van vetten en oliën food 4 16/03/2020
ACT 208 Toelating 1.2 Fabrikant - schillen 5 01/10/2018
ACT 209 Toelating 1.2 Maalderij 5 01/10/2018
ACT 210 Toelating 1.2 Industriële bakkerij 7 27/04/2021
ACT 211 Toelating 1.2 Suikerraffinaderij 4 01/10/2018
ACT 212 Toelating 1.2 Fabrikant voedseladditieven 4 01/10/2018
ACT 213 Toelating 1.2 Fabrikant industriële honing 4 07/04/2020
ACT 214 Toelating 1.2 Fabrikant bereide gerechten 4 01/10/2018
ACT 215 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van aardappelen 6 01/10/2018
ACT 216 Toelating 1.2 Fabrikant voedingssupplementen 4 01/10/2018
ACT 217 Toelating 1.2 Fabrikant kruiden, specerijen, sauzen 6 27/04/2021
ACT 218 Toelating 1.2 Fabrikant babyvoeding 4 01/10/2018
ACT 219 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van granen 6 17/12/2019
ACT 220 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van fruit 6 27/04/2021
ACT 221 Toelating 1.2 Fabrikant producten afgeleid van groenten 7 27/04/2021
ACT 222 Toelating 1.2 Koffiebranderij, fabrikant thee 5 01/10/2018
ACT 223 Toelating 1.2 Fabrikant andere producten van plantaardige oorsprong 5 01/10/2018
ACT 224 Toelating 1.2 Fabrikant andere dranken 6 01/10/2018
ACT 225 Toelating 1.2 Fabrikant andere levensmiddelen 7 27/04/2021
ACT 250 Toelating 8.1 Fabrikant additieven (toelating) 4 03/11/2020
ACT 251 Registratie R Fabrikant voedermiddelen 3 16/04/2021
ACT 252 Erkenning 8.6 Fabrikant gemedicineerde diervoeders 3 03/11/2020
ACT 253 Erkenning 8.15 Fabrikant van vetmengsels (mengvoeder) 3 29/01/2015
ACT 254 Erkenning 8.15 Fabrikant van vetmengsels (voedermiddel) 3 29/01/2015
ACT 255 Erkenning 8.3 Fabrikant mengvoeders (erkenning) 4 21/10/2021
ACT 256 Registratie R Fabrikant mengvoeders andere 3 21/10/2021
ACT 257 Toelating 8.3 Fabrikant mengvoeders (toelating) 4 21/10/2021
ACT 258 Erkenning 7.3 Fabrikant petfood 2 23/01/2014
ACT 259 Erkenning 8.2 Fabrikant voormengsels (erkenning) 4 21/10/2021
ACT 260 Toelating 8.2 Fabrikant voormengsels (toelating) 4 21/10/2021
ACT 261 Toelating 8.7 Fabrikant van kritische diervoeders 3 28/10/2021
ACT 262 Registratie R Groothandelaar voedermiddelen 2 14/03/2014
ACT 263 Registratie R Groothandelaar petfood 3 28/07/2017
ACT 264 Toelating 8.3 Groothandelaar mengvoeders 3 28/10/2021
ACT 265 Toelating 8.7 Groothandelaar kritische diervoeders 3 28/10/2021
ACT 266 Erkenning 8.1 Groothandelaar additieven (erkenning) 4 03/11/2020
ACT 267 Toelating 8.1 Groothandelaar additieven (toelating) 4 03/11/2020
ACT 268 Erkenning 8.2 Groothandelaar voormengsels (erkenning) 3 29/01/2015
ACT 269 Toelating 8.2 Groothandelaar voormengsels (toelating) 3 29/01/2015
ACT 270 Erkenning 8.10 Hantering van dierlijke bijproducten voor diervoeding 2 22/05/2015
ACT 271 Registratie R Detailhandelaar petfood 3 28/07/2017
ACT 272 Registratie R Detailhandel mengvoeders vee 5 09/06/2021
ACT 273 Registratie R Detailhandelaar voedermiddelen 2 14/03/2014
ACT 277 Registratie R Categorie 2-oleochemisch bedrijf 2 25/02/2015
ACT 278 Registratie R Categorie 3-oleochemisch bedrijf 2 25/02/2015
ACT 279 Registratie R Verpakker diervoeders 2 14/03/2014
ACT 280 Registratie R Opslag categorie 3 voor feed 2 22/05/2015
ACT 281 Registratie R Opslag diervoeders 3 03/11/2020
ACT 282 Erkenning 8.11 Opslagbedrijf dierlijke bijproducten voor diervoeding 2 22/05/2015
ACT 284 Registratie R Opslag categorie 2 voor oleochemie 2 19/06/2015
ACT 285 Registratie R Opslag categorie 3 voor oleochemie 2 19/06/2015
ACT 286 Erkenning 8.14 Biodieselproducent met bijproducten voor feed 3 29/01/2015
ACT 287 Erkenning 8.13 Fabrikant van vetzuren voor feed 3 29/01/2015
ACT 288 Erkenning 8.12 Fabrikant producten van plantaardige ruwe oliën voor feed 3 29/01/2015
ACT 289 Registratie R Vervoer diervoeders 3 03/11/2020
ACT 338 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag melk - zuivel 9 27/04/2021
ACT 339 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag eiproducten 8 24/04/2020
ACT 341 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (vlees) 6 01/10/2018
ACT 342 Toelating 1.1 Groothandelaar levensmiddelen 6 27/04/2021
ACT 343 Toelating 1.1 Groothandelaar granen en grondstoffen 3 01/10/2018
ACT 344 Toelating 1.2 Verpakker levensmiddelen 5 16/03/2020
ACT 345 Registratie R Opslag kamer t° levensmiddelen 8 26/10/2021
ACT 347 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag kikkerbillen - slakken 5 01/10/2018
ACT 348 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag vis 7 07/12/2018
ACT 349 Erkenning 6/1.1 Gekoelde opslag vlees 5 01/05/2021
ACT 351 Registratie R Producent houtskool 2 25/03/2015
ACT 352 Registratie R Vervoer kamer t° levensmiddelen 4 27/04/2021
ACT 353 Registratie R Vervoer levensmiddelen onder gecontroleerde temperatuur en/of atmosfeer 6 31/03/2021
ACT 358 Toelating 2.7 Fabriek bloed - warm vervoer 4 01/05/2021
ACT 359 Erkenning 19.1 Scheepsbevoorrader 2 01/06/2017
ACT 360 Registratie R Groothandelaar Levensmiddelen >3 maand 2 16/03/2020
ACT 361 Registratie R Fabrikant voedermiddelen bestemd voor de sector TRA 2 16/04/2021
ACT 362 Registratie R Vervoerder dierlijke bijproducten 2 05/02/2021
ACT 363 Registratie R Vervoerder afgeleide producten van dierlijke bijproducten 2 05/02/2021
ACT 364 Registratie R Trader dierlijke bijproducten 1 05/02/2021
ACT 365 Registratie R Trader afgeleide producten van dierlijke bijproducten 1 05/02/2021
ACT 382 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (kikkerbillen of slakken) 3 01/10/2018
ACT 383 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (melk - zuivel) 4 05/05/2021
ACT 384 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (eieren - eiproducten) 4 24/04/2020
ACT 385 Erkenning 6/1.2 Herverpakkingscentrum (vis) 5 12/12/2019
ACT 387 Toelating 16.1 Invoerder meststoffen dierlijke bijproducten 1 11/06/2015
ACT 424 Erkenning 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur dierlijke eiwitten 1 21/10/2021
ACT 425 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur dierlijke eiwitten 1 21/10/2021
ACT 426 Erkenning 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur insecten 1 21/10/2021
ACT 427 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders aquacultuur insecten 1 21/10/2021
ACT 429 Registratie R Opslagbedrijf dierlijke bijproducten meststoffen 1 16/06/2021
ACT 430 Erkenning 8.4 Fabrikant diervoeders niet herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 431 Toelating 8.4 Fabrikant diervoeders niet herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 432 Toelating 8.12 Fabrikant diervoeders herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 433 Erkenning 8.7 Fabrikant diervoeders herkauwers (dierlijke eiwitten). 1 16/12/2020
ACT 444 Toelating 1.2 Gekoelde opslag levensmiddelen. 1 16/03/2021
ACT 446 Registratie R Opslag van gewasbeschermingsmiddelen. 1 29/11/2021

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.11.2021  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet